Home

1
Tom je stále aktivní.
Tom is always on the go.
 
2
Měl jsem schůzku v půl třetí, ale uvíznul jsem v zácpě a nestihl se tam včas dostat.
I had an appointment at 2:30, but I got caught in traffic and couldn't get there in time.
 
3
Měl bys vědět.
You ought to know.
 
4
Přestaň řvát!
Stop yelling!
 
5
Přeskakuji reklamy u videí kdykoliv mohu.
I skip ads on videos whenever I can.
 
6
Nikdo nezná tvé tajemství.
Nobody knows your secret.
 
7
Tvůj čas vypršel.
Your time's up.
 
8
Všechny děti sedí.
All of the children are sitting.
 
9
Automobil je modrý.
The car is blue.
 
10
Vím, že se bojíš hadů.
I know you're afraid of snakes.
 
11
Tom může být vážně zraněn.
Tom might be seriously injured.
 
12
Vezmu si pár dní volno.
I am taking a couple of days off.
 
13
Na tom tak nezáleží.
It doesn't matter so much.
 
14
Přidat lžičku papriky.
Add one teaspoon of paprika.
 
15
To jsem nevěděl.
I didn't know that.
 
16
Moji rodiče mě téměř nikdy za nic nepotrestali.
My parents hardly ever punished me for anything.
 
17
Byli to takříkajíc oběti války.
They were, so to speak, casualties of war.
 
18
Myslel jsem, že jsme se dohodli, že o tom už mluvit nebudeme.
I thought that we had agreed not to talk about that anymore.
 
19
Líbí se ti tady?
Do you like it here?
 
20
Už se nepamatuju, co se stalo.
I don't remember what happened anymore.
 
21
Vzdáváš se příliš snadno.
You give up too easily.
 
22
Můj starší bratr chodí každý víkend rybařit.
My older brother goes fishing every weekend.
 
23
Šli jsme rychleji než obvykle.
We walked more quickly than usual.
 
24
Chci jet domů a vidět svojí ženu.
I want to go home and see my wife.
 
25
Jsem pořád tady.
I'm still right here.
 
26
Dnes nebudu pracovat přesčas.
I won't work overtime today.
 
27
Mám rád hry.
I love games.
 
28
Naletěl jsem ti.
You had me fooled.
 
29
Takhle jsem se už roky nezasmál.
I haven't laughed like that in years.
 
30
Ještě s námi chceš jít odpoledne nakupovat?
Do you still want to go shopping with us this afternoon?
 
31
Tom vypadá trochu nesvůj.
Tom is looking a bit embarrassed.
 
32
Tento šroub je uvolněný.
This screw is loose.
 
33
Utíkejte, nebo přijdete pozdě do školy.
Run fast, or you will be late for school.
 
34
Nemusíte křičet.
You don't need to shout.
 
35
Jsi doma?
Are you in?
 
36
Nic mě nezastaví.
Nothing can stop me.
 
37
Chci si vydělat hodně peněz.
I want to earn a lot of money.
 
38
Chtěla bych bydlet na zámku.
I would like to live in a castle.
 
39
Co bysme bez tebe dělali?
What would we do without you?
 
40
Nechal si dveře otevřené?
Did you leave the door open?
 
41
Tomův advokát řekl, že nemohl Toma posadit na svědeckou lavici.
Tom's lawyer said that he couldn't put Tom on the stand.
 
42
Také jsi nová?
Are you new, too?
 
43
Udělals, cos musel.
You've done what you needed to do.
 
44
Mám čas.
I have time.
 
45
Máte rádi plavání?
Do you like to swim?
 
46
Tom šel lovit kachny.
Tom went duck hunting.
 
47
To je nula!
What a loser!
 
48
Zeptal jsem se Toma, kam odešel.
I asked Tom where he had gone.
 
49
Tom Mary nepoděkoval za dárek.
Tom didn't thank Mary for the gift.
 
50
Musím si s tebou promluvit o Tomovi.
I have to talk to you about Tom.
 
51
Skutečně nemáme nic společného.
We don't really have anything in common.
 
52
Nemám žádné sestry.
I don't have any sisters.
 
53
Bohužel ne.
I'm afraid not.
 
54
Atmosféra se hlavně skládá z dusíku a kyslíku.
The atmosphere mostly consists of nitrogen and oxygen.
 
55
Pravá přátelství trvají navěky.
True friendships last forever.
 
56
Měl bys vždy říkat pravdu.
You should always tell the truth.
 
57
Neměl jsem včera zůstávat dlouho vzhůru.
I shouldn't have stayed up late yesterday.
 
58
Tom a já se už známe dlouho.
Tom and I have known each other for a long time.
 
59
Udělal jsem správnou věc.
I've done the right thing.
 
60
Tom určitě nebude ochotný pracovat přesčas.
I'm sure Tom won't be willing to work late.
 
61
Když jsem byl dítě, plaval jsem každý den.
I used to swim every day when I was a child.
 
62
Tom ode mě žádné peníze nedostane.
Tom won't be getting any money from me.
 
63
Tom a Mary spolu tehdy nemohli mluvit, protože neznali společný jazyk.
Tom and Mary couldn't talk to each other then because they didn't speak a common language.
 
64
Tom si přehodil batoh přes rameno.
Tom slung his bag over his shoulder.
 
65
Dej to do složky.
Put it in the file.
 
66
Máš monokl.
You've got a black eye.
 
67
Před několika lety bylo v našem pokoji málo nábytku.
A few years ago, our room had little furniture in it.
 
68
Šla jsem na ten večírek jenom proto, abych se ukázala ve společnosti.
I attended the party just to be sociable.
 
69
Musíš zvážit, jaký druh práce chceš vykonávat.
You must consider what kind of work you want to do.
 
70
Komu se líbí hmyz?
Who likes insects?
 
71
To je realita.
This is reality.
 
72
Byl to dobrý rok.
That was a good year.
 
73
Jsi nádherná lidská bytost.
You're a wonderful human being.
 
74
Vypij něco.
Drink something.
 
75
Tom tě má rád.
Tom likes you.
 
76
Do tohohle už s tebou znova nejdu.
I'm not doing this with you again.
 
77
Milují Toma.
They love Tom.
 
78
Tak hloupí nejsme.
We aren't that stupid.
 
79
Chtěla bys jedno?
Would you like one?
 
80
Tom nemůže odpovědět.
Tom can't answer.
 
81
Tom začal hulákat.
Tom started yelling.
 
82
Je to ještě daleko?
Is it still far from here?
 
83
Jsi jediná, kdo mi rozumí.
You're the only one who understands me.
 
84
To budete mít nejlepší.
That will be better for you.
 
85
Napsal jsem dopis.
I wrote a letter.
 
86
Jsem rád, že jsme se s tím vším vypořádali.
I'm glad we put all that behind us.
 
87
Prosila ho, aby tam nechodil.
She begged him not to go there.
 
88
Tom nikdy nevyšel ven.
Tom never went out.
 
89
Samozřejmě, že můžeš odejít.
Of course, you can leave.
 
90
Nenávidí mě.
They hate me.
 
91
Tom má problém, jak se vypořádat s bolestí.
Tom is having trouble dealing with the pain.
 
92
Tohle jsi neměl dopustit.
You shouldn't have let this happen.
 
93
Řekl jsi, že nikdy nevyhraju?
Did you say that I could never win?
 
94
Tom se mnou odmítl mluvit.
Tom refused to talk to me.
 
95
Zdá se, že našetřil hodně peněz.
He seems to have saved a lot of money.
 
96
Tom si zlomil nohu.
Tom broke his leg.
 
97
Mary byla zabita montážní pákou.
Mary was killed with a tire iron.
 
98
Sotva jsem stihnul.
I barely made it on time.
 
99
Museli jsme Toma vyhodit, protože nebyl schopen vykonávat práci, na kterou jsme ho najali.
We had to fire Tom because he wasn't able to do the job we hired him to do.
 
100
Tom je zpátky na nohou.
Tom is back on his feet.
 
101
Hrozně mě štveš.
You're driving me crazy.
 
102
Ať se děje cokoliv, neotvírejte ty dveře.
Whatever happens, don't open that door.
 
103
Včera byla neděle.
It was Sunday yesterday.
 
104
Nevzdávej se naděje.
Don't give up hope.
 
105
Není žádný spěch.
There is no hurry.
 
106
Co bych měl v této situaci udělat?
What should I do in this situation?
 
107
Chci jen okoušet nové věci.
I just want to try new things.
 
108
Dáš si ještě šálek čaje?
Do you want another cup of tea?
 
109
Každý den jsem jí napsal dopis.
I wrote her a letter every day.
 
110
Vrátil jsem to, kam to patří.
I put it back where it belonged.
 
111
Policie našla mrtvé tělo v opuštěném autě blízko parku.
The police found a dead body in an abandoned car near the park.
 
112
Dal jsem ti své slovo.
I gave you my word.
 
113
Tom nemůže být o mnoho starší než já.
Tom can't be much older than I am.
 
114
Dívej se na mě, když s tebou mluvím!
Look at me when I talk to you!
 
115
Miluji zvuk kostelních zvonů.
I love the sound of church bells.
 
116
Líbí se jim angličtina.
They like English.
 
117
Píšete dopis?
Are you writing a letter?
 
118
Nemám na vybranou.
There is no choice.
 
119
Tom brečel jako dítě.
Tom cried like a baby.
 
120
Jsi povrchní a materialistická.
You're shallow and materialistic.
 
121
Začněme!
Let's get started.
 
122
Je už čas jít domů.
It's already time to go home.
 
123
Prodává vůbec ještě někdo olovnatý benzín?
Does anyone actually sell leaded gasoline anymore?
 
124
Mám to rád.
I like it.
 
125
Bezpečně můžete bruslit na této straně jezera.
You can skate safely on this side of the lake.
 
126
Králíci mají rádi mrkev.
Rabbits like carrots.
 
127
Tom není ten, kdo má problém.
Tom isn't the one with the problem.
 
128
Našel jsi další obrázek?
Did you find another picture?
 
129
Mléko mi nedělá dobře.
Milk does not agree with me.
 
130
Tokio má počet obyvatel větší než jakékoli jiné město v Japonsku.
Tokyo has a larger population than any other city in Japan.
 
131
Zlobila ho.
She teased him.
 
132
Máš ráda slony.
You like elephants.
 
133
Tom zavřel oči, než políbil Marii.
Tom closed his eyes before he kissed Mary.
 
134
Jak jste Toma přesvědčil, aby vám pomohl?
How did you persuade Tom to help you?
 
135
Po bouři příchází klid.
After a storm comes a calm.
 
136
Tom tady včera ani nebyl.
Tom wasn't even here yesterday.
 
137
Spí se dvěma polštáři.
She sleeps with two pillows.
 
138
Už mám plány na tento víkend.
I already have plans for this weekend.
 
139
Píšu dopis.
I'm writing a letter.
 
140
Měl jsi vidět tu výstavu.
You ought to have seen the exhibition.
 
141
Zaslouží si trest.
He deserves punishment.
 
142
Tom se tomu smál, když jsem mu to řekl.
Tom laughed about it when I told him.
 
143
Pořád se ti tu líbí?
Do you still like it here?
 
144
Ztratil svou reputaci.
He has lost face.
 
145
Ona je moje spolužačka.
She is my classmate.
 
146
Knihy mě fascinují.
Books fascinate me.
 
147
Rozhodl jste se, co si chcete objednat?
Have you decided what you want to order?
 
148
Ještě furt jsme spolu.
We're still together.
 
149
To jsou ty nejhnusnější boty, které jsem kdy viděl.
They're the ugliest shoes I've ever seen.
 
150
Tahle sklenice je tvoje nebo tvé sestry?
Is this your glass or your sister's?
 
151
Tom píše Marii dopis.
Tom is writing a letter to Mary.
 
152
Měl jsem v plánu tam jít.
I had intended to go there.
 
153
To je poslední vzkaz od Toma.
That's the last I heard from Tom.
 
154
Já nejdu.
I'm not going.
 
155
Byla to jenom pusa.
It was just a kiss.
 
156
Nemůžu na to dosáhnout.
I can't reach it.
 
157
Řekni Tomovi, že to nepotřebuješ.
Tell Tom you don't need it.
 
158
Tom má rád peníze.
Tom likes money.
 
159
Tyhle novinky byly překvapením.
This news was a surprise.
 
160
Hrozně mě to štve.
It's driving me crazy.
 
161
Zpod psacího stolu přišla kočka.
A cat came out from under the desk.
 
162
Často děláme, co musíme, ne co chceme.
We often do what we have to do, not what we want to do.
 
163
Nikdy bych neřekl, že to bude tak vzrušující.
I never thought it would be so exciting.
 
164
Cestuji nalehko.
I'm traveling light.
 
165
Jel jsem tam vlakem.
I went there by train.
 
166
Nezajímá je to.
They don't care.
 
167
Vrátím se o půl třetí.
I'll be back at 2:30.
 
168
Je to prostý člověk.
He is a simple man.
 
169
Máme přestávku.
We got a break.
 
170
Ona ho odpuzuje.
She repulses him.
 
171
Mám je rád.
I like them.
 
172
Všechno to sepiš.
Write everything down.
 
173
Proč nejdeš pomoct Tomovi?
Why don't you go help Tom?
 
174
Tom si pověsil kabát na jeden z věšáků poblíž dveří.
Tom hung his coat on one of the hooks near the door.
 
175
Vdechování naftových zplodin škodí našemu zdraví.
Inhaling diesel exhaust is bad for our health.
 
176
Nejsem plešatý.
I'm not bald.
 
177
Zajímalo by mě, jestli bys mi mohl pomoci.
I wonder if you might be able to help me.
 
178
Neměl bys mít strach z budoucnosti.
You shouldn't be afraid of the future.
 
179
Teď jsem unavený.
I'm tired now.
 
180
Tom tomu nemohl uvěřit.
Tom couldn't believe it.
 
181
Nevěřil bys tomu, kdybych ti to řekl.
You wouldn't believe it if I told you.
 
182
Clark Kent je hrdina z příběhů o Supermanovi.
Clark Kent is the hero of the Superman stories.
 
183
Bern je hlavní město Švýcarska.
Bern is the capital of Switzerland.
 
184
O co tu opravdu jde?
What's this really about?
 
185
Nevím kdo to udělal.
I don't know who did this.
 
186
Tom a Mary nemají děti.
Tom and Mary don't have any children.
 
187
Věděl jsi, že Tom má záznam v trestním rejstříku?
Did you know that Tom has a criminal record?
 
188
Kéž bych si to pamatoval.
I wish I could remember it.
 
189
Tom zná hodně profesionálních hráčů baseballu.
Tom knows a lot of professional baseball players.
 
190
Poněkud mě to zklamalo.
I found it something of a disappointment.
 
191
Toto jsou pštrosí vejce.
These are ostrich eggs.
 
192
Nevím, kdy skončím.
I don't know when I'll be done.
 
193
Magnet přitahuje železo.
A magnet attracts iron.
 
194
Cena benzínu stoupá.
The price of gas is rising.
 
195
Dole je dáma, která si s tebou přeje mluvit.
There is a lady downstairs who wants to speak to you.
 
196
Tomovi se to líbí.
Tom likes it.
 
197
Želvy nemají zuby.
Turtles don't have teeth.
 
198
Ne každý, kdo zde žije, je bohatý.
Not everyone who lives here is rich.
 
199
Já ho neznám.
I don't know him.
 
200
Máš letenku zpátky domů?
Do you have an airplane ticket back home?
 
201
Pošli to leteckou poštou.
Send it by airmail.
 
202
Měla by sis to nechat vyšetřit.
You should get that checked.
 
203
Máš to všechno špatně.
You have it all wrong.
 
204
Bělehrad je hlavní město Srbska.
Belgrade is the capital of Serbia.
 
205
Na pravé oko nic nevidím.
I can't see anything with my right eye.
 
206
Nemám v tašce nic.
I do not have anything in my bag.
 
207
Itálie není Řecko.
Italy isn't Greece.
 
208
Neděláš si starosti kvůli svým známkám?
Aren't you worried about your grades?
 
209
Byl jsem požádán vám předat zprávu.
I've been asked to give you a message.
 
210
Nikdo se mnou nemluví.
No one speaks with me.
 
211
Co se učíš?
What are you learning?
 
212
Mám cukrovku.
I'm a diabetic.
 
213
Vypadáš velice hezky.
You look very nice.
 
214
Požádal nás o pomoc.
He asked us to help him.
 
215
Vím, že máš přítelkyni.
I know you have a girlfriend.
 
216
Zapomněl jsem na to.
I forgot it.
 
217
Tom se to nikdy nedozví.
Tom will never know.
 
218
Kočka spala na stole.
The cat slept on the table.
 
219
Říkal jsi, že je tu naléhavý případ.
You said there was an emergency.
 
220
Uvidíš-li chybu, tak ji oprav, prosím.
If you see a mistake, then please correct it.
 
221
Nepřekvapilo by mě, kdyby Toma vyrazili ze školy.
I wouldn't be surprised if Tom got kicked out of school.
 
222
Jeho koncert přilákal mnoho lidí.
His concert attracted many people.
 
223
Mému otci bude v květnu čtyřicet pět let.
My father will be forty-five in May.
 
224
Kde jsi to koupil?
Where did you buy that?
 
225
Bez tebe bych to udělat nemohl. Děkuji.
I couldn't have done it without you. Thank you.
 
226
On se vůbec nebojí hadů.
He is not scared of snakes at all.
 
227
Za tohle mi neplatí.
I'm not being paid for this.
 
228
Vím, že je to těžko vidět.
I know it's difficult to see.
 
229
Chci MP3 přehrávač!
I want an MP3 player!
 
230
Také jsem Tomovi neměl věřit.
I shouldn't have trusted Tom either.
 
231
Chyběl jsem ti?
Did you miss me?
 
232
Byl jsi dneska v kostele?
Did you go to church today?
 
233
Viděl jsem ho před třemi lety.
I saw him three years ago.
 
234
Všichni moji přátelé jsou ženatí.
My friends are all married.
 
235
Musíš dodržovat pravidla.
You must conform to the rules.
 
236
Sám to udělat nemůžu.
I can't do it by myself.
 
237
Polské dívky nechtěly, aby Justin Bieber přijel do Polska.
Polish girls didn't want Justin Bieber to come to Poland.
 
238
Je moje odpověď správná?
Is my answer correct?
 
239
Mám ráda tenhle druh jablek.
I like this kind of apple.
 
240
Nemám čas.
I have no time.
 
241
Domluvím se s někým, aby tě vyzvedl u tebe doma.
I'll arrange for someone to pick you up at your home.
 
242
Obecně řečeno, ženy žijí skoro o deset let déle,než muži.
Generally speaking, women live longer than men by almost ten years.
 
243
Vykřikla a omdlela.
She screamed and fainted.
 
244
Tom býval pouličním muzikantem.
Tom used to be a street musician.
 
245
Tom procitnul ve zvláštním pokoji.
Tom awoke to find himself in a strange room.
 
246
Kdyby byla bývala trochu trpělivější, byla by mohla uspět.
If she had been a little more patient, she could have succeeded.
 
247
Kde jsou tvoje kufry?
Where are your suitcases?
 
248
Vím, že ti tohle je k smíchu.
I know you think this is ridiculous.
 
249
Nebyla jsi tak špatná.
You weren't that bad.
 
250
Tom je o něco starší než Mary.
Tom is a bit older than Mary.
 
251
Aligátor sežral psa.
The alligator ate the dog.
 
252
Umíte anglicky?
Do you speak English?
 
253
Jsem unavený.
I'm tired.
 
254
Víš, co budeš dělat příští rok?
Do you know what you're going to do next year?
 
255
Nemohu bez vás žít.
I can't live without you.
 
256
Příliš mnoho kuchařů zkazí kaši.
Too many cooks spoil the broth.
 
257
Peru.
I'm doing my laundry.
 
258
Tom mi řekl, že to vyřeší.
Tom told me he would sort it out.
 
259
Tom nemluvil s nikým.
Tom didn't talk to anyone.
 
260
Nech mě promyslet si to.
Now let me think.
 
261
Líbí se mi, co jsi udělal.
I like what you did.
 
262
Pamatuješ si, jak jsme jeli do Paříže?
Do you remember the time we went to Paris?
 
263
Tomovi se líbila Austrálie.
Tom liked Australia.
 
264
Nepřijdu.
I won't come.
 
265
Vdává se teď na podzim.
She is getting married this fall.
 
266
Je zima.
It's cold.
 
267
To jméno nepoznávám.
I don't recognize that name.
 
268
Měli jste mě poslechnout.
You should have listened to me.
 
269
Občas váhá, než odpoví.
She sometimes hesitates before answering.
 
270
Tom nevstává brzy.
Tom doesn't get up early.
 
271
Je to zbrusu nové.
It's brand new.
 
272
Hlavní město Brazílie je Brasília.
The capital of Brazil is Brasilia.
 
273
Zapomněl jsem svou emailovou adresu.
I forgot my email address.
 
274
Matka se rozhodla jinak.
Mother decided otherwise.
 
275
Nevyplaš se.
Don't get panicky.
 
276
Letadlo provedlo dokonalé přistání.
The plane made a perfect landing.
 
277
Bojíte se mlčení?
Are you afraid of silence?
 
278
Tom pokaždé vyhraje.
Tom wins every time.
 
279
Žádné řešení neexistuje.
There is no solution.
 
280
Když jsem byl dítě, měl jsem psa jménem Cookie.
When I was a kid, I had a dog named Cookie.
 
281
Jaký druh čokolády máte nejraději?
What's your favorite kind of chocolate?
 
282
Tom se dal na ústup.
Tom started retreating.
 
283
To, co noviny řekly o počasí, samozřejmě vyšlo.
What the newspaper said about the weather has certainly come true.
 
284
Děkuju mnohokrát!
Thank you very much.
 
285
Příští měsíc tady Tom nebude.
Tom won't be here next month.
 
286
Setkání musíme zrušit.
We need to cancel the meeting.
 
287
Nevím, co se podělalo.
I don't know what went wrong.
 
288
Můj otec byl u námořnictva.
My father was in the navy.
 
289
Tomuhle slovu nerozumím.
I don't understand this word.
 
290
Zase jsem musel lhát.
I had to lie again.
 
291
Můžeš nám ukázat dům?
Can you show us the house?
 
292
Mám to ráda.
I like it.
 
293
Skoro nikdo si nemyslí, že jsme sestry.
Hardly anyone thinks that we are sisters.
 
294
Hliník je kov.
Aluminum is a metal.
 
295
Toto nové auto patří jí.
This new car belongs to her.
 
296
Je tu místo pro dalšího?
Is there space for another person?
 
297
To, co děláš, mě znervózňuje.
What you're doing makes me nervous.
 
298
Přesvědčit Toma nebude tak jednoduché.
Tom won't be that easy to convince.
 
299
Chováš se dost divně.
You're acting very strangely.
 
300
Nezapomeň, prosím tě, poslat ten dopis.
Please remember to mail the letter.
 
301
Jeho dům je na prodej.
His house is for sale.
 
302
Zruinovaly mi život.
They ruined my life.
 
303
Tento čaj je velice dobrý.
This tea is very good.
 
304
Plánuješ se k nám pak přidat a něco vypít?
Do you plan to join us for a drink afterwards?
 
305
Jsi ženatý?
Are you married?
 
306
Tom by tu měl zůstat.
Tom ought to stay here.
 
307
To je ubohá výmluva.
That's a pathetic excuse.
 
308
Takhle řešíš všechny svoje problémy?
Is this how you handle all of your problems?
 
309
Opravdu si myslíš, že jsem připraven?
Do you really think I'm ready?
 
310
Opatrujte se!
Take care of yourselves!
 
311
Jdou domů.
They're coming home.
 
312
Tom říká, že už si nemůže dál nechávat líbit tenhle hluk.
Tom says he can't put up with this noise any longer.
 
313
Byla tak smutná, že s nikým nechtěla mluvit.
She was so sad that she did not want to speak to anyone.
 
314
Nerad tě přerušuju, ale potřebuju něco říct.
I hate to interrupt you, but I need to say something.
 
315
Spousta lidí ráda cestuje.
Many people like to travel.
 
316
Ztratil jsem své brýle.
I've lost my glasses.
 
317
Probuzení je opakem usnutí.
Waking up is the opposite of going to sleep.
 
318
Tom a Mary znají náš plán.
Tom and Mary know our plans.
 
319
Můj pes pokousal Toma.
My dog bit Tom.
 
320
Poprosil jsem ho, aby otevřel okno.
I asked him to open the window.
 
321
Policejní psi jsou vycvičeni poslouchat bez váhání.
Police dogs are trained to obey without hesitation.
 
322
Všechno nejlepší k narozeninám!
Happy birthday!
 
323
Tom byl jediný, kdo se zranil.
Tom was the only one hurt.
 
324
Myslím, že Tom potřebuje moji pomoc.
I think Tom wanted my help.
 
325
Jaká je tvoje oblíbená značka jogurtu?
What's your favorite brand of yogurt?
 
326
Samozřejmě, že to popírám.
Of course, I'm denying it.
 
327
Rád pracuje na zahradě.
He likes to work in the garden.
 
328
Ten zápach byl cítit po celé škole.
The smell penetrated through the whole school.
 
329
Zkus nebýt hlupák.
Try not to be stupid.
 
330
Výsledek byl poněkud neuspokojivý.
The result was rather disappointing.
 
331
Co jsi ukradl?
What did you steal?
 
332
Nemyslím, že bych s tebou mohl strávit šest hodin o samotě.
I don't think I could spend six hours alone with you.
 
333
Všechny labutě jsou bílé.
All swans are white.
 
334
Ještě žijí.
They're still alive.
 
335
Musíme toho hodně udělat.
We have lots to do.
 
336
Mary je zamilovaná do blonďatého kluka.
Mary is in love with the boy with blond hair.
 
337
Probuď se!
Wake up!
 
338
Tom nezhasnul.
Tom didn't turn off the lights.
 
339
Čekejte v čekárně.
Wait in the waiting room.
 
340
Byl jsem stejně pobaven tím, co se dělo, jako se zdálo, že je Tom.
I wasn't as amused by what was going on as Tom seemed to be.
 
341
Uvidíme, co se teď stane.
Let's see what happens now.
 
342
Také jsi nový?
Are you new, too?
 
343
Oni mi rozumí.
They can understand me.
 
344
Tom viděl Mary.
Tom saw Mary.
 
345
Už máš po čase na spaní.
It's past your bedtime.
 
346
Bojíte se?
Are you afraid?
 
347
Rozhodl jsem se stát vědcem.
I decided to become a scientist.
 
348
Tom neváhal.
Tom didn't hesitate.
 
349
Tom je znepokojený, protože už má mít od Mary nějaké zprávy.
Tom is worried because he should have heard from Mary by now.
 
350
Přestanu jim na svatého Valentýna dávat čokolády.
I'll stop giving them chocolate on Valentine's Day.
 
351
Proč mi neřekneš, co chceš slyšet?
Why don't you tell me what you want to hear?
 
352
Deštník s sebou brát nemusíš.
You do not have to take your umbrella with you.
 
353
Někdo si dozajista vzpomene a udělá to.
Someone will remember to do that, I'm sure.
 
354
Dám to do krabice.
I put it in the box.
 
355
Stávka trvala tři dny.
The strike lasted three days.
 
356
Říkám ti, abys držel hubu.
I'm telling you to shut up.
 
357
Baví mě matematika.
I like mathematics.
 
358
Má továrnu na výrobu elektrických zařízení.
He has an electrical equipment factory.
 
359
Našla mu místo k sezení.
She found him a seat.
 
360
Já vím, co tu dělá Tom.
I know what Tom is doing here.
 
361
Pamatuješ, co jsem ti řekl?
Do you remember what I told you?
 
362
Je to velmi matoucí.
It's very confusing.
 
363
Už tě někdy postřelili?
Have you ever been shot?
 
364
Měl bys dodržet svůj slib.
You ought to keep your promise.
 
365
Kolik stojí tyto hodiny?
How much is this clock?
 
366
Zlá čarodějnice muže zaklela a proměnila v brouka.
The wicked witch cast a spell on the man and turned him into a bug.
 
367
My mu věříme.
We trust him.
 
368
Ten smrad nás znechutil.
The bad smell disgusted us.
 
369
Pod mojí postelí je příšera.
There is a monster under my bed.
 
370
Nestav sklenici poblíž okraje stolu.
Don't put the glass near the edge of the table.
 
371
Jste velice statečná.
You're very brave.
 
372
Tom je určitě nesmělý.
Tom must be shy.
 
373
Sepiš si své cíle.
Write your goals down.
 
374
Vyniká Tom něčím?
Is Tom someone special?
 
375
Včera bylo teplo.
It was warm yesterday.
 
376
Prší ještě?
Is it still raining?
 
377
Umyj si ruce mýdlem.
Wash your hands with soap.
 
378
Ty jsi Tomův kamarád, že?
You're a friend of Tom's, aren't you?
 
379
Líbíš se mi.
I like you.
 
380
Žádné ‚příště‘ nebude.
There isn't going to be a next time.
 
381
Mohl bys prosím zavolat doktora?
Could you call a doctor, please?
 
382
Skoro všechno se zlepšilo.
Almost everything has gotten better.
 
383
Na vyřešení některých úkolů může být můj počítač velmi užitečný.
For certain tasks, my computer can be very useful.
 
384
Jaké závěry vyvodili?
What conclusions did they come to?
 
385
Jak stará je tato budova?
How old is this building?
 
386
Ty dveře se ani nehnou.
The door won't budge.
 
387
Tom včera v noci zemřel.
Tom passed away last night.
 
388
Továrna, ve které Tom pracoval, byla zavřena.
The factory where Tom used to work has been closed down.
 
389
Zeptala jsem se ho, proč je smutný.
I asked him why he was sad.
 
390
Jsi strašně fajn.
You're so cool.
 
391
Prodiskutovali jsme s ním plán.
We discussed the plan with him.
 
392
Už dlouhé roky jsme blízcí přátelé.
We've been close friends for many years.
 
393
Dal té kočce trochu mléka.
He gave some milk to the cat.
 
394
Upřímně doufám, že se ze své nemoci brzy uzdravíš.
I sincerely hope that you will soon recover from your illness.
 
395
Proč nejdeme domů?
Why don't we go home?
 
396
Váš návrh jsme posoudili a rozhodli jsme se, že cenu snížit schopni nebudeme.
We have considered your proposal, and we have decided that we are not able to reduce the price.
 
397
Neřvi na mě.
Don't yell at me.
 
398
Proč tu chvilku neposedíš?
Why don't you sit here a moment?
 
399
Neříkala jste, že Tom zemřel?
Didn't you say Tom died?
 
400
Není tu nikdo kromě Toma.
No one is there but Tom.
 
401
Jeho život je v ohrožení.
His life is in danger.
 
402
To nic nemění.
That doesn't change anything.
 
403
Na to zapomeň!
Forget it!
 
404
To psát neměli.
They shouldn't have written that.
 
405
Tome, spíš?
Are you sleeping, Tom?
 
406
Rozumí se samo sebou, že zdraví je důležité.
It goes without saying that health is important.
 
407
Kterým autobusem se dostanu na nádraží, prosím?
Please tell me which bus to take to get to the station.
 
408
Každý ho má rád.
Everybody likes him.
 
409
Nic jim neunikne.
They don't miss a thing.
 
410
Tom by asi měl připustit, že ho Mary nadobro opustila.
Maybe Tom should consider the possibility that Mary has left him for good.
 
411
Měď i stříbro jsou kovy.
Copper and silver are both metals.
 
412
Nemám v úmyslu to udělat znovu.
I don't intend to do that again.
 
413
Lije jako z konve.
It's raining hard.
 
414
Řekněte Tomovi, že já tam nebudu.
Tell Tom I won't be there.
 
415
Tom jedl.
Tom ate.
 
416
Už jim nebudu na svatého Valentýna dávat čokoládu.
I'll stop giving them chocolate on Valentine's Day.
 
417
Papír je bílý.
The paper is white.
 
418
Tom se zranil.
Tom hurt himself.
 
419
Nemluví mým jazykem.
She doesn't speak my language.
 
420
Škoda, že netančíš.
It's a pity you don't know how to dance.
 
421
Můžu to klidně udělat hned.
I might as well do it now.
 
422
Tom ještě není plnoletý.
Tom is still underage.
 
423
Kolik lidí bylo přítomno na schůzi?
How many people were present at the meeting?
 
424
Francouzština mi opravdu moc nejde.
I'm really not very good at French.
 
425
Chci ti sdělit něco důležitého.
I have something important to tell you.
 
426
Snažila se mu pomoci ze všech sil.
She tried her best to help him.
 
427
Tom se omluvil za to, ža marnil náš čas.
Tom apologized for wasting our time.
 
428
Odpověz na otázku.
Answer the question.
 
429
Mám rád četbu.
I like reading.
 
430
Krvácejí mi dásně.
My gums are bleeding.
 
431
Jsem téměř hotov se psaním té zprávy.
I'm almost finished writing the report.
 
432
Je mi líto, že pro tebe jsem tak velkým zklamáním.
I'm sorry I'm such a big disappointment to you.
 
433
Zlato je vzácnější než železo.
Gold is more precious than iron.
 
434
Nevolal bych, kdyby to nebylo důležité.
I wouldn't be calling if it weren't important.
 
435
Chceš, abych zavolal záchranku?
Do you want me to call an ambulance?
 
436
Tom má titul z lesnictví.
Tom has a degree in forestry.
 
437
Jak rozkošné!
How cute!
 
438
Jak se máš?
How do you do?
 
439
Chápeš ten rozdíl?
Do you understand the difference?
 
440
Naučím tě hrát šachy.
I'll teach you how to play chess.
 
441
Ale no tak, to opravdu nemyslíš vážně!
Come on, you really don't mean that!
 
442
Pamatuješ si je, že?
You remember them, don't you?
 
443
Tom nám zítra pomáhat nebude.
Tom won't be helping us tomorrow.
 
444
Dostal jsem lepší nápad.
I've got a better idea.
 
445
Vím, že řekneš ne.
I know you're going to say no.
 
446
Co je to?
What is this?
 
447
Nech mě vzít ti batoh, Tome.
Let me take your bag, Tom.
 
448
Tom už přijel do Bostonu.
Tom has arrived in Boston already.
 
449
Je to na tobě, abys rozhodnul, co a jak.
It's up to you to decide what to do.
 
450
Proč se bojíte?
Why are you afraid?
 
451
Plavete rádi?
Do you like to swim?
 
452
Mě nepřemůžeš.
You can't beat me.
 
453
Beru si odpoledne volno.
I'm taking the afternoon off.
 
454
Stařec je slepý na jedno oko.
The old man is blind in one eye.
 
455
Tom trpí výkyvy nálad.
Tom is prone to mood swings.
 
456
S výjimkou přestupných roků má únor jen dvacet osm dní.
Except for leap years, February has only 28 days.
 
457
Před nádražím je banka.
In front of the train station there's a bank.
 
458
Bojíte se ho.
You're afraid of him.
 
459
Neměl jsem být včera dlouho vzhůru.
I shouldn't have stayed up late yesterday.
 
460
Jste laskavý člověk.
You're a kind man.
 
461
Jsi ve svém domě šťastný?
Are you happy in your house?
 
462
K čemu se používá tahle věc?
What is this thing used for?
 
463
Tom zařval.
Tom yelled.
 
464
Tom dnes mít proslov nebude.
Tom won't be making a speech today.
 
465
Musím odporovat.
I must resist.
 
466
Nejedl dva dny.
He hadn't eaten in two days.
 
467
Nech si ten papír.
Keep the paper.
 
468
Tohle je hezké.
This is pretty.
 
469
Já nepůjdu.
I won't go.
 
470
Vypadá to, že z potrubí uniká plyn.
Gas seems to be escaping from the pipe.
 
471
Jste přítomen?
Are you in?
 
472
Ostříhala jste mi vlasy moc nakrátko.
You've cut my hair too short.
 
473
Zeptejme se Toma.
Let's ask Tom.
 
474
To by měla být zábava.
That ought to be fun.
 
475
Slyšel to každý?
Did everybody hear that?
 
476
Malé děti jsou velmi zvědavé.
Small children are very curious.
 
477
Má rád zvířata.
He likes animals.
 
478
Tom ještě pořád píše básně.
Tom still writes poems.
 
479
Ten hrad je krásný.
The castle is beautiful.
 
480
Byli jsme zticha.
We kept quiet.
 
481
Tom rozhodně ví, že by to neměl dělat.
Tom definitely knows that he shouldn't be doing that.
 
482
Vrátím se za dvě hodiny.
I'll be back in two hours.
 
483
Mary říká, že Tom utrácí peníze poněkud volně.
Mary says that Tom spends his money a little too freely.
 
484
Kéž bys byl mohl jít se mnou.
I wish you could have come with me.
 
485
Potkal jsem ji náhodou ve vlaku.
I met her by chance on a train.
 
486
Rád bych šel navštívit Toma, ale k čemu to bude dobré?
I'd like to go and see Tom, but what good will it do?
 
487
To se nezdá příliš spravedlivé.
It doesn't seem very fair.
 
488
Mýlím se v tom?
Am I wrong about that?
 
489
Co si Tom a Marie mysleli?
What were Tom and Mary thinking?
 
490
Mám ráda baseball.
I like baseball.
 
491
Tys ji políbil, co?
You kissed her, didn't you?
 
492
Tom něco křičel francouzsky.
Tom yelled something in French.
 
493
Starožitnosti, které po sobě zanechal můj otec, když umřel, se prokázaly nebýt nic jiného než bezcenné harampádí.
The antiques my father left when he died turned out to be nothing but worthless junk.
 
494
Tom se šel projít tak, jak to vždy odpoledně dělává.
Tom went out for a walk as he always does in the afternoon.
 
495
Nikdo jiný tam nebyl.
No one else was there.
 
496
Jak se téhle zelenině říká anglicky?
What do you call this vegetable in English?
 
497
Oženil se s herečkou.
He married an actress.
 
498
Máš se s Tomem sejít asi za hodinu před jeho hotelem.
You're supposed to meet Tom in front of his hotel in about an hour.
 
499
Pořád jsem na tebe naštvaný.
I'm still mad at you.
 
500
Ještě pracuješ na poště?
Do you still work at the post office?
 
501
To by Toma nikdy nenapadlo.
Tom never would've thought of that.
 
502
Tom řekl svým rodičům, že nemá žádný domácí úkol.
Tom told his parents that he had no homework.
 
503
Jsi dobrý novinář.
You're a good journalist.
 
504
Pij víc vody.
Drink more water.
 
505
Jak dlouho ještě bude takové chladno?
How long will this cold weather go on?
 
506
Jsem opravdu nadšený.
I'm really excited.
 
507
Nejsem žebrák.
I'm not a beggar.
 
508
Miluji Toma víc, než kdy předtím.
I love Tom now more than ever.
 
509
Dej mi s tím pokoj.
Give me a break here.
 
510
Sklo se vyrábí z písku.
Glass is made from sand.
 
511
Dělej, probuď se.
Come on, wake up.
 
512
Ona je zdravotní sestra.
She is a nurse.
 
513
Toto je pradávný čínský zvyk.
This is an ancient Chinese custom.
 
514
Má ráda fotbal.
He likes soccer.
 
515
Pamatuješ si ji, že?
You remember her, don't you?
 
516
Co takhle dát si k večeři rybu?
What about having fish for dinner?
 
517
Běž si najít na hraní někoho jiného.
Go find someone else to play with.
 
518
Namazal ses.
You got very drunk.
 
519
Tam je kočka.
There is a cat.
 
520
Povím ti o tom všecko.
I'll tell you everything about it.
 
521
Kam se spolu můžeme dostat?
Where can we get together?
 
522
Musí být přísně potrestán.
He must be severely punished.
 
523
Co říkáš tomuhle svetru?
What do you think of this sweater?
 
524
Z té rockové kapely mě bolí hlava.
That rock band gives me a headache.
 
525
Je půl deváté.
It's half past eight.
 
526
Možná bys měl jít.
You might want to go.
 
527
Nechci tu strávit celý život.
I don't want to spend my whole life here.
 
528
Nevím, co máte na mysli.
I don't know what you mean.
 
529
Berlín je hlavní město Německa.
Berlin is the capital of Germany.
 
530
Nečekal jsem, že to bude stát tolik.
I didn't expect it to cost so much.
 
531
Vše, co říká, je správně.
Everything he says is correct.
 
532
Kéž bych uměl líp francouzsky.
I wish I could speak French better.
 
533
Co jsi koupil?
What did you buy?
 
534
Vzpomínáš si na to líp než já.
You remember it better than I do.
 
535
Tom s tebou chce mluvit.
Tom wants to talk to you.
 
536
Tom se pokoušel zaujmout Mary rychlou jízdou.
Tom tried to impress Mary by driving very fast.
 
537
Jsem ošklivá.
I'm ugly.
 
538
Je jeden problém.
There is one problem.
 
539
Už jsem tě neviděl věčnost. Pamatuješ, kdy jsem tě viděl naposled?
I haven't seen you for ages. Do you remember when I saw you last?
 
540
Tohle páchne.
This stinks.
 
541
Požádej o pomoc svého otce.
Ask your dad to help you.
 
542
Navštěvuji své prarodiče každou neděli.
I visit my grandparents on Sundays.
 
543
Nevím jak odpovědět na ten dotaz.
I don't know how to reply to that question.
 
544
Jestli opravdu chceš vědět, stačí se jen zeptat.
If you really want to know, all you have to do is ask.
 
545
Dals jí pusu, ne?
You kissed her, didn't you?
 
546
Máš strach z výšek?
Are you afraid of heights?
 
547
Ukradla jsem to Tomovi.
I stole it from Tom.
 
548
Jak krásná duha!
What a beautiful rainbow!
 
549
Neřekl jsem mu nic.
I told him nothing.
 
550
Je povoláním zubař.
He is a dentist by profession.
 
551
Bydlím v zemi, kde je litr benzínu levnější než litr vody.
I live in a country where the cost of a liter of gasoline is cheaper than the cost of a liter of water.
 
552
Na velikosti nesejde.
Size does not matter.
 
553
Kočka mi poškrábala ruku.
The cat scratched my hand.
 
554
Za jakým účelem?
For what purpose?
 
555
Duha má sedm barev.
The rainbow has seven colors.
 
556
My víno máme.
We have wine.
 
557
To možná platilo před mnoha lety.
That may have been true many years ago.
 
558
Myslíš, že dnes bude pršet?
Do you think it'll rain today?
 
559
Mám rád sendviče s masem, sýrem a rajčetem.
I like meat, cheese and tomato sandwiches.
 
560
Musíme se rozhodnout, kdy se přestěhujeme.
We need to decide when we'll move.
 
561
Ty se rád bavíš o architektuře, že?
You like to talk about architecture, don't you?
 
562
Chcete, abych odešel?
Do you want me to leave?
 
563
Ta mladá dívka chtěla být hvězdou stříbrného plátna.
The young girl wanted to be a star of the silver screen.
 
564
Musíš tu být zítra odpoledne ve 14:30.
You have to be here at 2:30 tomorrow afternoon.
 
565
Tom a Mary už se zase perou.
Tom and Mary are fighting again.
 
566
Víš, jak to použít?
Do you know how to use it?
 
567
Nemůžu si dovolit vydržovat auto.
I cannot afford to keep a car.
 
568
Já jsem duhu nikdy neviděl.
I've never seen a rainbow.
 
569
Tohle je nejlepší metoda.
This is the best method.
 
570
Je stejně dobrý jako jakýkoliv hráč našeho týmu.
He is as good as any player on our team.
 
571
Jak slané je příliš slané?
How salty is too salty?
 
572
Vím přesně, co bych dělal, kdybych byl Tomem.
I know exactly what I'd want to do if I were Tom.
 
573
Nezapomeňte zhasnout, než půjdete spát.
Don't forget to turn off the light before you go to sleep.
 
574
Nemůžu uvěřit, že Tom to udělal všechno sám.
I can't believe that Tom did all this himself.
 
575
Většina lidí v tomto městě je na dovolené.
Most of the people in this town are on vacation.
 
576
Zná to tam jako svoje boty.
He knows the area like the back of his hand.
 
577
Dej mi mapu.
Give me the map.
 
578
Tom tě rád vidět nebude.
Tom won't be happy to see you.
 
579
Tom to nevydržel a řekl pravdu.
Tom broke down and told the truth.
 
580
Setkal jsem se s Mary pouze jednou, ale vypadala jako hodná holka.
I've only met Mary once, but she seemed like a nice girl.
 
581
Špatně jsme odbočili a ztratili se.
We made a wrong turn and got lost.
 
582
Tom dnes žádné dodávky dělat nebude.
Tom won't be making any deliveries today.
 
583
Na obloze jsou miliardy hvězd.
There are billions of stars in the sky.
 
584
Kdo udělal tu fotku?
Who took the picture?
 
585
Stále ještě tomu věříš?
Do you still believe that?
 
586
Musíš vždy říkat pravdu.
You must always tell the truth.
 
587
Je to Tomova vina.
It's Tom's fault.
 
588
Podrž tohle.
Hold this.
 
589
Z čeho máš takový strach?
What are you so afraid of?
 
590
Jednou jsem ho viděl.
I have seen him once.
 
591
Kdo namaloval tento obraz?
Who painted this painting?
 
592
Tom by měl být zpátky každou vteřinu.
Tom should be back any second.
 
593
On mi ukradl hodinky.
He stole my watch.
 
594
Dneska večer s tebou do restaurace nemůžu.
I can't go to the restaurant with you tonight.
 
595
Proč jsi tak smutný?
Why are you so sad?
 
596
Kdybych vám tak jen mohl pomoct.
I wish that I could help you.
 
597
Jen několik lidí se dožije devadesáti let.
Few people live to be ninety years old.
 
598
Můžu věřit, že to uděláš?
Can I trust you to do that?
 
599
Cena zahrnuje daň.
The price includes tax.
 
600
Ta zahrada byla zaplevelená.
The garden was overgrown with weeds.
 
601
Kolik stojí tyto hodinky?
How much is this watch?
 
602
Zlomila sis ruku.
You broke your arm.
 
603
Máš rád rajčata?
Do you like tomatoes?
 
604
Dobře, já se ještě zeptám.
Well, I'll surely ask again.
 
605
Čekal jsem, až se vrátíš.
I was waiting for you to get back.
 
606
Její muž je obvykle opilý.
Her husband is usually drunk.
 
607
Jak je to odsud daleko k moři?
How far is it from here to the sea?
 
608
Dělej!
Hurry!
 
609
Potřebujeme tvoji pomoc.
We need your help.
 
610
Povím ti, co se mi stalo.
I'll tell you what happened to me.
 
611
Tenhle telefon nefunguje.
This telephone doesn't work.
 
612
Nevíš, proč Toma poslali do úřadu v Bostonu?
Do you know the reason Tom was sent to the Boston office?
 
613
Děti vyrůstají tak rychle.
Children grow up so quickly.
 
614
Nemám rád jablka.
I don't like apples.
 
615
Stroje budou možná někdy myslet, ale nikdy se nebudou smát.
Machines may one day think, but they'll never laugh.
 
616
Počkej na mě, prosím, na nádraží.
Please wait for me at the station.
 
617
Tom rozbil okno.
Tom broke the window.
 
618
Mohu ti dát autogram, jestli chceš.
I can give you an autograph if you want.
 
619
Každý to dělá.
Everyone does it.
 
620
Nemyslím, že bych mohl dělat takovéhle věci.
I don't think I could do that kind of thing.
 
621
Přestaň blbnout.
Quit fooling around.
 
622
Tom není mým synem.
Tom is not my son.
 
623
Nezamiloval jsem se.
I didn't fall in love.
 
624
Budu hned za tebou.
I'll be right behind you.
 
625
Prostě nevím, co říct.
I just don't know what to say.
 
626
Řekni jí, že myju auto.
Tell her that I am washing the car.
 
627
Není šance, že to Tom udělá.
There's no chance that Tom will do that.
 
628
Odmítla mé pozvání.
She refused my invitation.
 
629
Koupil auto.
He bought a car.
 
630
Neuvědomoval jsem si, co se děje.
I wasn't aware of what was going on.
 
631
Líbí se ti tahle barva?
Do you like this color?
 
632
Je jí sedmnáct let.
She is aged seventeen.
 
633
Tom spí ve svém pokoji.
Tom is asleep in his room.
 
634
Už odešel.
He had already gone.
 
635
Zůstali jsme tam tři měsíce.
We're staying there for three months.
 
636
Můj nůž je ostrý.
My knife is sharp.
 
637
Tu barvu nenávidím.
I hate that color.
 
638
Mám velkou rodinu.
I have a big family.
 
639
Mám pár přátel, kteří umí dobře anglicky.
I have several friends who speak English well.
 
640
Kdybych byl udělal to, co mi Tom řekl ať udělám, nebyl by problém.
If I'd just done what Tom told me to do, there wouldn't have been a problem.
 
641
To nikdy nedělej.
Don't ever do that.
 
642
Mohl bych dostat nůž a vidličku, prosím?
Could I have a knife and fork, please?
 
643
Já se s ním znám.
I am acquainted with him.
 
644
Když tě to tak otravuje, podej stížnost.
If it annoys you so much, file a complaint.
 
645
Přestaň si nalhávat.
Stop deluding yourself.
 
646
Nenechávej svojí práci nedokončenou.
Don't leave your work unfinished.
 
647
Možná jel špatným vlakem.
He may have taken the wrong train.
 
648
Málem mě přejelo auto.
I was nearly run over by a car.
 
649
Ty nám pomoci schopen nebudeš.
You won't be able to help us.
 
650
Obchod se zavřel v pět hodin.
They closed the shop at five.
 
651
Na ten autobus čekám už půl hodiny.
I've been waiting for the bus for half an hour.
 
652
Odpusť mi, prosím, že jsem dlouho nenapsal.
Please forgive me for not having written for a long time.
 
653
Byl obviněn z krádeže šperků.
He was accused of stealing the jewels.
 
654
Tom bydlí ve člunu.
Tom lives on a boat.
 
655
Je stávka.
There is a strike.
 
656
Proč se neučíš francouzštinu?
Why don't you study French?
 
657
Tom se nezdráhá všem říci, co si myslí.
Tom doesn't hesitate to tell everyone what he thinks.
 
658
Snažila se žít podle jejich představ.
She endeavored to live up to their expectations.
 
659
Účel světí prostředky.
The end justifies the means.
 
660
Drží dietu, neboť má mírnou nadváhu.
She's on a diet because she is a little overweight.
 
661
Budeš si přát, abys byl studoval pilněji.
You'll wish you had studied harder.
 
662
Sháním knížky o dějinách Říma.
I'm looking for books on Roman history.
 
663
Moje jméno je známé po celé mojí škole.
My name is known to everybody in my school.
 
664
Ten pes na mě pořád štěká.
The dog always barks at me.
 
665
Tom zněl lehce zděšeně.
Tom sounded slightly panicked.
 
666
Hele, podívej se na ten sníh.
Hey, look at the snow.
 
667
Můj muž je dobrák.
My husband is a good man.
 
668
Mohu se tě zeptat pár otázek o tvém jménu?
May I ask you some questions about your name?
 
669
Už dávno jsem neviděl Toma takhle šťastného.
It's been a long time since I've seen Tom this happy.
 
670
Raději běhám, nežli plavu.
I like swimming better than jogging.
 
671
Tom přijal omluvu.
Tom accepted the apology.
 
672
Stále je toho hodně, co je ještě třeba udělat.
There's still plenty that needs to be done.
 
673
Tom nepsal tak často.
Tom didn't write so often.
 
674
Narozeniny jsou důležité.
Birthdays are important.
 
675
Vzpomínáš si na den, kdy jsme se potkali poprvé?
Do you remember the day when we met first?
 
676
Jsem z Portugalska.
I am from Portugal.
 
677
Nevím co budeme dělat.
I don't know what we'll do.
 
678
Tom se omluvil za to, že mi šlápl na nohu.
Tom apologized for stepping on my foot.
 
679
Proč mi nedáš pokoj?
Why don't you give me a break?
 
680
Nesmíš tolik záviset na ostatních.
You must not depend so much on others.
 
681
Narýsujte dva soustředné kruhy různých průměrů.
Draw two concentric circles of differing diameters.
 
682
Umyjte si ruce mýdlem.
Wash your hands with soap.
 
683
Tom mi pravděpodobně zachránil život.
Tom probably saved my life.
 
684
Potřebuju zhubnout.
I need to lose some weight.
 
685
Od včerejška mě příšerně bolí hlava.
I've had a headache since yesterday.
 
686
Narodil jsem se v Bostonu, ale vyrostl jsem v Chicagu.
I was born in Boston, but grew up in Chicago.
 
687
To se mi fakt stalo.
This actually happened to me.
 
688
Tom ví, že Mary nezná odpověď.
Tom knows that Mary doesn't know the answer.
 
689
Mám rád kysané zelí.
I like sauerkraut.
 
690
Vrátím vše, kam to patří.
I'm going to put everything back where it belongs.
 
691
Tom se rozzlobil, když zjistil, že jsou ty dveře zamčené.
Tom got angry when he found the door locked.
 
692
Tom mě má rád.
Tom likes me.
 
693
To jsem neviděl.
I didn't see that.
 
694
Vrátím svůj pas do trezoru.
I'll put my passport back in the safe.
 
695
Králíci se množí rychle.
Rabbits breed quickly.
 
696
Píše knihy.
He writes books.
 
697
Nemáš z čeho mít obavy.
There is nothing for you to be afraid of.
 
698
Proč jsi prostě neodešel?
Why didn't you just leave?
 
699
Nechte ty děti hrát.
Let the children play.
 
700
Jsi jen malý kluk.
You're just a boy.
 
701
Dej mi ten nůž.
Give me the knife.
 
702
Nemůžeš-li najít právníka, který zná právo, najdi takového, který zná soudce.
If you can't get a lawyer who knows the law, get one who knows the judge.
 
703
Tom má rád rybu.
Tom likes fish.
 
704
Bojíš se něčeho?
Are you afraid of something?
 
705
Ona často navštěvuje tuto zemi.
She's a frequent visitor to this country.
 
706
Bude ti vadit, když zhasnu?
Do you mind if I turn off the light?
 
707
Dal bych si sklenku vína.
I'd like to have a glass of wine.
 
708
Mám rád psy.
I like dogs.
 
709
Tom si chce koupit nové auto.
Tom wants to buy a new car.
 
710
Odjel do Švýcarska.
He has gone to Switzerland.
 
711
Nesmíš se vzdát naděje.
You must not give up hope.
 
712
Dojím svoji kozu.
I am milking my goat.
 
713
Nemyslím, že si někdo všimnul, co jsi provedl.
I don't think anyone noticed what you did.
 
714
Zdálo se, že si Tom nevšiml, že tam Mary je.
Tom didn't seem to notice that Mary was there.
 
715
Jestli budeš tolik jíst, bude ti špatně.
If you eat so much, you'll get sick.
 
716
Přežili tři lidé.
Three people survived.
 
717
Chci vědět, jak to víš.
I want to know how you know that.
 
718
My jsme mírumilovný lid.
We are a peace-loving nation.
 
719
Křičeli.
They yelled.
 
720
Vstává v sedm.
He gets up at seven.
 
721
Toto skonči.
Finish this.
 
722
Vezmi si pár dní volna.
Take a few days off.
 
723
Promiňte mou neohrabanost.
Excuse my clumsiness.
 
724
Nakrmil koně.
He fed the horse.
 
725
Vím, že Tom něco skrývá, ale nevím co.
I know Tom's hiding something, but I don't know what.
 
726
Nemůžu uvěřit, že se to stalo.
I can't believe this happened.
 
727
Bolest konečně přešla.
The pain finally went away.
 
728
Pojďme na to společně přijít.
Let's figure this out together.
 
729
Tom se zeptal Marie, jestli umí držet tajemství.
Tom asked Mary if she could keep a secret.
 
730
Nebyli bychom v téhle šlamastyce, kdybys nám byl pomohl.
We wouldn't be in this mess if you had helped us.
 
731
Dnes jsme měli dva falešné poplachy.
Today, we had two false alarms.
 
732
Tom váhavě přikývl.
Tom nodded hesitantly.
 
733
Je o jedno méně.
There is one less.
 
734
Obskakovali nás.
They ran after us.
 
735
Mary neváhala.
Mary didn't hesitate.
 
736
Ten den sněžilo.
It was snowing that day.
 
737
Učitelka vyzvala Toma, aby přečetl svou slohovou práci nahlas.
The teacher asked Tom to read his essay aloud.
 
738
Můžeš mi poradit, co bych měl udělat?
Can you advise me on what I should do?
 
739
Myslel jsem, že už jsi to udělal.
I thought you'd already done that.
 
740
Vím o něm, ale osobně ho neznám.
I know of him, but I don't know him personally.
 
741
Řekl jsem Tomovi, že jsem zapomněl své heslo.
I told Tom I had forgotten my password.
 
742
Došel nám toaletní papír.
You're out of toilet paper.
 
743
Šaty dělaj člověka.
Clothes make the man.
 
744
Hlavní město Japonska je Tokyo.
The capital of Japan is Tokyo.
 
745
Myslím, že se příliš snažíš.
I think you're trying too hard.
 
746
Ona nemůže jít na zábavu, protože nemá nikoho na hlídání dětí.
She can't go to the party because she doesn't have a babysitter.
 
747
Podívejme se na to z jiného úhlu pohledu.
Let's take a look at this from another angle.
 
748
Odpad je zase ucpaný.
The drain is clogged again.
 
749
Tom odjel ve 2:30, takže teď už by měl být v Bostonu.
Tom left at 2:30, so he should've arrived in Boston by now.
 
750
O víkendu vstávám později, než obvykle.
On weekends, I get up later than usual.
 
751
Na co Tom čekal?
What was Tom waiting for?
 
752
Soudce mu udělil pokutu pět dolarů.
The judge fined him five dollars.
 
753
Zvykla jsem si na to.
I'm used to it.
 
754
Nevěřil bys tomu.
You wouldn't believe it.
 
755
Když prší, tak leje.
When it rains, it pours.
 
756
Tom by měl přestat kouřit.
Tom ought to stop smoking.
 
757
Chtěla jim pomoci.
She wanted to help them.
 
758
Tom je zřejmě velice nervózní.
Tom is obviously very nervous.
 
759
Poslední dobou jsem hodně snil.
I've been dreaming a lot lately.
 
760
Já ti nebudu schopen pomoci.
I won't be able to help you.
 
761
Tom omluvu přijal.
Tom accepted the apology.
 
762
Můj francouzštinář je stejně starý, jako jsem já.
My French teacher is the same age as I am.
 
763
Zelená ti sekne.
Green suits you.
 
764
To by mohlo být nebezpečné.
It might be dangerous.
 
765
Kde pobýváš?
Where are you staying?
 
766
To nebudu tolerovat.
I won't tolerate it.
 
767
Jsem schopen napsat padesát slov za minutu.
I can type 50 words a minute.
 
768
Dceru nemáme.
We don't have a daughter.
 
769
Mám rád maliny.
I like raspberries.
 
770
Můžeš teď přestat.
You can stop now.
 
771
Jak bylo na pláži?
How was the beach?
 
772
Mám dvě kočky.
I have two cats.
 
773
Hlavní město Nizozemska je Amsterdam.
The capital city of the Netherlands is Amsterdam.
 
774
Tom umřel před pár lety.
Tom died a few years ago.
 
775
Kde jsou sprchy?
Where are the showers?
 
776
V zahradě nikdo nebyl.
There was nobody in the garden.
 
777
Také jste nová?
Are you new, too?
 
778
Můj dědeček vstává brzy.
My grandfather gets up early.
 
779
Neváhal své manželce říct pravdu.
He didn't hesitate to tell his wife the truth.
 
780
Tom řekl Marii ty špatné zprávy.
Tom told Mary the bad news.
 
781
Řekl jsem dětem, aby byly potichu, ale pořád dělaly rámus.
I ordered the children to stay quiet, but they kept on making noise.
 
782
Kůň má žízeň.
The horse is thirsty.
 
783
Potřebuji devět hodin spánku.
I need nine hours of sleep.
 
784
Moje sestra se právě baví s kamarádkami.
My sister is having a conversation with her friends.
 
785
Nemá skoro řádné peníze, ale nějak si vystačí.
He has hardly any money, but he gets by.
 
786
Tom se jistě zlobí.
Tom must be angry.
 
787
Chytrý pes nikdy neštěká bezdůvodně.
A smart dog never barks for no reason.
 
788
Tom říká, že už tam nikdy znovu nepůjde.
Tom says he will never go there again.
 
789
Chce se mi odpočívat.
I feel like a rest.
 
790
Zavolej mi, až se vrátíš.
Give me a telephone call when you get back.
 
791
Měl bys jíst pomaleji.
You ought to eat more slowly.
 
792
Jsi štastný nebo ne?
Are you happy or not?
 
793
Proč nám Tom pomáhá?
Why is Tom helping us?
 
794
Tom začal křičet.
Tom started yelling.
 
795
To je lúzr!
What a loser!
 
796
Prodávám auta.
I sell cars.
 
797
Tady nemáš plavat.
You aren't supposed to swim here.
 
798
Není to dost velké.
It's not big enough.
 
799
Když jsme si posledně všichni vyrazili na sklenku, byl jsem domluveným řidičem já.
The last time we all went out drinking, I was the designated driver.
 
800
Můžeš doporučit další hotel?
Can you recommend another hotel?
 
801
Nikoho z nich neznám.
I do not know any of them.
 
802
Raději bych si s tebou promluvil v soukromí.
I'd prefer to speak to you in private.
 
803
Rozumí se samo sebou, že zdraví je důležitější než bohatství.
It goes without saying that health is more important than wealth.
 
804
Tom nevěnoval Marii přílišnou pozornost.
Tom didn't pay much attention to Mary.
 
805
Nikdo nemá takové štěstí.
No one is that lucky.
 
806
Mám rád hudbu.
I like music.
 
807
Měl bys to zkusit.
You ought to try it.
 
808
Myji své auto jednou za týden.
I wash my car once a week.
 
809
Kdybych měl co říct, už bych to byl řekl.
If I had something to say, I would've already said it.
 
810
Které je hlavní město Spojených států, Washington nebo New York?
Which is the capital of the United States, Washington or New York?
 
811
Kolik to stojí včetně pojištění a daně?
How much is it including insurance and tax?
 
812
Právě ti ujel.
You just missed it.
 
813
Díky!
Thank you.
 
814
Budu to muset udělat bez přípravy.
I'll have to wing it.
 
815
Mám rád melouny.
I like watermelon.
 
816
Uvidíme se asi tak za hodinu.
See you in about an hour.
 
817
Tom se omluvil za to, že nepřišel dříve.
Tom apologized for not coming earlier.
 
818
Víte, jak se to používá?
Do you know how to use it?
 
819
To Tom začal s tou rvačkou.
It was Tom who started the fight.
 
820
Pokojně jsme demonstrovali.
We demonstrated peacefully.
 
821
Kde jsou vaše zavazadla?
Where are your suitcases?
 
822
Nevím, kolik to ještě zabere času.
I don't know how much more time it'll take.
 
823
Udělám to hned teď.
I will do it right now.
 
824
Jsi moje dcera.
You are my daughter.
 
825
Při čtení dopisu vypadala smutně.
When she was reading the letter, she looked sad.
 
826
Já jsem cizinec a neumím moc česky. Mluvte prosím pomalu.
I'm a foreigner and I don't know Czech very well. Please, speak slowly.
 
827
Líbí se nám děti.
We like children.
 
828
Dal trochu mléka kočce.
He gave some milk to the cat.
 
829
Vždyť to nedělá ani Tom.
Even Tom doesn't do that.
 
830
Jaká je tvoje dohoda?
What's your deal?
 
831
Vybudování tohoto chrámu zabralo čtyřicet šest let.
It has taken forty-six years to build this temple.
 
832
Dal jsem mu knihu.
I gave him a book.
 
833
Dnes studovat nechci.
I don't want to study today.
 
834
Chceš, abych zhasnul?
Do you want me to turn off the lights?
 
835
Slibte, prosím, že to už nikdy neuděláte.
Please promise you'll never do that again.
 
836
Tom sjel dolů po bazénové skluzavce.
Tom slid down the water slide.
 
837
Znám jeho jméno.
I know his name.
 
838
Tenhle rok chci přečíst tolik anglických knížek, kolik jen budu moct.
I want to read as many English books as possible this year.
 
839
Zítra ráno se musíš probudit brzy.
You have to wake up early tomorrow morning.
 
840
Miluju ji a ona miluje mě.
I love her and she loves me.
 
841
Tamhle je tvá brašna.
There is your bag.
 
842
Věděl jsem, že přijdete.
I knew you would come.
 
843
Dům byl ve špatném stavu.
The house was in poor condition.
 
844
Podívejte se na mapu na straně 25.
Look at the map on page 25.
 
845
Tom a Marie seděli spolu na pohovce, když jsem vešla do místnosti.
Tom and Mary were sitting together on the couch when I came into the room.
 
846
Přeložte to, prosím.
Please translate this.
 
847
To je ta zastávka.
That is the bus stop.
 
848
Nemusel jsi ho vyprovodit ke dveřím.
You needn't have seen him to the door.
 
849
To nejsou moje nápady.
These aren't my ideas.
 
850
Tom nemohl najít Mary.
Tom couldn't find Mary.
 
851
To jsi Tomovi povídat neměl.
You shouldn't have told Tom that.
 
852
Přijedu vlakem.
I'll come by train.
 
853
Vaše jméno, prosím.
Your name, please.
 
854
Ten vlak měl skoro hodinu zpoždění.
The train was almost an hour behind time.
 
855
Nejsem si stoprocentně jistý.
I'm not a hundred percent sure.
 
856
Vyrábíme saké z rýže.
We make sake from rice.
 
857
Bojíte se jí?
Are you afraid of it?
 
858
Neváhejte zavolat, prosím.
Please don't hesitate to call.
 
859
Marie nerozumí šití ani pletení.
Mary knows nothing of sewing or knitting.
 
860
Detaily se nezabývám.
I'm not concerned with the details.
 
861
Tom je o tři roky mladší než Marie.
Tom is three years younger than Mary is.
 
862
Nevíš, kdo jsem.
You don't know who I am.
 
863
Dnes večer čekám společnost.
I'm expecting company this evening.
 
864
Kdes celou tu dobu byl?
Where have you been all this time?
 
865
Ne všechny děti mají rády jablka.
Not all children like apples.
 
866
Tom se vrátil do Bostonu.
Tom has returned to Boston.
 
867
Nevím, jestli si mě pamatuješ.
I don't know if you remember me.
 
868
Jak dlouho trvá se dostat na letiště kyvadlovou dopravou?
How long does it take for the airport shuttle to get to the airport?
 
869
Tom váhal.
Tom was hesitant.
 
870
Mary vypadá, že jí je horko.
Mary looks hot.
 
871
Stůj zpříma a buď zticha.
Stand still and keep silent.
 
872
Čekalo na něho hodně lidí.
A lot of people were waiting for him.
 
873
Jdu také.
I'm going, too.
 
874
Kdybych býval dovedl pochopit, co měl Tom na mysli, nebyl bych udělal tuhle chybu.
If I could have understood what Tom meant, I wouldn't have made this mistake.
 
875
Říkám to pořád.
I say it all the time.
 
876
Abych řekl pravdu, úplně jsem na tvé otázky zapomněl
To tell the truth, I forgot all about your questions.
 
877
Tom je milý chlapík. Každý ho má rád.
Tom's a nice guy. Everyone likes him.
 
878
Mám psa.
I have a dog.
 
879
Soudce požádal porotu o verdikt.
The judge asked the jury to reach a verdict.
 
880
Mohli bychom mít stůl venku?
Could we have a table outside?
 
881
Dal by sis ovoce?
Would you like some fruit?
 
882
Nevyhazujte Toma.
Don't fire Tom.
 
883
Nevím, co ti říci pro útěchu.
I don't know what to say to make you feel better.
 
884
Víš, kdo vynalezl střelný prach?
Do you know who invented gunpowder?
 
885
Lije jako z konve.
It's raining very hard.
 
886
Tom na svoje rány později zemřel.
Tom later died from his wounds.
 
887
Zklamal jsi Toma.
You let Tom down.
 
888
Musím odpovědět anglicky?
Do I have to answer in English?
 
889
Kdo chce další kousek dortu?
Who wants another piece of cake?
 
890
Mám rád své zaměstnání.
I love my job.
 
891
Měla jsi pravdu o Tomovi.
You were right about Tom.
 
892
Těším se, že tě brzy znovu uvidím.
I'm looking forward to seeing you again soon.
 
893
Toto zakonči.
Finish this.
 
894
Nově narozená kuřátka ještě neotevřela oči.
The newborn chicks still have not opened their eyes.
 
895
Je těžké pomoci lidem, kteří o tvoji pomoc nestojí.
It's difficult to help people who don't want your help.
 
896
Zajímalo by mě, jestli je Tom zaujatý.
I wonder if Tom is biased.
 
897
Líbí se mi tvá kočka.
I like your cat.
 
898
Tom určitě umí dost francouzsky na to, aby si vystačil.
I'm sure Tom knows enough French to get by.
 
899
Jsem si docela jistý, že Tom to jíst nebude.
I'm pretty sure Tom won't eat that.
 
900
Tom byl zatčen za jízdu bez řidičského oprávnění.
Tom was arrested for driving without a license.
 
901
Davši Tomovi facku, Mary vyběhla z místnosti.
After slapping Tom, Mary ran out of the room.
 
902
Neuvěříš, co jsem objevil.
You won't believe what I found.
 
903
Všiml jsem si, kromě jiných věcí, že je opilý.
I noticed, among other things, that he was drunk.
 
904
Znovu si to přečtu.
I'm going to read this again.
 
905
Já počítačové hry nehraji.
I don't play computer games.
 
906
Když vešel z hlavního vchodu, autobus právě přijížděl.
When he went out the front door, the bus was just coming around the corner.
 
907
Jsi mizerný lhář.
You're a bad liar.
 
908
Je docela možné, že se mýlím.
It's quite possible that I'm mistaken.
 
909
Nerad pracuji na zahradě.
I don't like working in the garden.
 
910
Kdo řídí?
Who's at the wheel?
 
911
Jsem ze Španělska.
I am from Spain.
 
912
Já jen chci týden sedět na pláži a relaxovat.
I just want to sit on the beach and relax for a week.
 
913
Zdá se to být trochu drahé.
This seems kind of expensive.
 
914
Mě neobalamutíš.
You can't fool me.
 
915
Musíme platit daně.
We have to pay taxes.
 
916
Kapsáři se zaměřují na turisty.
Pickpockets target tourists.
 
917
Kdo by uvěřil tvému příběhu?
Who'd believe your story?
 
918
Cítím se dobře, děkuji.
I'm feeling fine, thanks.
 
919
Před nádražím je banka.
There is a bank in front of the station.
 
920
Pokazilo se všechno, co se pokazit mohlo.
Everything that could go wrong has gone wrong.
 
921
O ničem nic nevím.
I don't know anything about anything.
 
922
Potřebuji tvůj podpis.
I need your signature.
 
923
Býval jsem do tebe tak trochu blázen.
I used to have a little crush on you.
 
924
Tom bohužel nebude moci přijít.
I'm afraid Tom won't be able to come.
 
925
Má rád zpěv.
He likes singing.
 
926
Trochu těm kalhotám v pase uberte.
Please take the pants in a bit.
 
927
Tom to již nemůže dále zapírat.
Tom can't deny it anymore.
 
928
Tom je tvůj přítel.
Tom is your friend.
 
929
Jak dlouho žije želva?
How long does a turtle live?
 
930
Čekám už dvě hodiny. Nemohu už dál čekat.
I've already waited two hours. I can't wait any longer.
 
931
Nemyslím si, že můj život je snadný.
I don't think my life is easy.
 
932
Nemůžeme nic udělat.
We can do nothing.
 
933
Někdo mi ve vlaku šlápnul na nohu.
Someone stepped on my foot on the train.
 
934
Tom vůbec neváhal.
Tom didn't hesitate at all.
 
935
Tomovi bude příští týden třicet.
Tom will be thirty next week.
 
936
Máš rozepnutý poklopec!
Your fly is open!
 
937
Já jeho dům vidím.
I see his house.
 
938
Lvi jsou zvířata.
Lions are animals.
 
939
Vše záleží na tom, jestli složíš tu zkoušku.
Everything depends on whether you pass the examination.
 
940
Rád slyším, že je svobodná.
I'm glad to hear that she is unmarried.
 
941
Co říkáš ty je dost odlišné od toho, co jsem slyšel od něj.
What you say is quite different from what I heard from him.
 
942
Kéž bych byl uměl španělsky.
I wish I could have spoken Spanish.
 
943
Přišel jsem pěšky.
I came on foot.
 
944
On zná tohle město moc dobře.
He knows this city very well.
 
945
Vždycky se ke mně chová jak k dítěti.
He always treats me like a child.
 
946
Líbilo se mi to.
I liked it.
 
947
Tom tady nebude tak dlouho.
Tom won't be here that long.
 
948
Někdo by něco měl říct.
Someone ought to say something.
 
949
Měl bys radši uhasit ten oheň předtím, než půjdeš spát.
You had better put out the fire before you go to bed.
 
950
Tom nechtěl Mary ztratit.
Tom didn't want to lose Mary.
 
951
Tom by se lhaním nezdržoval.
Tom wouldn't bother to lie.
 
952
Máš tento víkend volno?
Are you free this weekend?
 
953
Myslím, že bys mi mohla pomoci.
I think you might be able to help me.
 
954
Tom věděl, že má sotva dost peněz na to, aby si koupil co potřebuje.
Tom knew he barely had enough money to buy what he needed to buy.
 
955
Myslíš si, že je Tom dobrý písničkář?
Do you think Tom is a good songwriter?
 
956
Moje máma byla včera dlouho vzhůru.
My mother was up late last night.
 
957
Neotravuj mě.
Don't bother me.
 
958
Je mi z toho na nic.
I'm sick of this.
 
959
Dneska mám schůzku se svým právníkem.
I have an appointment with my lawyer today.
 
960
To nám získá nějaký čas navíc.
That will buy us some time.
 
961
Jsem mnohem větší než ty.
I'm a lot bigger than you are.
 
962
Já to jen dělal ze zdvořilosti.
I was just being polite.
 
963
Myslíš, že jsem tlustá?
Do you think I'm fat?
 
964
Toma nenapadal žádný důvod, proč by neměl zůstat.
Tom could think of no reason why he shouldn't stay.
 
965
Vím, jak se jmenuje.
I know what his name is.
 
966
Není to zapotřebí.
There's no need for it.
 
967
Rád chodí na procházky sám.
He likes taking a walk by himself.
 
968
Zkus tohle.
Try this.
 
969
Miluju zvířata.
I love animals.
 
970
Tom zakřičel o pomoc.
Tom yelled for help.
 
971
Dokážeš si představit, že bys to udělal sám?
Can you imagine doing this by yourself?
 
972
I tak ti děkuju.
Thank you all the same.
 
973
Cítím se jako blbec.
I feel like an idiot.
 
974
Nemělas jim říkat.
You shouldn't have told them.
 
975
Ten muž se podpálil.
The man set himself on fire.
 
976
Chci jít s Tomem na lov.
I want to go hunting with Tom.
 
977
Tom sedí na gauči a čte si časopis.
Tom is sitting on the sofa, reading a magazine.
 
978
Mám rád matematiku.
I like mathematics.
 
979
Myslel jsem si, že se to děje jenom v pohádkách.
I thought that only happened in fairytales.
 
980
Chtěl bys jedno?
Would you like one?
 
981
Tom je pyšný na svoje děti.
Tom is proud of his children.
 
982
Tom vždy mluví Francouzsky.
Tom always speaks French.
 
983
Teď se mi chce brečet.
I feel like crying now.
 
984
Už mám té války plné zuby.
I'm sick of this war.
 
985
Mary se pyšnila svou krásou.
Mary prided herself on her beauty.
 
986
Hodně toho namluvila.
She talked a lot.
 
987
Tom vyšel ven na balkón.
Tom went out onto the balcony.
 
988
Nic tu není.
There is nothing here.
 
989
Nechci mluvit o svém dítěti.
I don't want to talk about my child.
 
990
Hodně štěstí. Budeš ho potřebovat.
Good luck. You'll need it.
 
991
Opravdu bys měla podat výpověď.
You really ought to quit.
 
992
Je chladno.
It's cold.
 
993
Krysy nemá rád nikdo.
Nobody likes rats.
 
994
Nevím, jak to můžeš jíst.
I don't know how you can eat that.
 
995
Odkud jste?
Where are you from?
 
996
Já Tomova odchodu litovat nebudu.
I won't be sorry to see Tom leave.
 
997
Co ji k tomu přimělo?
What made her do so?
 
998
Mně se líbí kočky.
I like cats.
 
999
Přijď, jestli můžeš.
Come if you can.
 
1000
Byl celý modrý zimou.
He was blue from the cold.
 
1001
Přestaň s tím!
Stop that!
 
1002
Nemá s kým si promluvit.
She has no one to talk to.
 
1003
Jak dlouho jsi čekal?
How long have you waited?
 
1004
Je těžké říci ne.
It's hard to say no.
 
1005
Ten malý chlapec se bojí tmy.
The little boy is afraid of the dark.
 
1006
Už není sám.
He isn't alone anymore.
 
1007
Co jsi koupila?
What did you buy?
 
1008
Nemohla jsem se přestat smát.
I couldn't stop myself from laughing.
 
1009
Říkal jsi, že můžeme jít.
You said we could go.
 
1010
Byl jsem již znavený.
I was already tired.
 
1011
Má rád tygry.
He likes tigers.
 
1012
My jsme hodní kluci.
We're the good guys.
 
1013
Když si půjčujeme peníze, musíme souhlasit s podmínkami.
When we borrow money, we must agree on the conditions.
 
1014
Tom se bál přejít silnici.
Tom was afraid to cross the road.
 
1015
Tom se snaží, co může.
Tom is trying to do his best.
 
1016
Nech mě promyslet si to.
Let me think about that.
 
1017
Kdy mi vrátíš ty peníze?
When will you return the money to me?
 
1018
Vím, že bys to ocenil.
I knew that you would appreciate it.
 
1019
Je už pozdě.
It's already late.
 
1020
Nikdo neodpověděl.
Nobody answered.
 
1021
Jsem z Bostonu.
I'm from Boston.
 
1022
Znám jen pár slov.
I only know a few words.
 
1023
Tom přečetl dopis třikrát.
Tom read the letter three times.
 
1024
Ještě jsem neobědval.
I haven't eaten lunch yet.
 
1025
Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Speech is silver, but silence is golden.
 
1026
Opouštím dům před osmou hodinou každé ráno.
I leave home before eight o'clock every morning.
 
1027
Vzpomínáš si, kdy jsi naposledy viděl Toma?
Do you remember when you last saw Tom?
 
1028
Tomovi Mary připadala odpudivá.
Tom found Mary repulsive.
 
1029
Jsi špinavý lhář!
You're a filthy liar!
 
1030
Klimatizace je rozbitá.
The air conditioner is broken.
 
1031
Mám rád tenhle druh jablek.
I like this kind of apple.
 
1032
Na Zemi je spousta kultur.
There are many cultures on Earth.
 
1033
Můj vůz byl ukraden.
My car has been stolen.
 
1034
Počkat, proč ti to vlastně říkám?
Wait, why am I telling you this?
 
1035
Málem jsi do mě narazil.
You almost hit me.
 
1036
Udělal jsem to tak rychle, jak to jen šlo.
I did that as quickly as I could.
 
1037
Rozumím.
I understand.
 
1038
Děkuji ti za čas, který jsi se mnou strávil během mé návštěvy Atlanty.
Thank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.
 
1039
Světlo přitahuje můry.
Moths are attracted by light.
 
1040
Koupil jsem spousty knih.
I bought lots of books.
 
1041
Šel jsem ven brzy ráno.
I went outside early in the morning.
 
1042
Vzbuď mě v osm.
Wake me up at eight.
 
1043
Tom se rozhodl, že se stane mnichem.
Tom decided to become a monk.
 
1044
Nechals dýško?
Did you leave a tip?
 
1045
Nevím, co chceš, a je mi to jedno.
I don't know what you want and I don't care.
 
1046
Odpověz mi.
Answer me.
 
1047
Ráda tě vidím.
Nice to see you.
 
1048
Tom neviděl nic.
Tom saw nothing.
 
1049
Někdo musel nechat puštěnou vodu.
Someone must have left the water running.
 
1050
Zůstaly v Tennessee.
They remained in Tennessee.
 
1051
Jsem nemocný.
I am sick.
 
1052
John potkal Mary po cestě do školy.
John met Mary on his way to school.
 
1053
Máte asi žízeň.
You're probably thirsty.
 
1054
Mám ti zavolat taxi?
Should I call you a taxi?
 
1055
Žiješ sám?
Do you live by yourself?
 
1056
Udělal jsi to jen proto, abys mě naštval?
Did you do that just to annoy me?
 
1057
No tak! Dej mi šanci.
Come on! Give me a chance.
 
1058
Tak nějak jsem je měl rád.
I kind of liked them.
 
1059
Žiji a pracuji ve Francii.
I live and work in France.
 
1060
Je mi do tance.
I feel like dancing.
 
1061
Vzdáváte se příliš snadno.
You give up too easily.
 
1062
Celou noc jsem byl vzhůru a hledal řešení.
I was up all night brainstorming.
 
1063
Co jsi udělal s mými brýlemi?
What did you do with my glasses?
 
1064
Slepici určitě zabila tamta liška.
That fox must have killed the hen.
 
1065
Tom dlouho mlčel.
Tom remained silent for a long time.
 
1066
Tom ukázal Marii cestu.
Tom showed Mary the way.
 
1067
Škoda, že nemáme víc času.
I wish we had more time.
 
1068
Co se ti líbí nejvíc na studiu francouzštiny?
What do you enjoy most about learning French?
 
1069
Jsi můj jediný opravdový kamarád.
You're my only real friend.
 
1070
Píši dopis.
I'm writing a letter.
 
1071
Co si dáte?
What will you be having?
 
1072
Děti, které mají žízeň, by měly pít vodu.
Children who are thirsty should drink water.
 
1073
Byl jsem první známost tvé matky.
I was your mother's first boyfriend.
 
1074
O tom bys měl napsat píseň.
You should write a song about that.
 
1075
Tom dříve pracoval pro Mary.
Tom used to work for Mary.
 
1076
Nikdo tě do toho nebude nutit.
Nobody will force you to do that.
 
1077
Myslel jsem, že už jste to udělali.
I thought you'd already done that.
 
1078
Šetřit peníze nemá smysl.
It is not worthwhile saving money.
 
1079
Kolikrát za rok jdeš na pláž?
How many times a year do you go to the beach?
 
1080
Tom opatrně smazal otisky svých prstů z nože.
Tom carefully wiped his fingerprints off the knife.
 
1081
Nakonec stejně nepřišel.
He did not turn up after all.
 
1082
Je krásně, tak se můžeme jít projít, ne?
The weather is beautiful, so we can go for a walk, can't we?
 
1083
Vyžádal si ode mě velký peněžní obnos.
He demanded a large sum of money from me.
 
1084
Řekl jsem Tomovi, že si Mary chce půjčit jeho mandolínu.
I told Tom Mary wanted to borrow his mandolin.
 
1085
Neztloustni.
Don't get fat.
 
1086
Jak se to chováš?
Where are your manners?
 
1087
Přeje si Tom vstoupit?
Does Tom want to come in?
 
1088
Chceš vědět, proč bys to měl udělat?
Do you want to know why you should do that?
 
1089
Železo je velice užitečný kov.
Iron is a very useful metal.
 
1090
Obsluhovala nás hezká servírka.
A pretty waitress waited on us.
 
1091
To se vás netýká.
It doesn't concern you.
 
1092
Tom pochází ze zámožné rodiny.
Tom comes from a well-to-do family.
 
1093
Tom křičí.
Tom is yelling.
 
1094
Co víš?
What do you know?
 
1095
Pamatuješ si jeho telefonní číslo?
Do you remember his telephone number?
 
1096
Ty jsi kamarád Toma, že?
You're a friend of Tom's, aren't you?
 
1097
Musíme zaplatit poplatky do patnáctého března.
We have to pay taxes by March 15.
 
1098
Promiň moji nemotornost.
Excuse my clumsiness.
 
1099
Tom tvrdí, že Marii zastřelil v sebeobraně.
Tom claims he shot Mary in self defense.
 
1100
Oni nikdy nelžou.
They never tell a lie.
 
1101
Je mu osm let.
He's eight years old.
 
1102
Chceš kafe?
Do you want coffee?
 
1103
Jak se jmenuje tvůj táta?
What's your father's name?
 
1104
Je to jen ode mne realistické.
I'm just being realistic.
 
1105
Musíš dělat, co ti řeknou.
You must do as you are told.
 
1106
Dívka je osamělá.
The girl is lonely.
 
1107
Tom by o tohle zaměstnání zájem neměl.
Tom wouldn't be interested in this job.
 
1108
Chlapci plavali v řece.
The boys swam in the river.
 
1109
Dnes je krásný den.
Today is a beautiful day.
 
1110
Pojď se mnou, Tome.
Come with me, Tom.
 
1111
Tohle jsem nevěděla.
I did not know this.
 
1112
Jedí jablka.
They're eating apples.
 
1113
Kočka spí na pohovce.
The cat is sleeping on the sofa.
 
1114
Silnice byla ve výstavbě.
The road was under construction.
 
1115
Pamatuješ si ho, že?
You remember him, don't you?
 
1116
Neječ.
Don't yell.
 
1117
Pes mi pokousal ruku.
The dog bit my hand.
 
1118
Tohle je nejlevnější obchod ve městě.
This is the cheapest shop in town.
 
1119
Vypadalo to, že Tom nechápe, proč to musí udělat.
Tom didn't seem to understand why he had to do that.
 
1120
Koukni se.
Have a look.
 
1121
Myslím, že víte, co mám na mysli.
I think you know what I mean.
 
1122
Benzín se používá jako pohonná hmota.
Gasoline is used for fuel.
 
1123
Tady, nebo s sebou?
For here, or to go?
 
1124
Já jím tady.
I eat here.
 
1125
Vyrobil svému synovi židli.
He made his son a chair.
 
1126
Je to zamilovaná píseň.
It is a love song.
 
1127
Doháníš mě k šílenství.
You're driving me crazy.
 
1128
Záleží to na počasí.
It depends on the weather.
 
1129
Tom se zdá být naštvaný.
Tom seems irritated.
 
1130
Dosud nevím, proč jste to udělal.
I still don't know why you did that.
 
1131
Spojili síly k boji s nepřítelem.
They combined forces to fight the enemy.
 
1132
Prosím opravte to.
Please fix that.
 
1133
Čemu z toho, co Tom řekl, věříš?
How much of what Tom said do you believe?
 
1134
Musíš se přizpůsobit různým podmínkám.
You must adapt to a variety of conditions.
 
1135
Nevěsta se najednou zasmála.
The bride suddenly laughed.
 
1136
Je zapotřebí, abys to spravil.
You need to fix it.
 
1137
Já jsem dneska taky moc ospalý.
I'm very sleepy today, too.
 
1138
Nebyl bych překvapen.
I wouldn't be surprised.
 
1139
To je docela problém.
That's quite a problem.
 
1140
Navrhuji, aby sis schrupla.
I suggest that you take a nap.
 
1141
Minulou noc mi byly ukradeny hodinky.
I had my watch stolen last night.
 
1142
Nejdřív ho potkala v Bostonu.
She first met him in Boston.
 
1143
Proč se tě lidi bojí?
Why are people afraid of you?
 
1144
Žijete sami?
Do you live by yourself?
 
1145
On se mi líbí.
I like him.
 
1146
Tom teďka bydlí se svojí mámou.
Tom now lives with his mom.
 
1147
Slib, prosím, že to už nikdy neuděláš.
Please promise you'll never do that again.
 
1148
Lije jako z konve.
It's raining cats and dogs.
 
1149
Budu dělat domácí úkol.
I will do the homework.
 
1150
Je známý jako skvělý pianista.
He is known as a great pianist.
 
1151
Měl bys milovat své sousedy.
You ought to love your neighbors.
 
1152
Pokouše-li tě pes, vymyj ránu mýdlem a vodou.
If a dog bites you, wash the wound with soap and water.
 
1153
Každý má rád peníze.
Everybody likes money.
 
1154
Je to moje chyba, ne tvoje.
It's my fault, not yours.
 
1155
Seznámila jsem se s Tomem, když jsem byla v Bostonu.
I got to know Tom when I was in Boston.
 
1156
Tom nikdy na Mary nekřičel.
Tom has never yelled at Mary.
 
1157
Hodlám povědět pravdu.
I intend to tell the truth.
 
1158
Nemám nic, co bych ti dal.
I don't have anything to give you.
 
1159
Myslím, že jsi udělal chybu.
I think you've made a mistake.
 
1160
Dostal jsi její dopis?
Did you get her letter?
 
1161
Stockholm je hlavní město Švédska.
Stockholm is the capital of Sweden.
 
1162
Tento stroj je teď zastaralý.
This machine is now out of date.
 
1163
Tom zdvořile smekl klobouk.
Tom lifted his hat politely.
 
1164
Dnes ráno jsem se probudil brzy.
I woke up early this morning.
 
1165
Už je vdaná.
She is already married.
 
1166
Můžeš nám říct něco o sobě?
Can you tell us a bit about yourself?
 
1167
Možná to jednoho dne pochopíš.
Maybe someday you'll understand that.
 
1168
Nemůžu si vzít den volna.
I can't take the day off.
 
1169
Má sedm synů.
He has seven sons.
 
1170
Všichni začali mávat svými vlajkami.
Everyone started waving their flags.
 
1171
Je na tobě něco velmi čarovného.
There is something very charming about you.
 
1172
Myslím, že Tom je do Mary zamilovaný.
I think Tom is in love with Mary.
 
1173
Příští pondělí mám být v Bostonu.
I'm supposed to be in Boston next Monday.
 
1174
Dá se to opravit?
Can it be repaired?
 
1175
Slyšel jsem, že jsi nemocná.
I heard you were sick.
 
1176
Nejsi moc dobrý mechanik.
You're not a very good mechanic.
 
1177
Vždycky mne přitahovaly starší ženy.
I've always been attracted to older women.
 
1178
Nevíš, kdo rozbil okno?
Do you know who broke the window?
 
1179
Otevři oči.
Open your eyes.
 
1180
Broskve chutnají sladce.
Peaches taste sweet.
 
1181
Nerad prohrávám.
I don't like losing.
 
1182
Myslím, že už jsem tu někdy byl.
I think I've been here before.
 
1183
Čeho se to bojíš?
What is it you're afraid of?
 
1184
Chci si zatančit s Marií.
I want to dance with Mary.
 
1185
Krávy dávají mléko.
Cows give milk.
 
1186
Co Tom křičel na dav?
What did Tom shout at crowd?
 
1187
Zmeškal jsem snad něco?
Did I miss something?
 
1188
Všude dobře, doma nejlíp.
There is no place like home.
 
1189
Zneužila mé neznalosti.
She took advantage of my ignorance.
 
1190
Nevím, zda to vůbec něco znamená.
I don't know if that means anything.
 
1191
Existuje jedna potíž.
There is one problem.
 
1192
Tom se vrátil dolů.
Tom went back downstairs.
 
1193
Já to udělám, ať souhlasíš či ne.
I am going to do it whether you agree or not.
 
1194
To je blbej nápad.
That's a stupid idea.
 
1195
Kolik hodin tam teď máš?
What time is it there now?
 
1196
Mary často sedávala sama na verandě.
Mary would often sit alone on the porch.
 
1197
Ještě nejste unaveni?
Aren't you tired yet?
 
1198
Koupím nový.
I'll buy a new one.
 
1199
Má vlastní dům.
He has a house of his own.
 
1200
Z pomsty sousedům zapálili dům.
They set fire to their neighbour's house in revenge.
 
1201
Tom vypadal jaksi povědomě.
Tom looked somewhat familiar.
 
1202
Jak je tam?
How's the weather there?
 
1203
Nic jsem mu neřekl.
I haven't told him anything.
 
1204
Tři Čínské studenty přijali na universitu.
Three Chinese students were admitted to the college.
 
1205
Učila francouzštinu v Itálii, než se přestěhovala do Paříže.
She taught French in Italy before moving to Paris.
 
1206
Železo je mnohem užitečnější než zlato.
Iron is much more useful than gold.
 
1207
Zavolej, až budeš připravená jít.
Call me when you're ready to go.
 
1208
Považujte to za naléhavý případ.
Consider it an emergency.
 
1209
Ty věci se mi hnusí.
Those things disgust me.
 
1210
Naše učitelka matematiky na tabuli nakreslila kruh.
Our math teacher drew a circle on the blackboard.
 
1211
Téhle písni nerozumím.
I don't understand this song.
 
1212
Tom má dvě kočky. Jedna je bílá a druhá je černá.
Tom has two cats. One is white and the other is black.
 
1213
Tohle pero je nejlepší.
This pen is the best.
 
1214
Jsem tlustý.
I'm fat.
 
1215
Tom cestoval po Evropě.
Tom traveled around Europe.
 
1216
Včera pršelo.
It was raining yesterday.
 
1217
Tom vypadá zhnuseně.
Tom looks disgusted.
 
1218
Řeknu ti, až se vrátíš.
I'll tell you when you get back.
 
1219
Ano, samozřejmě.
Yes, of course.
 
1220
Můžete doporučit jiný hotel?
Can you recommend another hotel?
 
1221
Ona mě zná.
She knows me.
 
1222
Tom huláká.
Tom is yelling.
 
1223
Tomovi se líbí rusovlásky.
Tom likes redheads.
 
1224
Nikomu se to nelíbí.
Nobody likes it.
 
1225
Tyto sochy mají vysokou hodnotu.
The sculptures are of great value.
 
1226
Nepřidám si tě do seznamu svých přátel.
I'm not adding you to my list of friends.
 
1227
Měli jsme ve škole brzký oběd.
We had an early lunch at school.
 
1228
Moje přítelkyně nevěří na duchy.
My friend doesn't believe in ghosts.
 
1229
Neváhej požádat o radu.
Don't hesitate to ask for advice.
 
1230
Dám si sklenku šampaňského.
I'll take a glass of champagne.
 
1231
Kdo mám říct, že to volá?
Who should I say is calling?
 
1232
Nemáte něco dobrého proti kašli?
Do you have something that's good for a cough?
 
1233
Tom strčil Marii do vody.
Tom pushed Mary into the water.
 
1234
Kodaň je hlavní město Dánska.
Copenhagen is the capital of Denmark.
 
1235
Nemá rád ryby.
He doesn't like fish.
 
1236
Jak to s tím souvisí?
What does that have to do with it?
 
1237
Mám rád oba.
I like both.
 
1238
Mají rádi jablka.
They like apples.
 
1239
Tady jsou.
Here they come.
 
1240
Vypila sklenici mléka.
She drank a cup of milk.
 
1241
Bojíte se něčeho?
Are you afraid of something?
 
1242
Jste nejlepší.
You're the best.
 
1243
Vypadáš jako policajt.
You look like a cop.
 
1244
Tom má rád aritmetiku.
Tom likes arithmetic.
 
1245
Mluvíš plynně anglicky.
You speak fluent English.
 
1246
Nezapomeň zhasnout, až budeš odcházet z místnosti.
Be sure to turn off the light when you leave the room.
 
1247
Tom koktá.
Tom stutters.
 
1248
V současnosti je v Bostonu.
At the present time, he's in Boston.
 
1249
Musím se učit.
I must study.
 
1250
Ještě si myslíš, že to bude snadné?
Do you still think that's going to be easy?
 
1251
Nepamatuju se.
I can't remember.
 
1252
Měl bys být šťastný.
You ought to be happy.
 
1253
Vypadni!
Get away!
 
1254
Ty máš tak krásné oči.
You have such beautiful eyes.
 
1255
Včera se vrátil pozdě.
Yesterday he came back late.
 
1256
Když jsem na Ukrajině, mluvím vždy ukrajinsky.
When in Ukraine, I always speak Ukrainian.
 
1257
Tom nám slíbil svou pomoc.
Tom promised us his assistance.
 
1258
Tento dopis je adresován tobě.
This letter is addressed to you.
 
1259
Je mi líto, ale tohle prostě nejde.
I'm sorry, but that is simply impossible.
 
1260
Proč jste nepřišli dříve?
Why didn't you come sooner?
 
1261
Měli bychom si vzájemně pomáhat.
We ought to help each other.
 
1262
Nejsem tvořivý.
I'm not creative.
 
1263
Našli jsme stopy v písku.
We found the footprints in the sand.
 
1264
Zdá se, že nikdo neví, k čemu se tohle používá.
No one seems to know what this is used for.
 
1265
Knihovna je ve středu města.
The library is in the center of the city.
 
1266
Kvůli tobě jsem se opozdil.
You made me late.
 
1267
Přestaň na mě hulákat.
Stop yelling at me.
 
1268
Musíš začít ihned.
You must start at once.
 
1269
Proč chcete být pořád sami?
Why do you want to be alone all the time?
 
1270
Učím se francouzsky.
I'm learning French.
 
1271
Píšu dopis.
I am writing a letter.
 
1272
Nebudeš věřit, co mám.
You won't believe what I've got.
 
1273
Čas utíká rychle, když se dobře bavíš.
Time goes by quickly when you're having fun.
 
1274
Z domova jsme odešli brzy ráno.
We left home early in the morning.
 
1275
To jen tak nenechám.
I won't tolerate it.
 
1276
Byla bych ráda, kdyby psal častěji.
I would like him to write more often.
 
1277
Ceny jsou vysoké.
Prices are high.
 
1278
On to už udělal.
He already did that.
 
1279
Naplnil jsem tuto sklenici mlékem.
I filled this glass with milk.
 
1280
Budu tatínkem.
I'm going to be a father.
 
1281
Trvám na vaší přítomnosti.
I insist on your being present.
 
1282
Tom položil svou peněženku na stůl.
Tom put his wallet on the desk.
 
1283
Dostala jsem žízeň.
I got thirsty.
 
1284
Přinutil mě jít proti mé vůli.
He made me go against my will.
 
1285
Želvy jsou plazi.
Turtles are reptiles.
 
1286
Chtěli žít s Indiány v míru.
They wanted to live in peace with the Indians.
 
1287
Mám čtyři sestry a jednoho bratra.
I have four sisters and one brother.
 
1288
Měl jsem velkou žízeň a chtěl jsem se napít něčeho studeného.
I was very thirsty and I wanted to drink something cold.
 
1289
Jez pomaleji.
Eat more slowly.
 
1290
Musím jít na záchod.
I have to go to the toilet.
 
1291
Jaké je vaše datum narození?
What is your date of birth?
 
1292
Rád bych žil na hradě.
I would like to live in a castle.
 
1293
Máš chytrý telefon?
Do you have a smartphone?
 
1294
Tom to udělal pouze jednou.
Tom has done that only once.
 
1295
To udělal, jak řekl.
Tom did as he said he would do.
 
1296
Jsem mnich.
I am a monk.
 
1297
Bohužel jsem si vykloubil pravou ruku.
I'm afraid I dislocated my right arm.
 
1298
Tento muž není můj manžel.
This man isn't my husband.
 
1299
Bez brýlí je slepý jako patrona.
Without his glasses, he is as blind as a bat.
 
1300
Nikdy s ním nešla na rande.
She has never gone on a date with him.
 
1301
Tom je zvyklý na těžkou robotu.
Tom is accustomed to hard work.
 
1302
Tom mu nalil další skotskou.
Tom poured himself another scotch.
 
1303
Neříkal jste, že Tom zemřel?
Didn't you say Tom died?
 
1304
Tom se zeptal Marie na její rodinu.
Tom asked Mary about her family.
 
1305
Hulákali.
They yelled.
 
1306
Nakupuje v místních potravinách.
She shops at a local grocer.
 
1307
Tyhle šrouby potřebujou utáhnout.
These screws need tightening.
 
1308
Tom je krapet starší než Mary.
Tom is a bit older than Mary.
 
1309
Cožpak si na mě nevzpomínáš?
Don't you remember me?
 
1310
Vím vše, co potřebuji vědět.
I know all I need to know.
 
1311
Jen se nechci nikoho dotknout.
I just don't want to hurt anyone.
 
1312
Zdálo se, že všichni jsou pěkně v klidu.
Everybody seemed pretty calm.
 
1313
V právnických dokumentech se často používají složitá slova a fráze.
In legal documents, difficult words and phrases are often used.
 
1314
Čeho se bojíte?
What are you afraid of?
 
1315
Na víkend jedu na venkov.
I'm going to the country for the weekend.
 
1316
Mám rád šachy.
I like chess.
 
1317
Já myslel, že Tom miluje Mary.
I thought Tom was in love with Mary.
 
1318
Kdy se stěhujete do vašeho nového domu?
When are you moving to your new house?
 
1319
Nezapomněl sis dnes přinést svůj laptop?
Did you remember to bring your notebook today?
 
1320
Peking je hlavní město Číny.
Beijing is the capital of China.
 
1321
Přivedl jsem přítele.
I brought a friend.
 
1322
Tom strávil tři roky v trestaneckém táboře.
Tom spent three years in a prison camp.
 
1323
Chtěla, aby jí řekl, že ji miluje.
She wanted him to tell her that he loved her.
 
1324
Zdá se, že všichni kromě Toma se baví.
Except for Tom, everybody seems to be having fun.
 
1325
Sám jsi do lesa chodit neměl.
You shouldn't have gone into the forest alone.
 
1326
Byl to hloupý nápad.
It was a stupid idea.
 
1327
Pamatuješ, kde jsi nechal svůj deštník?
Do you remember where you left your umbrella?
 
1328
Tom si myslí, že ten závod prohraje.
Tom thinks he's going to lose the race.
 
1329
Bojí se plavat.
He is afraid to swim.
 
1330
Může to být obtížnější, než si myslíš.
It might be more difficult than you think it'll be.
 
1331
On se často zamilovává.
He often falls in love.
 
1332
Zdravotní záchranáři jsou vycvičeni k zvládání naléhavých případů.
Paramedics are trained to handle emergencies.
 
1333
Galantnost nevymřela.
Chivalry isn't dead.
 
1334
Mám žízeň.
I'm thirsty.
 
1335
Doufal jsem, že pochopíš, co myslím.
I hoped you would understand what I meant.
 
1336
Jsi povrchní a materialistický.
You're shallow and materialistic.
 
1337
Mám rád ženy.
I like women.
 
1338
Vše co chci je svoboda.
All I want is freedom.
 
1339
Zlomil sis nohu.
You broke your leg.
 
1340
Viděl jsem ji mýt auto.
I saw her wash the car.
 
1341
Rozveselil jsem se poslechem hudby.
I cheered myself up by listening to music.
 
1342
Nejsem zrádce.
I'm not a traitor.
 
1343
Potřebuju heslo.
I need the password.
 
1344
Ona vyhrožovala, že nám podpálí dům.
She threatened to set our house on fire.
 
1345
Mám rád rybu.
I like fish.
 
1346
Jeho stín na zdi vypadal smutně.
His shadow on the wall looked sad.
 
1347
Sklenici jsem našel prázdnou.
I found the glass empty.
 
1348
Bylo to na soutěžní úrovni.
It was competitive.
 
1349
Řekněte jí, že mám hlad.
Tell her that I am hungry.
 
1350
Obdivoval jsem ten výhled.
I was admiring the view.
 
1351
Mohlo by se to změnit?
Could that change?
 
1352
Chci, aby hrál na kytaru.
I want him to play the guitar.
 
1353
Ten účet jsi platit neměl.
You shouldn't have paid the bill.
 
1354
Díky bohu, že jsi tu.
Thank goodness you're here.
 
1355
Všichni jsou na tebe velmi pyšní.
Everyone is very proud of you.
 
1356
Nezapomeňte lístek.
Don't forget the ticket.
 
1357
Bojíš se výšek?
Are you afraid of heights?
 
1358
Tom pije pivo.
Tom drinks beer.
 
1359
Tom znovu rozsvítil.
Tom turned the light back on.
 
1360
Mám hlad.
I'm hungry.
 
1361
Miluji tě.
I love you.
 
1362
Můžeš si vybrat kterékoliv z nich.
You may choose any of them.
 
1363
Tomovi se líbí brunety.
Tom likes brunettes.
 
1364
Nebudu připraven nějaký ten týden.
I won't be ready for weeks.
 
1365
Myslím, že jsme vzbudili dobrý dojem.
We made a good impression, I think.
 
1366
Aspoň mám kde přespat.
At least I have somewhere to sleep.
 
1367
Tom se sem ještě dlouho nedostane.
Tom won't be here for a long time.
 
1368
Myjou si ruce mýdlem.
They wash their hands with soap.
 
1369
Továrna, ve které Tom pracuje, bude zavřena.
The factory where Tom works is going to be closed down.
 
1370
Tvoje komiksy jsou na polici.
Your comic books are on the shelf.
 
1371
To je starý americký zvyk.
That's an old American custom.
 
1372
Nikdo neví.
Nobody knows.
 
1373
Vypadal Tom zmateně?
Did Tom look confused?
 
1374
Překvapilo by tě, co se můžeš naučit za týden.
You'd be surprised what you can learn in a week.
 
1375
Líbí se mu tygři.
He likes tigers.
 
1376
Tom váhavě začal.
Tom began hesitantly.
 
1377
Myslíte si, že zítra bude pěkné počasí?
Do you think tomorrow's weather will be good?
 
1378
Jsem černá ovce rodiny.
I'm the black sheep of the family.
 
1379
Musíme jít.
We must go.
 
1380
Měl jsem pokračovat.
I should've kept going.
 
1381
Pamatuješ si, o čem jsme se bavili?
Do you remember what we talked about?
 
1382
Mohl bys mi půjčit své růžové pero, prosím?
Could you lend me your pink pen, please?
 
1383
Řekl jsem, že to není tvoje chyba.
I said it wasn't your fault.
 
1384
Zavolej, až budeš připravený jít.
Call me when you are ready to go.
 
1385
Moje sestra je ošetřovatelka.
My sister is a nurse.
 
1386
Chci, abys mě měl rád, Tome.
I want you to like me, Tom.
 
1387
Tomovi nebylo do řeči.
Tom didn't feel like talking.
 
1388
Myslím, že vás mají rádi.
I think they like you.
 
1389
Jsem si jistý, že je to pravda.
I'm sure that's true.
 
1390
Tom je oddaný své práci.
Tom is devoted to his work.
 
1391
Žádná slova nevyjádří, jak jsi úžasná.
No words can express how amazing you are.
 
1392
Francouzština má mnohem víc samohlásek než japonština.
French has many more vowels than Japanese.
 
1393
Kolik je tady lidí?
How many people are here?
 
1394
Nežárlil jsem.
I was not jealous.
 
1395
Mám raději kávu.
I prefer coffee.
 
1396
Voda je čistá.
The water is clean.
 
1397
Vzpomínáš si na to?
Do you remember it?
 
1398
Nechceš nějaké ovoce?
Would you like some fruit?
 
1399
Tom ví.
Tom knows.
 
1400
Tom je mnohem šťastnější, než Mary.
Tom is much happier than Mary.
 
1401
To jsi Tomovi povědět neměl.
You shouldn't have told Tom that.
 
1402
Jsi jen chlapec.
You're just a boy.
 
1403
To je celkem normální.
That's pretty normal.
 
1404
Mám rád plody moře.
I like seafood.
 
1405
Tamhleta dívka je velice tlustá.
That girl over there is very fat.
 
1406
Existuje nějaké jiné řešení?
Is there another solution?
 
1407
Musíš mě o to poprosit.
You have to ask me for it.
 
1408
Nevím, co se pokazilo.
I don't know what went wrong.
 
1409
Vím, že víš, že vím.
I know that you know that I know.
 
1410
Dal jasně najevo, že s tím plánem nesouhlasí.
He made it clear that he was against the plan.
 
1411
Dělám si hodně starosti.
I do a lot of worrying.
 
1412
Měli bychom se navzájem milovat.
We ought to love one another.
 
1413
Dnes je pátek.
Today is Friday.
 
1414
Vím, že nevím.
I know that I do not know.
 
1415
Všichni váhali.
Everyone hesitated.
 
1416
Není se čeho bát.
There's nothing to be afraid of.
 
1417
Tom nemá kočku. Má ale psa, že ano?
Tom doesn't have a cat. However, Tom does have a dog, doesn't he?
 
1418
Jsi pro nebo proti tomu?
Are you for or against this?
 
1419
Billův otec byl obchodní cestující.
Bill's father was a traveling salesman.
 
1420
Mé dveře jsou vždy otevřené.
My door's always open.
 
1421
Mám rád vlaky.
I like trains.
 
1422
Toma má rád každý.
Everybody likes Tom.
 
1423
Závidím Tomovi.
I envy Tom.
 
1424
Mimochodem, kde vlastně bydlíš?
By the way, where do you live?
 
1425
Nekřič.
Don't yell.
 
1426
Tom je bilingvní.
Tom is bilingual.
 
1427
Tom není můj bratr. Je to můj bratranec.
Tom isn't my brother. He's my cousin.
 
1428
Včera jsem nebyl doma.
I wasn't at home yesterday.
 
1429
Trháš si obočí?
Do you pluck your eyebrows?
 
1430
V Japonsku je spousta horkých pramenů.
In Japan, there are many hot springs.
 
1431
Tom ovinul paži kolem Marie.
Tom puts his arm around Mary.
 
1432
Zapomněl zhasnout.
He forgot to turn off the light.
 
1433
Nenávidím chemii.
I hate chemistry.
 
1434
Už jsem odpadky vynesl.
I've already taken out the garbage.
 
1435
Za minutu vás přepojím.
I'll put your call through in a minute.
 
1436
Tom vůbec nepije alkoholické nápoje.
Tom doesn't drink alcoholic drinks at all.
 
1437
Proč se bojíš?
Why are you afraid?
 
1438
Můžete mi na téhle mapě ukázat, kde se nacházím?
Can you show me where I am on this map?
 
1439
Proč jsem tohle nevěděla?
Why did I not know this?
 
1440
Jsem učitel angličtiny.
I am a teacher of English.
 
1441
Bydlela tam asi pět let.
She lived there about five years.
 
1442
Myslím, že uspěje.
I think that he will succeed.
 
1443
Pozor ať nespadneš.
Be careful not to fall.
 
1444
Když prší, je sklíčená.
When it rains, she feels blue.
 
1445
Tom se nevrátí dřív než za týden.
Tom won't be back for a week.
 
1446
Někdo má potíže.
Someone's in trouble.
 
1447
Pošli mi pohlednici, prosím.
Please send me a postcard.
 
1448
Tom tu včera nebyl.
Tom wasn't here yesterday.
 
1449
Tomovi děti nemluví francouzsky.
Tom's children can't speak French.
 
1450
Země je pokrytá sněhem.
The ground is covered with snow.
 
1451
Hned vám dám vědět.
I'll get right back to you.
 
1452
Teď přestat nemůžeš.
You can't stop now.
 
1453
Tom myslel, že Mary spí.
Tom thought Mary was asleep.
 
1454
Máš smartphone?
Do you have a smartphone?
 
1455
Mám plány.
I have plans.
 
1456
Je nic než lhář.
He is nothing but a liar.
 
1457
Pokud máš problém, chci vědět, jaký.
If you've got a problem, I'd like to know what it is.
 
1458
Očekávám, že mi pomůžete.
I expect your help.
 
1459
Tomovi se líbí zrzky.
Tom likes redheads.
 
1460
Kdo ještě o tom ví?
Who else knows about this?
 
1461
Tomovi se líbí Mary.
Tom likes Mary.
 
1462
Francouzština je její rodný jazyk.
French is her first language.
 
1463
Co právě děláš?
What are you doing now?
 
1464
Máš rád ravioli?
Do you like ravioli?
 
1465
Ona si myslí, že peníze a štěstí jsou jedno a to samé.
She thinks money and happiness are the same.
 
1466
Ten muž spáchal vraždu.
The man committed murder.
 
1467
Není jen básník, ale i učenec.
In addition to being a poet, he is a scholar.
 
1468
Vede si deník.
He keeps a diary.
 
1469
Dostavili jsme se trochu pozdě.
We've arrived a little late.
 
1470
Nějakou dobu se nevrátím.
I won't be back for a while.
 
1471
Já si myslím, že to může udělat Tom, a jedině Tom. Jiní si ale myslí, že i Mary by to mohla udělat.
I think that Tom and only Tom can do it. However, some people think that Mary could do it, too.
 
1472
Nevěřil bys, jaké věci lidi vyhodí.
You wouldn't believe the stuff people throw away.
 
1473
Naděje není strategie.
Hope is not a strategy.
 
1474
Vydali jsme se na cestu plni naděje.
We set out on our journey full of hope.
 
1475
Ještě se vám tady líbí?
Do you still like it here?
 
1476
Jsi můj jediný opravdový přítel.
You're my only real friend.
 
1477
Nikdy bych se sem neměl muset vrátit.
I shouldn't have to ever come back here.
 
1478
Jelikož byla jeho žena pryč, uvařil si večeři sám.
His wife being out, he cooked dinner for himself.
 
1479
Rozhodli se tu továrnu zavřít.
They decided to close the factory.
 
1480
Zelená ti padne.
Green suits you.
 
1481
Jak dlouho to tam trvá autobusem?
How long does it take to get there by bus?
 
1482
Musíme mít proč žít.
We must have something to live for.
 
1483
Pracujete pro Toma?
Do you work for Tom?
 
1484
Je to kniha.
It is a book.
 
1485
Dobré ráno.
Good morning.
 
1486
Láska je mocná, ale peníze jsou mocnější.
Love is strong, but money is stronger.
 
1487
Tom je starý a nemotorný.
Tom is old and clumsy.
 
1488
Tohle se nauč zpaměti.
Memorize this.
 
1489
Island patří k Dánsku.
Iceland belonged to Denmark.
 
1490
Tvoji rodiče by to měli vědět.
Your parents ought to know it.
 
1491
Nikdy jsi mi neřekl, že jsi ženatý.
You never told me that you were married.
 
1492
Výtah je mimo provoz.
The elevator is out of order.
 
1493
Tom jen dál hulákal.
Tom just kept yelling.
 
1494
Porazilo ho auto.
He was hit by a car.
 
1495
Mám rád dějepis.
I like history.
 
1496
Tom ho má rád.
Tom likes him.
 
1497
Otevři svou knihu na straně devět.
Open your book to page nine.
 
1498
Musel jsem si být jistý.
I had to be sure.
 
1499
Má rád lov.
He likes hunting.
 
1500
Dřevo hoří.
Wood burns.
 
1501
Tom ukázal svou odvahu tváří v tvář nebezpečí.
Tom showed his courage in the face of danger.
 
1502
Nemám hlad.
I'm not hungry.
 
1503
Co to do Toma vjelo?
What's gotten into Tom?
 
1504
To je tvůj problém.
That's your problem.
 
1505
Dovedl svého koně k bráně.
He walked his horse to the gate.
 
1506
Tom si začal hvízdat.
Tom began to whistle to himself.
 
1507
Tom prostě chce být milován.
Tom just wants to be loved.
 
1508
Vím, kde jsou.
I know where they are.
 
1509
Přestaň se chovat jako takový podivín.
Stop acting like such a weirdo.
 
1510
Pamatuješ si, jak se jmenuje?
Do you remember his name?
 
1511
Tom předpokládal, že Mary na večírku nebude.
Tom assumed Mary wouldn't be at the party.
 
1512
Tentokrát nebyla zkouška jen těžká, ale také se dalo na otázky odpovědět více způsoby.
This time, the exam was not just difficult, but also, the questions were ambiguous.
 
1513
Je to Tomova chyba.
It's Tom's fault.
 
1514
Litoval, že si ode mě nenechal poradit.
He regretted not having taken my advice.
 
1515
Vezmu cokoli.
I'll take anything.
 
1516
Sama můžu potvrdit, že to je pravda.
I can verify that that's the truth myself.
 
1517
Chci vědět o každém Tomově kroku.
I want to know Tom's every move.
 
1518
Vážně věřím, že se ti to povede.
I do hope you'll succeed.
 
1519
Zelená ti sedne.
Green suits you.
 
1520
Tom jedl.
Tom was eating.
 
1521
Hledám své brýle.
I am looking for my glasses.
 
1522
Nesmíš zneužít její nevinnosti.
You must not take advantage of her innocence.
 
1523
Co říkal?
What did he say?
 
1524
Pojďme domů.
Let us go home.
 
1525
To je tužka.
This is a pencil.
 
1526
O týden později Německo zaútočilo na Polsko.
A week later, Germany attacked Poland.
 
1527
Toma napadl vlk.
Tom was attacked by a wolf.
 
1528
Jsem novinář.
I am a journalist.
 
1529
Opravdu jsem to měl vědět.
I really should have known that.
 
1530
Já osobně věřím, že máš pravdu.
I personally believe that you're right.
 
1531
Což takhle projít se po pláži?
How about a walk on the beach?
 
1532
Ani jsem tam nebyla.
I wasn't even there.
 
1533
Kolik myslíš, že Tomovi platí?
How much do you think Tom gets paid?
 
1534
Má moc rád hudbu.
He likes music very much.
 
1535
Vlastně to bylo docela prima.
That was actually pretty cool.
 
1536
Proč jsi smutný?
Why are you sad?
 
1537
Máš rád francouzská vína?
Do you like French wines?
 
1538
Snažím se to udělat.
I'm trying to do this.
 
1539
To nevypadá tak špatně.
It doesn't look so bad.
 
1540
Nedotýkej se toho.
Don't touch it.
 
1541
Zase jsi mi lhal.
You lied to me again.
 
1542
Jeden způsob existuje.
There is one way.
 
1543
Co je to poslední, na co si vzpomínáš?
What's the last thing you remember?
 
1544
Proč jsi křičel?
Why were you yelling?
 
1545
Nebuď stydlivý.
Don't be coy.
 
1546
Chci tě slyšet to říct.
I want to hear you say it.
 
1547
Je to tvoje konečné rozhodnutí?
Is that your final decision?
 
1548
Tom hulákal na Mary.
Tom yelled at Mary.
 
1549
Já se vám ozvu co nejdřív.
I'll get back to you as soon as I can.
 
1550
Je tohle dobrá angličtina?
Is this good English?
 
1551
Co bys říkal na tenhle svetr?
What do you think of this sweater?
 
1552
Tom nyní žije se svou matkou.
Tom now lives with his mom.
 
1553
Myslím, že Tom stále ještě spí.
I think Tom is still sleeping.
 
1554
Nikdo jiný to nechtěl.
No one wanted it.
 
1555
Vím, že jsi učitelem rád.
I know you like being a teacher.
 
1556
Mohl bych se podívat na vinný lístek?
May I see the wine list?
 
1557
Tom a Mary rozbalili své vánoční dárky.
Tom and Mary opened their Christmas presents.
 
1558
Řekni mi, kdy se vrátí.
Tell me when he returns.
 
1559
Jak se jmenuje tvá žena?
What's your wife's name?
 
1560
Řekni mi jméno devátého měsíce.
Tell me the name of the ninth month.
 
1561
Zabivši Toma, Mary unikla oknem.
After killing Tom, Mary escaped through the window.
 
1562
Právě jsem si vyčistil zuby.
I just brushed my teeth.
 
1563
Tom je dost starý.
Tom is pretty old.
 
1564
Nemohu žít sama.
I can't live alone.
 
1565
Pozvali každého, jenom mě ne.
Everyone except me was invited.
 
1566
Možná, že on přijde.
Perhaps he will come.
 
1567
Mám monokla.
I have a black eye.
 
1568
Tom je velmi zaneprázdněný svojí prací.
Tom is very busy with his work.
 
1569
Já ráda fotím.
I'm fond of taking pictures.
 
1570
Tom dal jasně najevo, že chce své peníze zpátky co nejdřív to půjde.
Tom made it very clear that he wanted his money back as soon as possible.
 
1571
Příliš čteš.
You read too much.
 
1572
Nechtěl jsem zpívat, ale Tom mě o to požádal, a tak jsem zazpíval.
I didn't want to sing, but Tom asked me to, so I did.
 
1573
Potřebuji váš podpis.
I need your signature.
 
1574
Jsem rád, že tu možná budeš.
I'm glad you could be here.
 
1575
Tom si je jistý, že Mary by to měla udělat.
Tom is sure Mary should do that.
 
1576
Nejsi má matka.
You're not my mother.
 
1577
Všechny nenávidím a všichni nenávidí mě.
I hate everyone, and everyone hates me.
 
1578
Není pochyb.
There is no doubt.
 
1579
Nerozumím, co ten učitel říká.
I don't understand what the teacher is saying.
 
1580
Určitě jsem někde udělal chybu.
I must have made a mistake somewhere.
 
1581
Potřebuješ něco?
Do you need anything?
 
1582
Tohle se tě týká.
This concerns you.
 
1583
Každý desátý trpí nedostatkem spánku.
One out of ten people suffers from a lack of sleep.
 
1584
Londýn je hlavní město Anglie.
London is the capital of England.
 
1585
Nemělas sem chodit.
You shouldn't have come.
 
1586
Je to tak těžké, jako tohle?
Is that as heavy as this?
 
1587
Měli bychom teď odejít.
We ought to leave now.
 
1588
S Tomem jsi mluvit neměla.
You shouldn't have talked to Tom.
 
1589
Takhle jsem se už roky nezasmála.
I haven't laughed like that in years.
 
1590
Nil je nejdelší řeka na světě.
The Nile is the longest river in the world.
 
1591
Nedala jsi Tomovi šanci.
You didn't give Tom a chance.
 
1592
Svůj slib musíš dodržet.
You must stick to your promise.
 
1593
Hodně jsi mi ublížil.
You've hurt me a lot.
 
1594
Hlavní město Polska je Varšava.
The capital of Poland is Warsaw.
 
1595
Samozřejmě můžeš udělat, cokoli chceš.
You can do whatever you want to do, of course.
 
1596
Tom a Mary byli zamilovaní.
Tom and Mary were in love.
 
1597
Kdo tu není?
Who isn't here?
 
1598
Když jsem byl v Bostonu, bydlel jsem u svého strýce.
I stayed at my uncle's while I was in Boston.
 
1599
Na zdraví!
God bless you!
 
1600
Šel lovit kachny.
He went duck hunting.
 
1601
Byla to těžká zkouška.
It was a tough test.
 
1602
Proč jsi Toma nepožádala, aby to pro tebe udělal?
Why didn't you ask Tom to do that for you?
 
1603
Prší už od neděle.
It has been raining since Sunday.
 
1604
Hned se vrátím s vašimi nápoji.
I'll be right back with your drinks.
 
1605
Tahle krabice není tak velká jako tamta.
This box is not as big as that one.
 
1606
Můj doktor mi řekl, že musím zhubnout.
My doctor told me that I needed to lose some weight.
 
1607
Musel jsem počkat na Toma do konce.
I had to wait for Tom to finish.
 
1608
Já nekřičím.
I'm not yelling.
 
1609
Dejte mi také trochu mléka.
Give me some milk, too.
 
1610
Odpočiňme si trochu.
Let's rest a little bit.
 
1611
Ona nekouří.
She does not smoke.
 
1612
To je vše?
Is that all?
 
1613
Nechci vědět, co jsi včera udělal.
I don't want to know what you did yesterday.
 
1614
Pokud vím, není ženatý.
As far as I know, he is not married.
 
1615
Pořád jsem na tebe naštvaná.
I'm still mad at you.
 
1616
Tom instaluje nové programy.
Tom is installing new software.
 
1617
Tom není můj typ.
Tom isn't my type.
 
1618
Měl bys o mně vědět, že ráno rád dlouho spím.
Something you should know about me is that I sleep late in the morning.
 
1619
Pospěš si, nebo nestihneš vlak.
Be quick, or you will miss the train.
 
1620
Přinesl jsi tu knihu?
Did you bring the book?
 
1621
Ty máš ráda všechny.
You like everyone.
 
1622
Kolik je dní v týdnu?
How many days are there in a week?
 
1623
Potřebuji vaši pomoc.
I need your help.
 
1624
Tom chtěl, aby Mary ztichla.
Tom wanted Mary to be quiet.
 
1625
To ještě není konec.
That's not the end of the story.
 
1626
Museli jsme to tajit.
We had to keep it a secret.
 
1627
Mary prohledala svou kabelku, ale nenašla, co hledala.
Mary looked in her purse, but she didn't find what she was looking for.
 
1628
Je to opuštěné.
It's deserted.
 
1629
V teplém počasí se maso kazí rychle.
Meat decays quickly in warm weather.
 
1630
Tato kružnice byla narýsována kružítkem.
This circle was drawn by a compass.
 
1631
Nemusíš utíkat rychle.
You do not have to run fast.
 
1632
Mám hlad, protože jsem neměla oběd.
I'm hungry because I haven't had lunch.
 
1633
Jaké je tvoje znamení?
What's your sign?
 
1634
Hrála basketbal.
She played basketball.
 
1635
Tom zrušil svůj výlet.
Tom canceled his trip.
 
1636
K mému zklamání už začal.
To my disappointment, he had already started.
 
1637
Tohle už dělal předtím.
He's done this before.
 
1638
Určitě to má co dělat s penězi.
It must have something to do with money.
 
1639
Tomáš dnes nemůže přijít do práce, protože se necítí dobře.
Tom can't come to work today because he doesn't feel well.
 
1640
Jel jsem tam, abych si s Tomem promluvil.
I went there to talk with Tom.
 
1641
Slyšel jsem někoho křičet moje jméno.
I heard someone yelling my name.
 
1642
Máme pro vás něco zvláštního, pane.
We have something special for you, sir.
 
1643
Mohl bych s tebou na vteřinku mluvit o samotě?
Could I talk to you alone for a second?
 
1644
Zastrašit se nenechám.
I won't be intimidated.
 
1645
Tom se vrátil dovnitř.
Tom went back inside.
 
1646
Také jsem si toho všiml.
I also noticed that.
 
1647
Má deset dětí.
She has ten children.
 
1648
Zdá se, že dneska budu vzhůru celou noc.
It seems I'm going to be up all night tonight.
 
1649
Vrátím se do večeře.
I'll make it back in time for supper.
 
1650
Tom nezhasnul světla.
Tom didn't turn off the lights.
 
1651
Minulý týden odjel do Ameriky.
He went to America last week.
 
1652
Sáhni si na tohle.
Feel this.
 
1653
Líbí se mi tulipány.
I like tulips.
 
1654
Tom se může rozkrájet, aby obšťastnil Marii.
Tom bends over backwards to make Mary happy.
 
1655
Dochází mi čas.
My time is running out.
 
1656
Není žádné ‚příště‘.
There isn't going to be a next time.
 
1657
Kotě chce spát.
The kitten wants to sleep.
 
1658
Tom má docela temperamentní povahu.
Tom has quite a temper.
 
1659
Dlužíš mi službičku.
You owe me a favor.
 
1660
Předpověď počasí říká, že zítra večer budou bouřky.
The weather report said that there will be thunderstorms tomorrow evening.
 
1661
Kdybys byl na mém místě, co bys udělal?
If you were in my place, what would you do?
 
1662
Toma dnes nebudeš moci vidět.
You won't be able to see Tom today.
 
1663
Já už ho nemiluji.
I do not love him anymore.
 
1664
Je téměř šest hodin.
It's almost six o'clock.
 
1665
Proč tu musím být?
Why do I have to be here?
 
1666
Ještě nejsi unavená?
Aren't you tired yet?
 
1667
Oni vědí jak vyhrát.
They know how to win.
 
1668
Nechtěl přiznat svou chybu.
He would not admit his fault.
 
1669
Jak si tím můžeš být jistý?
How can you be sure of that?
 
1670
Na stole stojí sklenice.
There is a glass on the table.
 
1671
Neodvažuji se požádat svého šéfa, aby mi půjčil své auto.
I do not have the courage to ask my boss to lend me his car.
 
1672
Možná nebude nutné, abychom šli na tu schůzi.
It may not be necessary for us to go to that meeting.
 
1673
Nevíš, jak moc tě miluju.
You don't know how much I love you.
 
1674
Zakryj si ústa, když kašleš, kýcháš nebo zíváš.
Cover your mouth when you cough, sneeze, or yawn.
 
1675
Protože jsem nevěděl co říct, neřekl jsem nic.
Not knowing what to say, I didn't say anything.
 
1676
Co se ti nelíbí?
What don't you like?
 
1677
Ti psi jsou ale velcí!
Those dogs are big.
 
1678
Konečně jsem se dostal přes tu řeku.
I finally got across the river.
 
1679
Kam jdeš, tam to potřebovat nebudeš.
You won't be needing that where you're going.
 
1680
Nevěděli, co dělat dřív.
They did not know what to do first.
 
1681
Takový člověk by měl uspět.
Such a man ought to succeed.
 
1682
Tomovi se líbí Mary a on se líbí jí.
Tom likes Mary and Mary likes Tom.
 
1683
Nemůžeme zůstat na večeři.
We can't stay for dinner.
 
1684
Nespí.
He doesn't sleep.
 
1685
Vdala se ve věku sedmnácti let.
She got married at the age of seventeen.
 
1686
Zbývá jen pár kusů.
There are only a couple of pieces left.
 
1687
Kdo je za volantem?
Who's at the wheel?
 
1688
Počkej tady, než se vrátím.
Wait here till I come back.
 
1689
Jednou vyřčené slovo nemůže být odvoláno.
A word once spoken can never be recalled.
 
1690
Tom se omluvil za to, že neudělal, co měl udělat.
Tom apologized for not doing what he was supposed to do.
 
1691
Tonoucí se stébla chytá.
A drowning man will clutch at a straw.
 
1692
To pro dnešek stačí.
That's enough for today.
 
1693
Před jídlem si umyla špinavé ruce.
She washed her dirty hands before the meal.
 
1694
Nerozumím tomuto slovu.
I don't understand this word.
 
1695
Nebyl to dlouhý seznam.
It wasn't a long list.
 
1696
Doufám, že se ti to bude líbit.
I hope you'll like it.
 
1697
Byl jsem dlouho pryč.
I've been away for a long time.
 
1698
Tom se zastavil tady.
Tom stopped here.
 
1699
Na co to potřebuješ?
Why do you need it?
 
1700
Nechtěl jsem z toho dělat velkou záležitost.
I didn't want to make a big deal out of it.
 
1701
Kde jsou boty?
Where're the shoes?
 
1702
Jsem rád, že jsme se potkali.
I'm glad we met.
 
1703
Tom seběhl po schodech do suterénu.
Tom ran down the stairs into the basement.
 
1704
Tom zakřičel na Mary.
Tom yelled at Mary.
 
1705
Býval bys to mohl udělat.
You could have done it.
 
1706
Mám ráda kočky.
I like cats.
 
1707
Napsal jsem Mary dopis.
I wrote Mary a letter.
 
1708
Bangkok je hlavní město Thajska.
Bangkok is the capital of Thailand.
 
1709
Váš návrh nemohu přijmout.
I cannot agree to your proposal.
 
1710
My se přece ani neznáme.
We don't even know each other.
 
1711
Vezměme to Tomovi.
Let's take it to Tom.
 
1712
Tom nemluví francouzsky. Ani španělsky Tom nemluví.
Tom can't speak French. Tom can't speak Spanish either.
 
1713
Kdo je první?
Who's first?
 
1714
Myslel jsem, žes musíš vstávat nejpozději v 7:30.
I thought you had to get up by 7:30.
 
1715
To je nejošklivější čepice, co jsem kdy viděl.
That's the ugliest hat I've ever seen.
 
1716
Často trávím svůj volný čas posloucháním hudby.
I often spend my free time listening to music.
 
1717
Toto ověř.
Check this.
 
1718
Tom miluje knihy.
Tom loves books.
 
1719
Tohle jsme si neobjednali.
We didn't order this.
 
1720
Vážně potřebuje tvoji pomoc.
She really needs your help.
 
1721
Nerozumím právnické hantýrce.
I don't understand legalese.
 
1722
Mám rád rýži.
I like rice.
 
1723
Nemá se o ni kdo postarat.
There's no one to look after her.
 
1724
Povím ti o svém otci.
I'll tell you about my father.
 
1725
Chovej se úměrně svému věku.
Act your age.
 
1726
Ty jsi opravdu neohrabaný, že!
You are really clumsy, aren't you!
 
1727
Byl za války vojákem.
He was a soldier during the war.
 
1728
Jak dlouho to potrvá letadlem?
How long will it take by plane?
 
1729
Nemůžeš mi půjčit nějaké peníze?
Can you lend me some money?
 
1730
Je atraktivní.
She is attractive.
 
1731
Děvčátko objalo Toma.
The young girl hugged Tom.
 
1732
Tom nemá hlad.
Tom isn't hungry.
 
1733
Potřebuji na záchod.
I have to go to the toilet.
 
1734
Připadáš mi dost povědomý.
You look very familiar to me.
 
1735
Evidentně tady nežijete.
You obviously don't live here.
 
1736
Skoro nikdo nečte můj blog.
Hardly anyone reads my blog.
 
1737
Nejsou peníze.
There's no money.
 
1738
Kdo si počká, ten se dočká.
All things come to those who wait.
 
1739
Myslel jsem, že bydlíte v Bostonu.
I thought that you lived in Boston.
 
1740
Ale neměl jsem strach.
But I wasn't afraid.
 
1741
Tom opustil své auto, kterému došel benzín, a dal se do pochodování.
Tom abandoned his car that had run out of gasoline and started walking.
 
1742
Sejde z očí, sejde z mysli.
Out of sight, out of mind.
 
1743
Když budeš cokoliv potřebovat, neváhej mě požádat.
If there is anything you want, don't hesitate to ask me.
 
1744
Tom se každého vyptával.
Tom asked everyone questions.
 
1745
Kde jsi včera byla?
Where were you yesterday?
 
1746
Měl to být vtip.
I meant it as a joke.
 
1747
Určitě jste zůstali dlouho vzhůru.
You must've stayed up late.
 
1748
Ztratili jste se?
Are you people lost?
 
1749
Jsi nechutný!
You're disgusting!
 
1750
Oko za oko, zub za zub.
An eye for an eye, a tooth for a tooth.
 
1751
Většina lidí chce slyšet jen svou vlastní pravdu.
Most people only want to hear their own truth.
 
1752
To je moje.
This is mine.
 
1753
Hele, dávej si pozor na pusu.
Hey, watch your mouth.
 
1754
Raději bych se měl vrátit ke svému stolu.
I'd better get back to my desk.
 
1755
To je kostel.
That's a church.
 
1756
Je Tom naživu?
Is Tom alive?
 
1757
Mám dotaz.
I have a question.
 
1758
Nabídl jsem Tomovi nějaké peníze, ale on si je nechtěl vzít.
I offered Tom some money, but he wouldn't take it.
 
1759
Už tě někdy zhypnotizovali?
Have you ever been hypnotized?
 
1760
Na toto se netěším.
I'm not looking forward to this.
 
1761
Zaživa ho stáhli z kůže.
They skinned him alive.
 
1762
Ví Tom a Mary, že jsem tady?
Do Tom and Mary know I'm here?
 
1763
A proč bych to jako dělal?
Now why would I do that?
 
1764
Vypadá, že zná to tajemství.
She seems to have known the secret.
 
1765
Minulou noc pršelo.
It was raining last night.
 
1766
Měl bych nechat flákání se.
I should stop procrastinating.
 
1767
Docházejí mi peníze.
My money is running low.
 
1768
Neodcházím.
I'm not going away.
 
1769
Tom nechal Mary vzkaz.
Tom left a note for Mary.
 
1770
Tohle mi dává sílu pokračovat dál.
This gives me the strength to go on.
 
1771
Myslíš že je to blbost?
Do you think this is stupid?
 
1772
Už v Anglii jednou byla.
She has been to England once.
 
1773
Něktěří věří v boha, jiní ne.
Some believe in God, but others do not.
 
1774
Mé dveře jsou vždy otevřené.
My door is always open.
 
1775
Dosud neznám pravidla.
I still don't know the rules.
 
1776
Co takhle znovu začít úplně od začátku?
How about starting again from the very beginning?
 
1777
Mám plné zuby angličtiny.
I'm fed up with English.
 
1778
Vážně mi chybí Tom.
I really miss Tom.
 
1779
Nikdy neváhej říct pravdu.
Never hesitate to tell the truth.
 
1780
Je mi do pláče.
I feel like crying.
 
1781
Všichni čekají na Toma.
Everyone is waiting for Tom.
 
1782
Ta kravata se mi líbí.
I like that tie.
 
1783
Přiznávám, že jsem unavený.
I admit that I'm tired.
 
1784
Jsou všichni silní?
Are they all strong?
 
1785
Tom je světoznámý dirigent.
Tom is a world-famous conductor.
 
1786
Proč si nevzpomínáš?
Why don't you remember?
 
1787
Ten příběh může znít divně, je však pravdivý.
The story may sound strange, but it is true.
 
1788
Proč váháte?
Why do you hesitate?
 
1789
Dneska večer se mi ven jít nechce.
I don't feel like going out tonight.
 
1790
Nekřič na mě, prosím tě.
Please don't yell at me.
 
1791
Co tady dělali?
What were they doing here?
 
1792
Vydělávání peněz není jediným cílem života.
Making money is not the only goal in life.
 
1793
Je jeden způsob.
There is one way.
 
1794
Podívej se na tabuli.
Look at the blackboard.
 
1795
Starý muž vyprávěl dětem veselý příběh.
The old man told the children an amusing story.
 
1796
Zprvu se mi nelíbil.
At first, I didn't like him.
 
1797
Neváhejte se ptát, jestliže nerozumíte mému vysvětlení.
Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.
 
1798
Jaká krásná myšlenka!
What a nice thought!
 
1799
Tom žije v třípokojovém domě na předměstí Bostonu.
Tom lives in a three-bedroom house on the outskirts of Boston.
 
1800
Nenechávej mě tu takhle čekat.
Don't keep me waiting here like this.
 
1801
Myslíš si, že se ta situace může zlepšit?
Do you think the situation can improve?
 
1802
Prosím klíč od pokoje.
My room key, please.
 
1803
Stručně řečeno, jeho názor se tak trošku liší od toho mého.
Strictly speaking, his view differs a little from mine.
 
1804
Osobně si myslím, že máš pravdu.
Personally, I think you're right.
 
1805
Kde máš klíče od auta?
Where are your car keys?
 
1806
Tom nebude překvapen.
Tom won't be surprised.
 
1807
Jsi nejlepší.
You're the best.
 
1808
Už s Tomem nežiji
I'm not living with Tom anymore.
 
1809
Tom se bavil.
Tom was having fun.
 
1810
Kolik lidí o nás ví?
How many people know about us?
 
1811
Řím nebyl postaven za den.
Rome wasn't built in a day.
 
1812
Někdo to tam určitě nechal.
Someone must have left it there.
 
1813
Je mi smutno.
I'm sad.
 
1814
„Čí je to židle?“ „Ta je moje.“
Whose chair is this? "It is mine."
 
1815
Pošlu ti zprávu o pokroku.
I'll send you a progress report.
 
1816
Viděl jsem Toma, jak jde po pláži.
I saw Tom walking down the beach.
 
1817
Mám rád sušenky.
I like cookies.
 
1818
Neříkám ti, abys šel sám.
I'm not telling you to go alone.
 
1819
Pardon, mohla bych projít?
Excuse me. Can I get by here?
 
1820
Proč vypadáš povědomý?
Why do you look familiar?
 
1821
Vzbuďte se!
Wake up!
 
1822
Tom musel zastavit.
Tom had to stop.
 
1823
Rád plavu.
I like to swim.
 
1824
Bojíte se ticha?
Are you afraid of silence?
 
1825
Bojím se smrti.
I'm afraid of death.
 
1826
Na koho čekáš?
Who are you waiting for?
 
1827
Mám těch jejích stížností plné zuby.
I'm fed up with her complaints.
 
1828
Přivázali ho provazem ke stromu.
He was tied to the tree with a rope.
 
1829
Uběhly tři týdny.
Three weeks went by.
 
1830
Tom možná bude muset vyučovat francouzštinu.
Tom might have to teach French.
 
1831
Tom zašrouboval žárovku.
Tom screwed in the light bulb.
 
1832
Neohlížej se!
Don't look back.
 
1833
Náhle mne políbila.
She gave me a kiss suddenly.
 
1834
Velká auta spotřebují hodně benzínu.
Large cars use lots of gas.
 
1835
Měla jsem hlad a žízeň.
I was hungry and thirsty.
 
1836
Tom odešel právě když jsem vstoupil dovnitř.
Tom left just as I came in.
 
1837
Výbor je skupina lidí, kteří jednotlivě nemohou udělat nic, ale jako skupina se mohou sejít a rozhodnout, že nic udělat nelze.
A committee is a group of people who individually can do nothing, but who, as a group, can meet and decide that nothing can be done.
 
1838
Je namol.
He is dead drunk.
 
1839
Podívala se na sebe do zrcadla.
She looked at herself in the mirror.
 
1840
Ví Tom, proč si nevyhrál?
Does Tom know why you didn't win?
 
1841
Ráda čtu.
I like reading.
 
1842
Dneska mě bolí hlava.
I have a headache today.
 
1843
Určitě mě podezřívali z krádeže.
They must have suspected me of stealing.
 
1844
Potřebuju, abys poslouchal.
I need you to listen.
 
1845
Lidé by měli pracovat.
People ought to work.
 
1846
Všichni by byli šťastni, kdyby Tom odešel a už se nevrátil.
Everyone would be happy if Tom left and never came back.
 
1847
Všechno má svou cenu.
Everything has a price.
 
1848
Musíš se vrátit do devíti hodin.
You must come back before nine o'clock.
 
1849
Pekla v troubě chléb a koláče.
She baked bread and cakes in the oven.
 
1850
To je poprvé v mém životě, co jsem se s někým cítil tak spojený.
It's the first time in my life I've felt so connected with someone.
 
1851
Tom řekl. že Mary je slabá.
Tom said Mary is weak.
 
1852
Požádej Toma, ať na mě nečeká.
Ask Tom not to wait for me.
 
1853
Nechápu to.
I don't understand it.
 
1854
Nemyslím si, že Tom chce pomoct.
I don't think Tom wants any help.
 
1855
Už jsi dojedl?
Have you finished eating?
 
1856
Proč jsi zaváhal?
Why did you hesitate?
 
1857
Kde na tebe mám počkat?
Where shall I wait for you?
 
1858
Učím se dva cizí jazyky.
I am learning two foreign languages.
 
1859
Myslím si, že dnes odpoledne pršet nebude.
I think it won't rain this afternoon.
 
1860
To jsi měl vidět.
You should have seen it.
 
1861
Tom řekl Mary, že nikdy nebyl na nudistické pláži.
Tom told Mary he'd never been to a nude beach.
 
1862
Jak dlouho jste čekala?
How long have you waited?
 
1863
Řekni mi důvod, proč chybí.
Tell me the reason why they are absent.
 
1864
Můžeš za to svojí hloupostí.
It's your own stupid fault.
 
1865
To má Tom rád.
Tom likes that.
 
1866
Celník mě požádal, abych otevřel svůj kufr.
A customs official asked me to open my suitcase.
 
1867
Smyl si z rukou krev.
He washed the blood off his hands.
 
1868
Vlak právě odjel.
The train has just left.
 
1869
Děkuji ti za tvůj zájem.
Thank you for your interest.
 
1870
Ztratila jsem svůj deštník.
I have lost my umbrella.
 
1871
Tom uklouzl po šlupce od banánu.
Tom slipped on a banana peel.
 
1872
Tom si vzal maličký kousek z Maryina koblihu.
Tom took a tiny bite out of Mary's donut.
 
1873
Jseš fakt divná.
You're really weird.
 
1874
Nepřišli by, kdyby je Tom býval nepozval.
They wouldn't have come here if Tom hadn't invited them.
 
1875
Doufám, že to můžu udělat.
I hope that I can do it.
 
1876
Ale nebála jsem se.
But I wasn't afraid.
 
1877
Nebuďme příliš ukvapení.
Let's not be too hasty.
 
1878
Všechno jsem slyšel zřetelně.
I heard everything clearly.
 
1879
Obrázek sedm zobrazuje všechny součásti motoru.
Figure seven shows all the parts of the motor.
 
1880
Učím se česky.
I'm learning Czech.
 
1881
Žena hovořící s tím hochem je jeho učitelka.
The lady that is speaking to that boy is his teacher.
 
1882
Zmeškal jsem poslední vlak, takže jsem musel dojít domů pěšky.
I missed the last train, so I had to walk all the way home.
 
1883
Kdysi jsme si mysleli, že se takovéhle věci dějí z tohoto důvodu.
We used to think that was why this kind of thing happened.
 
1884
Mám chuť na skleničku.
I feel like a drink.
 
1885
O čem bych měl psát dnes?
What should I write about today?
 
1886
Opravdu tuto ženu neznám.
I really don't know that woman.
 
1887
Můžeš teď odejít.
You may leave now.
 
1888
Vím o tom všechno.
I know all about that.
 
1889
Chceš, aby to Tom udělal sám?
Do you want Tom to do that by himself?
 
1890
Žije teď v Paříži.
He is now staying in Paris.
 
1891
Neznám její jméno, ale znám ji od vidění.
I don't know her name, but I do know her by sight.
 
1892
Vyhrál jsem jackpot.
I've hit the jackpot.
 
1893
Na ulici je mokro.
The street is wet.
 
1894
Škoda, že se rozvádějí.
It's a pity they're getting divorced.
 
1895
Kolik stály ty sklenice?
How much were the glasses?
 
1896
Můj sen je stát se pilotem.
My dream is to become a pilot.
 
1897
Já bydlím v Turecku.
I live in Turkey.
 
1898
Hnusí se mi to.
It disgusts me.
 
1899
Tom seděl u okna.
Tom sat by the window.
 
1900
Bohužel nedokážu ihned odpovědět.
I'm sorry, but I can't answer right away.
 
1901
Hlavním městem Francie je Paříž.
The capital city of France is Paris.
 
1902
Vzpomínáš si, že už jsi mě viděla?
Do you remember seeing me before?
 
1903
Ulánbátar je hlavní město Mongolska.
Ulaanbaatar is the capital of Mongolia.
 
1904
Mám lepší nápad.
I've got a better idea.
 
1905
Jestli budeme moci být jakkoliv nápomocni, neváhejte nám dát vědět, prosím.
If there's anything we can do to help, please don't hesitate to let us know.
 
1906
Už jsi někdy dojil krávu?
Have you ever milked a cow?
 
1907
Toto je poslední varování.
This is the last warning.
 
1908
Chci všem poděkovat za jejich modlitby.
I want to thank everyone for their prayers.
 
1909
Jejich cesta byla odložena kvůli dešti.
Their trip was postponed because of the rain.
 
1910
Nezapomínej, že je to žena.
Don't forget that she's a woman.
 
1911
Chcete kafe?
Do you want coffee?
 
1912
Nějak mi došla inspirace.
I'm not inspired anymore.
 
1913
Jsi buď velmi statečný, nebo velmi hloupý.
You're either very brave or very stupid.
 
1914
Vím, proč mají potíže.
I know why they're in trouble.
 
1915
Jak moc času trávíš na Fejsbuku?
How much time do you spend on Facebook?
 
1916
V této továrně se vyrábí CD přehrávače.
This factory produces CD players.
 
1917
Jste oba v pořádku?
Are you guys OK?
 
1918
Tom se styděl.
Tom was shy.
 
1919
Problém zůstává bez řešení.
The problem remains unsolved.
 
1920
Uznává ho někdo?
Does anybody recognize him?
 
1921
Myslím, že Toma podceňuješ.
I think you're underestimating Tom.
 
1922
Řekla mi, že tu bude okolo šesté.
She told me she would be here about six.
 
1923
Jsi bystrý?
Are you observant?
 
1924
Ulehčil jsi to.
You made it easy.
 
1925
Tom nevěděl, jak se jmenují.
Tom didn't know their names.
 
1926
Vyber si.
Make your choice.
 
1927
Jste velmi statečné.
You're very brave.
 
1928
Tom všechno zaplatí.
Tom is going to pay for everything.
 
1929
Neměl jsem takový zájem to udělat jak si Tom myslel, že mám.
I wasn't as interested in doing that as Tom thought I was.
 
1930
Já vím, jak těžce Tom studoval.
I know how hard Tom has studied.
 
1931
Marně jsem se je snažil přesvědčit.
I tried in vain to persuade them.
 
1932
Pryč se dostat nemůžeš.
You can't get away.
 
1933
Necítím se být nervózní.
I don't feel nervous.
 
1934
Starej se o sebe!
Mind your own business!
 
1935
Nechápu, co tím myslíš.
I don't get what you mean.
 
1936
Pozvi, koho chceš.
Invite anyone you want.
 
1937
Neměli jste sem chodit sami.
You shouldn't have come alone.
 
1938
Ženský šatník není bez černých šatiček kompletní.
A woman's wardrobe isn't complete without a little black dress.
 
1939
Je Tom líný?
Is Tom lazy?
 
1940
Není to řečnická otázka.
It's not a rhetorical question.
 
1941
Musím se přiznat, že jsem to ještě nečetl.
I must confess I haven't read it yet.
 
1942
Dal jsem svoje prádlo do sušičky.
I put my clothes in the dryer.
 
1943
To není pro Toma.
That's not for Tom.
 
1944
Nikdy jsem neměla žádný důvod ublížit Tomovi.
I never had any reason to hurt Tom.
 
1945
Tom rád pozoruje ptáky.
Tom likes to observe birds.
 
1946
Raději bych se měl vrátit dovnitř.
I'd better get back inside.
 
1947
Z téhle cely uniknout schopni nebudeme.
We won't be able to get out of this cell.
 
1948
To se jí líbilo.
She liked that.
 
1949
Jsem úplně plný.
I'm so full.
 
1950
Vlak vjel do stanice.
The train pulled into the station.
 
1951
Ráda bych věděla, jestli ti na mě někdy opravdu záleželo.
I wonder if you have ever really cared for me.
 
1952
Když hodíš svoje džíny do pračky, vyperu ti je.
If you throw your jeans in the washing machine, I'll wash them for you.
 
1953
Tom miluje psy.
Tom loves dogs.
 
1954
Dokážeš si představit, jak hloupě by to vypadalo?
Can you imagine how silly that would look?
 
1955
Nejsem už schopen vycházet se sousedy.
I can't get along with the neighbors any more.
 
1956
Šli pozorovat velryby.
They went whale watching.
 
1957
Doslechl jsem se, že Tom políbil Mary.
I heard that Tom kissed Mary.
 
1958
Je čas vstávat.
It's time to get up.
 
1959
Myslím, že Toma stále miluješ.
I think you still love Tom.
 
1960
To jméno znám.
I know that name.
 
1961
Nezačínej panikařit.
Don't start panicking.
 
1962
Všichni na tebe čekají.
Everybody is waiting for you.
 
1963
Tohle se mi líbí.
I like this.
 
1964
Tom se zeptal Mary, zda ho miluje.
Tom asked Mary if she loved him.
 
1965
Tom začal volat o pomoc.
Tom started yelling for help.
 
1966
Ještě nebylo rozhodnuto.
The decision hasn't yet been made.
 
1967
Přenes toto.
Carry this.
 
1968
Jsem dost starý, abych se rozhodoval sám za sebe.
I'm old enough to make my own decisions.
 
1969
Byl potrestán za lhaní.
He was punished for lying.
 
1970
Máte rády slony.
You like elephants.
 
1971
Mám jeden z nich.
I have one of those.
 
1972
Co tu děláš?
What are you doing there?
 
1973
Nemusel jsi sem chodit tak brzy.
You need not have come here so early.
 
1974
Kolik je tam hodin?
What time is it there?
 
1975
Musíš spěchat.
You've got to hurry.
 
1976
Tato budova byla určena k demolici.
This building has been condemned.
 
1977
Tohle je to, čeho se bojí?
Is this what scares them?
 
1978
Cítíš se hodně unavený?
Do you feel too tired?
 
1979
Mám přítele, který je pilotem.
I have a friend who's a pilot.
 
1980
Jsme přátelé.
We're friends.
 
1981
Nepoužívej je.
I don't use them.
 
1982
To jsi sníst neměl.
You shouldn't have eaten that.
 
1983
Dostáváš se do toho rychle.
You catch on quickly.
 
1984
Kdyby tenkrát ještě byla moje matka naživu, pomohla by mi.
If my mother had still been alive, she would have helped me at that time.
 
1985
Buenos Aires je hlavní město Argentiny.
Buenos Aires is the capital of Argentina.
 
1986
Měl bych přestat otálet.
I should stop procrastinating.
 
1987
Udělej, co jsem ti řekl.
Do as I told you.
 
1988
Na to bych nespoléhal.
I wouldn't bet on that.
 
1989
Chceš znát jeho jméno?
Do you want to know his name?
 
1990
Nic jsem Tomovi neúčtoval za to, co udělal.
I didn't charge Tom anything for doing that.
 
1991
On mě učí.
He is teaching me.
 
1992
Pomůžu ti se zlepšit.
I'm going to help you get better.
 
1993
Ty kachny jsou zraněné.
Those ducks are hurt.
 
1994
Políbil Mary Tom?
Did Tom kiss Mary?
 
1995
Chceš, abych vypnul světla?
Do you want me to turn off the lights?
 
1996
Udělal jsem hloupou chybu.
I made a stupid mistake.
 
1997
Rád bych si koupil půlku koláče.
I'd like to buy half a cake.
 
1998
Komise ten návrh přijala.
The committee accepted the proposal.
 
1999
Tady uvnitř je tma.
It's dark in here.
 
2000
Neměl jsem takový zájem to udělat, jako se zdálo, že má Tom.
I wasn't as interested in doing that as Tom seemed to be.
 
2001
Slýchávám, že je profesorem na Tokijské univerzitě.
I hear he is a Tokyo University professor.
 
2002
Jsem tebou zhnusen.
I am disgusted with you.
 
2003
Všichni jsme věděli, že se to dřív nebo později stane.
We all knew that it would happen sooner or later.
 
2004
Zcela nesouhlasím, aby se se mnou takhle zacházelo.
I have a strong objection to being treated like this.
 
2005
Tom and Mary jsou přátelé Johna.
Tom and Mary are John's friends.
 
2006
Po práci jsem šel s Tomem zhlédnout film.
I went to see a movie with Tom after work.
 
2007
Jak jsi říkal, že se jmenují?
What did you say these are called?
 
2008
Pravděpodobně je pořád naživu.
He is probably still alive.
 
2009
Stal se slavný.
He became famous.
 
2010
Mladý chemik se rozhodl založit lékárnu.
The young chemist decided to open a pharmacy.
 
2011
Kde na tebe mám čekat?
Where shall I wait for you?
 
2012
Tu prodat nemůžeš.
You can't sell it.
 
2013
Tys to opravdu zvládnul.
You really did it.
 
2014
Měli bychom zavolat policii.
We should call the police.
 
2015
Jeho román se dobře prodává.
His novel sold well.
 
2016
Život je krátký.
Life is short.
 
2017
Mám obavu, že nebude úspěšný.
I am afraid he will fail.
 
2018
Jsem z toho křičení ochraptělý.
I am hoarse from yelling so much.
 
2019
Klidně mě kontaktujte, pokud máte jakékoliv další otázky.
Feel free to contact me if you have any other questions.
 
2020
Tohle všechno sníst nezvládneme.
We won't be able to eat all this.
 
2021
Tomovi se líbím.
Tom likes me.
 
2022
Umíš francouzsky?
Do you know French?
 
2023
Je to skutečné, že?
It's real, isn't it?
 
2024
Co se tu stalo?
What happened here?
 
2025
Chytáš se rychle.
You catch on quickly.
 
2026
Zůstaňte tady na moment.
Stay there for a moment.
 
2027
Chci, abysme vyhráli.
I want us to win.
 
2028
Urazil náš tým.
He insulted our team.
 
2029
Kdo zabil Toma?
Who killed Tom?
 
2030
Tom má rád ryby.
Tom likes fish.
 
2031
Tom má tři sekretářky.
Tom has three secretaries.
 
2032
Kuře, tuňák a sójové boby jsou dobrým zdrojem proteinu.
Chicken, tuna and soybeans are good sources of protein.
 
2033
On bude studovat, až vstaneš.
He will be studying when you get up.
 
2034
Tomovi dělá starost soudní stíhání.
Tom is worried about being sued.
 
2035
Yoshino je místo proslavené svými třešňovými květy.
Yoshino is a place famous for its cherry blossoms.
 
2036
Znám ji přes dvacet let.
I've known her for more than twenty years.
 
2037
Změnil si adresu.
He changed his address.
 
2038
Dal jsem mu facku.
I slapped his face.
 
2039
Nevím, jak mám číst mezi řádky.
I don't know how to read between the lines.
 
2040
Z vody vylezla žába.
A frog came out of the water.
 
2041
Běž k holiči.
Go to the barber.
 
2042
Je něco, co nám chceš povědět?
Is there anything you want to tell us?
 
2043
Nemůžu najít svoje brýle.
I can't find my glasses.
 
2044
Tom nemohl uvěřit, co se to děje.
Tom couldn't believe what was happening.
 
2045
Nevzpomínám si.
I can't remember.
 
2046
Chodíme spolu.
We're dating.
 
2047
Dal bys mi ještě jednu sklenici mléka?
Will you give me another glass of milk?
 
2048
Chceme, abys přišel na náš večírek.
We want you to come to our party.
 
2049
Nemohu ti dostatečně poděkovat za to, co jsi pro mě udělala.
I can't thank you enough for what you did for me.
 
2050
Nevím, jestli to něco znamená.
I don't know if that means anything.
 
2051
Usmívejte se do fotoaparátu, prosím.
Smile at the camera, please!
 
2052
Neměl bys mu věřit.
You ought not to believe him.
 
2053
To je vcelku dobrý nápad.
That's a pretty good idea.
 
2054
Hledal jsem něco, co neexistuje.
I was searching for something that didn't exist.
 
2055
Můžeme prosím jet domů.
Can we please go home now?
 
2056
Dej mi pokoj.
Give me a break.
 
2057
Nenuť mě to udělat.
Don't make me do this.
 
2058
Dal si do čaje trochu cukru a mléka.
He added a little sugar and milk to his tea.
 
2059
Tom by Mary nedovolil to udělat.
Tom wouldn't permit Mary to do that.
 
2060
Chtěl jsem koupit tu knihu.
I wanted to buy the book.
 
2061
Náš matikář na tabuli načrtnul kruh.
Our math teacher drew a circle on the blackboard.
 
2062
Prosím tě, nezapomeň zhasnout, než odejdeš.
Please be sure to turn off the light before you leave.
 
2063
Pamatujete si to lépe než já.
You remember it better than I do.
 
2064
Právě jsem skončil.
I just finished.
 
2065
Knihy pro mladé se nyní dobře prodávají.
Books for young people sell well these days.
 
2066
Vážně to chceš udělat?
Do you really want to do that?
 
2067
Mám zaplněný mozek.
My brain is full.
 
2068
Chci být první, kdo to udělá.
I want to be the first to do that.
 
2069
Prší už asi týden.
It's been raining for about a week.
 
2070
Nevěděl, kam jít.
He did not know where to go.
 
2071
Vypadá to jako kachna.
It looks like a duck.
 
2072
Tom bude nejspíš slavný.
Tom is probably going to be famous.
 
2073
Za tři týdny se vrátím.
I'll be back in three weeks.
 
2074
Chtěl bych slabou kávu.
I'd like my coffee weak.
 
2075
Tallinn je hlavní město Estonska.
Tallinn is the capital of Estonia.
 
2076
Jejím přáním je studovat někdy v zahraničí.
Her wish is to study abroad someday.
 
2077
Musím připustit, že to byla moje chyba.
I must admit that it was my fault.
 
2078
Tom mi dal dárek.
Tom gave me a present.
 
2079
Neměl bys to minout.
You ought not to miss it.
 
2080
Nevěř lidem, kteří tě vychvalují ve tvé přítomnosti.
Don't trust people who praise you in your presence.
 
2081
Všechny cesty vedou do Říma.
All roads lead to Rome.
 
2082
Nejspíše bude zítra sněžit.
Probably it will snow tomorrow.
 
2083
Máš ještě včerejší noviny?
Do you still have yesterday's paper?
 
2084
Zhřešil jsem.
I have sinned.
 
2085
Tom neumí hrát golf.
Tom doesn't know how to play golf.
 
2086
Ještě jsem to nechápal.
I didn't understand it yet.
 
2087
Nech si toho!
Cut it out!
 
2088
Američané překvapili Němce.
The Americans surprised the Germans.
 
2089
Toto je pravý Picassův obraz.
This is a genuine picture by Picasso.
 
2090
Tom byl odsouzen k trestu smrti.
Tom was condemned to death.
 
2091
Promiňte, mám prosbu.
Excuse me, I have a request.
 
2092
Vraťme se na hotel.
Let's go back to the hotel.
 
2093
Rozhodně by sis měl tu knihu přečíst.
You should by all means read the book.
 
2094
Můžu jít.
I can go.
 
2095
Nevěděla jsem, že neumíš mluvit francouzsky.
I had no idea you couldn't speak French.
 
2096
Zná někdo z vás Toma?
Do any of you know Tom?
 
2097
Zapomněl jsem zhasnout.
I forgot to turn off the light.
 
2098
Jsem si jistá, že si Tom bude stěžovat.
I'm sure Tom will complain.
 
2099
Můžeš přijít, jestli chceš.
You can come if you want to.
 
2100
Myslel jsem, že asi chodíš s Tomem.
I thought Tom might be your boyfriend.
 
2101
Myslel jsem, že možná máš hlad.
I thought you might be hungry.
 
2102
Žáby se bojí hadů.
Frogs are afraid of snakes.
 
2103
Ceny benzínu nás všechny tak či onak ovlivňují.
Gasoline prices affect all of us one way or another.
 
2104
On hodně řve.
He screams a lot.
 
2105
Čeho že se to bojíte?
What is it you're afraid of?
 
2106
Nechtěl jsem sedět vedle Toma.
I didn't want to sit beside Tom.
 
2107
Tom mi připomíná svého otce.
Tom reminds me of his father.
 
2108
Úspěch obvykle vyžaduje těžkou práci.
Success usually requires hard work.
 
2109
Souhlasím.
I agree.
 
2110
Myslel jsem, že by se to k něčemu mohlo hodit.
I thought it might be of some use.
 
2111
Můj život by byl bez tebe úplně prázdný.
My life would have been completely empty without you.
 
2112
Křičel o pomoc.
He screamed for help.
 
2113
Máte rádi hudbu?
Do you like music?
 
2114
Určitě jsi věděl, co má na mysli.
You must have known what she meant.
 
2115
Chceš vědět, proč jsem odešel brzy?
Do you want to know why I left early?
 
2116
Je to skvělá myšlenka.
That's a great idea.
 
2117
Tom to má rád.
Tom likes it.
 
2118
Překvapuje mě, že ta budova stále ještě stojí.
I'm surprised that building is still standing.
 
2119
Nevypadáš příliš dobře.
You don't look so hot.
 
2120
Vypadá to, že dnes budu celou noc vzhůru.
It seems I'm going to be up all night tonight.
 
2121
Znovu budeš šťastná.
You'll be happy again.
 
2122
Vidím slzy ve tvých očích.
I see tears in your eyes.
 
2123
Je dost chudá.
She is badly off.
 
2124
Našel jsem mu knihu.
I found him the book.
 
2125
Angličtina se stala mezinárodním jazykem.
English has become an international language.
 
2126
Poněkud s vámi souhlasím.
I agree with you to a degree.
 
2127
Se sklenkou na víno musíš zacházet opatrně.
You must be careful with the wine glass.
 
2128
Co má to, co se stalo včera večer, co dělat s tím, co se děje dnes?
What does what happened last night have to do with what's happening today?
 
2129
Chci se ujistit, že jste ten, kdo říkají, že jste.
I want to make sure you are who you say you are.
 
2130
Proč jste nezavolali o pomoc?
Why didn't you call for help?
 
2131
Jsem zvyklý vstávat brzy.
I'm used to getting up early.
 
2132
Duha je přírodní úkaz.
A rainbow is a natural phenomenon.
 
2133
Jaký bylo rande?
How was your date?
 
2134
Mám velmi rád psy.
I like dogs very much.
 
2135
Vyžehli tu košili, prosím.
Please iron the shirt.
 
2136
Jsem pyšný na to, že nikdy nechodím do školy pozdě.
I am proud of never being late for school.
 
2137
Pamatuješ, kdy jsem tě viděl naposled?
Do you remember when I saw you last?
 
2138
Já jsem Josef Patočka a pracuji na Ministerstvu zahraničí.
I'm Josef Patočka and I work at the Ministry of Foreign Affairs.
 
2139
Zůstávám s tebou.
I'm staying with you.
 
2140
Nikdo nezná jeho jméno.
No one knows his name.
 
2141
Nezapomeň si deštník.
Don't forget your umbrella.
 
2142
Ona je anděl.
She's an angel.
 
2143
Nevěř ničemu, co ti říká Tom.
Don't believe anything Tom tells you.
 
2144
Nevěda, co dělat, neudělal jsem nic.
Not knowing what to do, I did nothing.
 
2145
Je tu patnáct lidí, počítaje hosty.
There are fifteen people here, counting the guests.
 
2146
Který byste zvolil?
Which one would you choose?
 
2147
Konečně jsem zjistil, co se stalo.
I finally found out what happened.
 
2148
Tom se mi líbí.
I like Tom.
 
2149
Jsem workoholik.
I'm a workaholic.
 
2150
Slyšel jsem křik.
I heard yelling.
 
2151
Nebojím se tě.
I'm not afraid of you.
 
2152
Bydlíme tady.
We live here.
 
2153
Tom seděl potmě, když jsem vstoupila do místnosti a rozsvítila.
Tom was just sitting in dark when I entered the room and turned on the lights.
 
2154
Potřebuješ něco?
Is there anything you need?
 
2155
Neriskuj vše, pro co jsi pracoval.
Don't risk everything you've worked for.
 
2156
Můžeš to video na chvíli pozastavit?
Can you pause the video for a moment?
 
2157
Cožpak si nevzpomínáš na Toma?
Don't you remember Tom?
 
2158
Nejsou tohle tvoje knihy?
Aren't these your books?
 
2159
Znám ho, ale nevím, jak se jmenuje.
I know him, but I don't know his name.
 
2160
Co řekl?
What did he say?
 
2161
Tvoje brýle spadly na podlahu.
Your glasses fell on the floor.
 
2162
Doslechl jsem se, že se příští měsíc vdává.
I hear she is going to get married next month.
 
2163
Máš teďka něco na práci?
Are you busy now?
 
2164
Kdybych mohl mít přání, přál bych si, abych mohl nahradit ztracený čas.
If I could have a wish, I'd wish I could make up for lost time.
 
2165
Marie neví o šití nebo pletení vůbec nic.
Mary knows nothing of sewing or knitting.
 
2166
To jsme psát neměly.
We shouldn't have written that.
 
2167
Věci se již zkomplikovaly.
Matters are complicated already.
 
2168
Tom je velmi trpělivý muž.
Tom is a very patient man.
 
2169
Naštěstí bylo dobré počasí.
Fortunately, the weather was good.
 
2170
Nemá to na něj žádný účinek.
It has had no effect on him.
 
2171
Jak se jmenoval ten film, co jsme viděli včera?
What was the name of the movie we saw last night?
 
2172
V té knihovně je hodně knih.
The library has many books.
 
2173
V Tokiu vám žijí všelijací lidé.
All sorts of people live in Tokyo.
 
2174
Víš, co Tom dělá?
Do you know what Tom does?
 
2175
Raději bych šel pěšky, než bych čekal na autobus.
I'd rather walk than wait for a bus.
 
2176
Tomovi rodiče nechtějí, aby spolu Tom a Mary bydleli, než se vezmou.
Tom's parents don't want Tom and Mary to live together until after they are married.
 
2177
Řeknu ti o tom všechno.
I'll tell you everything about it.
 
2178
Napoj žíznivé a nakrm hladové.
Give water to the thirsty and food to the hungry.
 
2179
Nemá ráda fotbal.
She doesn't like soccer.
 
2180
Mary chce být baletkou.
Mary wants to be a ballerina.
 
2181
Víc než dvě nebo tři hodiny se nezdržím.
I won't be more than two or three hours.
 
2182
Mám čtyřicet pět let.
I am forty-five years old.
 
2183
Leden je obvykle nejchladnější měsíc.
January is usually the coldest month.
 
2184
Šel jsem tam promluvit si s Tomem.
I went there to talk with Tom.
 
2185
Přinesu to zpět.
I'll bring it back.
 
2186
Takovou noční už jsem dlouho neměl.
I haven't had a night shift like that in a while.
 
2187
Ztratil ve válce dva syny.
He lost two sons in the war.
 
2188
Nemám děti.
I don't have kids.
 
2189
Děti jsou hladové.
The children are hungry.
 
2190
Našel jsem je.
I found them.
 
2191
Nepřekvapilo mě, když mi Tom řekl, že to chce udělat.
I wasn't surprised when Tom told me he wanted to do that.
 
2192
Myslím, že budeme potřebovat Tomovu pomoc.
I think we're going to need Tom's help.
 
2193
Já nikam nejdu.
I won't leave.
 
2194
Potřebuji se trochu prospat.
I need to sleep a little.
 
2195
Jsme si jisti, že to nebyla nehoda.
We're sure it wasn't an accident.
 
2196
Mluví o Tomovi?
Are they talking about Tom?
 
2197
Budu psát o našich parcích a horách.
I am going to write about our parks and mountains.
 
2198
Jsi zlý člověk.
You are a bad person.
 
2199
Tom si nestěžuje.
Tom doesn't complain.
 
2200
Tom je zhnusen.
Tom is disgusted.
 
2201
Nesnáším, když mě někdo nazývá hlupákem.
I hate being called stupid.
 
2202
Tom zvracel krev.
Tom vomited blood.
 
2203
Dáš si ještě jedno?
Would you care for another glass of beer?
 
2204
Tom vychází dobře se svými sousedy.
Tom gets on well with all his neighbours.
 
2205
Tom se zeptal Marie, jestli by dokázala udržet tajemství.
Tom asked Mary if she could keep a secret.
 
2206
Samozřejmě, že rozumím.
Of course, I understand.
 
2207
Někdo by s ním měl promluvit a vysvětlit mu, co a jak.
Someone should talk to him and tell him what's what.
 
2208
Mám rád francouzštinu.
I like French.
 
2209
Tom je tvrdohlavý.
Tom is stubborn.
 
2210
Možná, že máš pravdu.
You might be right.
 
2211
On se probouzí časně.
He wakes up early.
 
2212
Opravdu bych měl jít.
I really ought to go.
 
2213
Tento most býval zpoplatněným mostem.
This bridge used to be a toll bridge.
 
2214
Tohle jsem nevěděl.
I did not know this.
 
2215
Bez váhání prodal své vlastní auto.
He sold his own car without hesitation.
 
2216
Kuj železo, dokud je žhavé.
Strike while the iron is hot.
 
2217
Myslím, že bychom měli jet přímo do Bostonu.
I think we should go straight to Boston.
 
2218
Neměli jste jim povědět.
You shouldn't have told them.
 
2219
Musíš se osprchovat.
You have to take a shower.
 
2220
Co si dáte k pití?
What will you have to drink?
 
2221
Můžeš dojíst ty hranolky.
You can have the rest of the fries.
 
2222
Dělej! Už nemůžu čekat.
Come on! I can't wait any more.
 
2223
Já se tě nebojím.
I'm not afraid of you.
 
2224
Nepřeháněj.
Don't exaggerate.
 
2225
Mohl byste mi vysvětlit, co znamená PKO?
Can you explain what PKO stands for?
 
2226
Ve srovnání s Tokiem je Londýn malý.
In comparison with Tokyo, London is small.
 
2227
Chvatně si sbalil svá zavazadla.
He hastily packed his bags.
 
2228
Vůbec o něm nic nevím.
I don't know anything about him at all.
 
2229
Sklenici mléka, prosím.
Please give me a glass of milk.
 
2230
Oni tam Toma nechtějí.
They don't want Tom there.
 
2231
Všem se líbí.
Everyone likes her.
 
2232
Je ta práce hotová?
Is the work finished?
 
2233
Nezdáš se být příliš šťastná, že mě vidíš.
You don't seem too happy to see me.
 
2234
Letím do Ameriky.
I am going to America by plane.
 
2235
Doufám, že nemluvíte o mně.
I hope you're not talking about me.
 
2236
Mám rád moučník.
I like cake.
 
2237
Přijď, pokud můžeš.
Come if you can.
 
2238
Tom má dnes odpoledne hodně práce.
Tom is busy this afternoon.
 
2239
Jsi si jistá, že chceš abych ti pomohl s tvým domácím úkolem?
Are you sure you want me to help you with your homework?
 
2240
Pokus vyšel.
The experiment succeeded.
 
2241
Kéž by psal častěji.
I wish he would write more often.
 
2242
Žízní po slávě.
He is thirsty for fame.
 
2243
Nikdy neotevírejte dveře vozu, který je v pohybu.
Never open the door of a car that is in motion.
 
2244
Tvoje ruka je studená jak led.
Your hand is as cold as ice.
 
2245
Nebylo to zábavné.
That wasn't funny.
 
2246
Nebyla to moje vina.
It wasn't my fault.
 
2247
Mám rád matyku.
I like math.
 
2248
Znám obě dívky.
I know both of the girls.
 
2249
Začal brzy poránu.
He started early in the morning.
 
2250
Jsem zamilován do Tomovy dívky.
I'm in love with Tom's girlfriend.
 
2251
Obávám se, že neuspěje.
I am afraid he will fail.
 
2252
Kéž bys to řekla dřív.
I wish you'd said that before.
 
2253
Co dalšího mám Tomovi říct?
What else do you want me to tell Tom?
 
2254
Co tím chceš říct, Tome?
What do you mean, Tom?
 
2255
Jim se angličtina líbí.
They like English.
 
2256
Jsem Ir, ale irsky neumím.
I'm Irish but I don't speak Irish.
 
2257
Vypadáš jako Frank Sinatra.
You look like Frank Sinatra.
 
2258
Sešla z cesty.
She lost her way.
 
2259
Tohle místo si pamatuju.
I remember this place.
 
2260
Tvoje dcera je vysoká.
Your daughter is tall.
 
2261
Jsem zaneprázdněn domácími úkoly.
I'm busy with homework.
 
2262
Jeho žena je moje kamarádka.
His wife's a friend of mine.
 
2263
Občas pochybuji o tvé inteligenci.
Sometimes I doubt your intelligence.
 
2264
Jsi příliš naivní.
You're too naive.
 
2265
Jak ti dopadlo rande?
How was your date?
 
2266
Zvoní zvonek.
The bell is ringing.
 
2267
Tom šel zpátky ven.
Tom went back outside.
 
2268
Tom mi řekl, že by se rád stal lékařem.
Tom told me that he'd like to become a doctor.
 
2269
Nebudeš věřit, co mi zrovna řekl Tom.
You won't believe what Tom just said to me.
 
2270
Odhoďte zbraně!
Drop your guns!
 
2271
Četl jsem ten příběh třikrát.
I read the story three times.
 
2272
Mohu zhasnout?
May I turn off the lights?
 
2273
Ten kluk stojící u dveří je můj bratr.
The boy standing by the door is my brother.
 
2274
Nepochybuji, že je vdaná.
I don't doubt that she is married.
 
2275
Neměli bychom to nahlásit?
Shouldn't we report this?
 
2276
Kreslí obrázek.
She is drawing a picture.
 
2277
Já se nebojím tebe.
I'm not afraid of you.
 
2278
Musíš tu zůstat do pěti.
You must be here till five.
 
2279
Tom se nám celkem dlouho neozve.
We won't be hearing from Tom for quite some time.
 
2280
Moc se mi líbí Tom.
I like Tom a lot.
 
2281
S Tomem jsi mluvit neměl.
You shouldn't have talked to Tom.
 
2282
Jsou tam sami.
They're there alone.
 
2283
Už vím, co se stalo.
I already know what happened.
 
2284
Tom položil raketu na zem.
Tom laid the racket on the ground.
 
2285
Tom nikdy nezmínil tvé jméno.
Tom never mentioned your name.
 
2286
Abych řekl pravdu, docela jsem na naše setkání zapomněl.
To tell the truth, I had forgotten all about our appointment.
 
2287
To už znovu potřebovat nebudeš.
You won't be needing that again.
 
2288
Budu velmi opatrný.
I'll be very careful.
 
2289
Příliš toho víš.
You know too much.
 
2290
Být tebou, tak to nejím.
If I were you, I wouldn't eat that.
 
2291
Tom je nerad tím, kdo to stále musí dělat.
Tom doesn't like being the one who always has to do that.
 
2292
Tom má mnoho nepřátel.
Tom has many enemies.
 
2293
Myslím, že tě mají rádi.
I think they like you.
 
2294
Děti často nenávidí špenát.
Children often hate spinach.
 
2295
Mé školní známky byly průměrné.
My school grades were average.
 
2296
Tom v tom byl dobrý.
Tom was good at that.
 
2297
Myslím, že život je tím, co si z něj uděláš.
I think life is what you make it.
 
2298
Je pravda, že učí francouzštinu ve škole.
It is true that she teaches French at school.
 
2299
Žijeme tady.
We live here.
 
2300
Počkám ještě dalších pět minut.
I'll wait another five minutes.
 
2301
Pokud nemáš dost peněz, nějaké ti půjčím.
If you don't have enough money, I'll lend you some.
 
2302
Tom řekl Marii, že ho bolí hlava, i když ho vlastně vůbec nebolela.
Tom told Mary that he had a headache even though he really didn't have one.
 
2303
Chtěla bys jeden?
Would you like one?
 
2304
Mám rád med.
I like honey.
 
2305
Neváhejte požádat o informace.
Don't hesitate to ask for information.
 
2306
Řekl bys mi pravdu, že?
You'd tell me the truth, wouldn't you?
 
2307
Francouzština je těžký jazyk.
French is a difficult language.
 
2308
Jsem si docela jistý.
I'm pretty sure.
 
2309
Můžeme to doručit dnes večer.
We can deliver it this evening.
 
2310
Růže mají trny.
Roses have thorns.
 
2311
Nedovedu si představit, že by to udělal Tom.
I can't conceive of Tom doing that.
 
2312
Která taška je vaše?
Which bag is yours?
 
2313
Tom byl první, kdo mi to řekl.
Tom was the first to tell me that.
 
2314
Zajímalo by mě, co tím Tom myslel.
I wonder what Tom meant by that.
 
2315
Jsem nejmladší.
I'm the youngest.
 
2316
Brzo zemřeš.
You'll die soon.
 
2317
Dnes jsem koupil benzín za čtyřicet dolarů.
I bought forty dollars' worth of gasoline today.
 
2318
To nebude poprvé, co se Tom opozdil.
It won't be the first time that Tom's been late.
 
2319
Tom zapomněl kečup.
Tom forgot the ketchup.
 
2320
Probuďte se!
Wake up!
 
2321
Nechápu tuhle písničku.
I don't understand this song.
 
2322
Nemáte na vybranou.
There is no choice.
 
2323
Když jsme dorazili na autobusovou zastávku, autobus už byl pryč.
The bus had already left when we got to the bus stop.
 
2324
Tom tam měl být.
Tom should've been there.
 
2325
Nevěděl bych, co říct Tomovi.
I wouldn't know what to say to Tom.
 
2326
Utíkal jsem tak rychle, jak jen jsem mohl.
I ran as quickly as I could.
 
2327
My to nemůžeme udělat.
We can't do this.
 
2328
Asi příště budu muset být opatrnější.
I suppose I'll have to be more careful in the future.
 
2329
Nesměj se mu.
Don't laugh at him.
 
2330
Řeknu jim, že tam nebudu včas.
I'm going to tell them that I won't be there on time.
 
2331
Souhlasím s jeho plánem.
I agree to his plan.
 
2332
Byl to jen polibek.
It was just a kiss.
 
2333
Tom koupil růži a dal jí Mary.
Tom bought a rose and gave it to Mary.
 
2334
Plaveš každý den?
Do you swim every day?
 
2335
Nemám plešku.
I'm not bald.
 
2336
Tomovi se muselo něco zaplatit, takže jsem mu dal všechno, co jsem měl.
Tom needed to be paid something, so I gave him everything I had.
 
2337
Viděli jsme mnoho lodí v přístavu.
We saw many ships in the harbor.
 
2338
Na tom místě prý straší.
That place is said to be haunted.
 
2339
Proč bych to neměl říkat Tomovi?
Why shouldn't I tell Tom?
 
2340
Chceš vědět, proč to neudělám?
Do you want to know why I'm not going to do that?
 
2341
Toma právě postihla mozková mrtvice.
Tom just had a stroke.
 
2342
Vzbuď se v sedm, prosím.
Wake up at seven, please.
 
2343
Tahle panenka má velké oči.
This doll has big eyes.
 
2344
Vyprávějte mi o vašem synovi.
Tell me about your son.
 
2345
Už nevím, co dělat.
I don't know what to do anymore.
 
2346
Proč bys chtěl udělat něco takového?
Why would you want to do something like that?
 
2347
Kup si něco k jídlu.
Buy yourself something to eat.
 
2348
Řečtina není jednoduchý jazyk.
Greek is not an easy language.
 
2349
Tohle je ten nejlepší způsob.
This is the best method.
 
2350
Ženy rády čaj.
The women like tea.
 
2351
Mám rád spánek.
I like sleeping.
 
2352
Dobrý den.
Good afternoon.
 
2353
Patří ti to.
It serves you right.
 
2354
Nejsem Čech.
I am not Czech.
 
2355
Tom si myslí, že je Mary rozkošná.
Tom thinks Mary is very cute.
 
2356
Líbí se mi maďarština.
I like Hungarian language.
 
2357
Za své zpoždění se omlouvám.
I'm sorry about being late.
 
2358
Hlavní město Ukrajiny je Kyjev.
The capital of Ukraine is Kyiv.
 
2359
Sotva se člověk narodí, už začíná umírat.
As soon as man is born he begins to die.
 
2360
Možná objednám pizzu.
I might order a pizza.
 
2361
Popravdě jsem na naši schůzku úplně zapomněl.
To tell the truth, I had forgotten all about our appointment.
 
2362
Jak uložíme fotky na tvůj web?
How do we upload photos to your website?
 
2363
Tom chce naší zprávu před obědem.
Tom wants our report before lunch.
 
2364
Ok, myslím, že můžeme začít.
OK, I think we can begin.
 
2365
Opravdu potřebuješ psychiatra.
You really need a psychiatrist.
 
2366
Mohli byste prosím zavolat doktora?
Could you call a doctor, please?
 
2367
Kéž bys byl šel s námi.
I wish you had come with us.
 
2368
Měl bys o mě vědět jednu věc, a sice že půlka toho, co říkám, jsou hlouposti.
Something you should know about me is that I half of what I say is meaningless.
 
2369
Už sis někdy obarvoval vlasy?
Have you ever dyed your hair?
 
2370
To jste Tomovi říkat neměli.
You shouldn't have told Tom that.
 
2371
Přines to sem dovnitř.
Bring it in here.
 
2372
Tom chtěl, abys měl tohle.
Tom wanted you to have this.
 
2373
Musíš zůstat.
You have to stay.
 
2374
Tou dobou možná spal.
He might have been sleeping at that time.
 
2375
Ten účet jsi platit neměla.
You shouldn't have paid the bill.
 
2376
Je důležité znát hranici svých vlastních schopností.
It is important to know your own limitations.
 
2377
Ale já byl opatrný.
But I was careful.
 
2378
Tom koupil své dceři dárek.
Tom bought a present for his daughter.
 
2379
Rozkrájej je nožem.
Cut them with a knife.
 
2380
Kéž bych byl kamenem.
I wish I were a stone.
 
2381
Tomáš je arogantní.
Tom is arrogant.
 
2382
Je stydlivá a moc toho nenamluví.
She's shy and doesn't talk much.
 
2383
Pamatujete?
Do you remember?
 
2384
Na vdávání jsi příliš mladá.
You're too young to marry.
 
2385
Tom je urostlý a krásný.
Tom is tall and handsome.
 
2386
Popadni tohle.
Grab this.
 
2387
Tom a Mary se potkali v nemocničním bufetu v den smrti otce Mary.
Tom and Mary met in the hospital cafeteria the day Mary's father died.
 
2388
Po tak dlouhé cestě jsi určitě unavený.
You must be tired after such a long trip.
 
2389
Našla jsem je.
I found them.
 
2390
Není důvod se bát.
There's no reason to be afraid.
 
2391
Mám jablko.
I have an apple.
 
2392
Jak to jde?
How is it going?
 
2393
Váš názor se nepočítá.
Your opinion doesn't count.
 
2394
Nepřekvapilo by mě, kdyby Tom odešel předčasně.
I wouldn't be surprised if Tom left early.
 
2395
Tom myslel, že se Mary bude bát.
Tom thought Mary would be afraid.
 
2396
Tom býval stydlivý.
Tom used to be shy.
 
2397
Za jaký tým Tom hraje?
What team does Tom play for?
 
2398
Hrával jsem videohry.
I used to play video games.
 
2399
Tom se ještě nějakou hodinu nevrátí.
Tom won't be back for a few hours.
 
2400
Věděla jsi, že Tom má záznam v rejstříku?
Did you know that Tom has a criminal record?
 
2401
Přestože ti nechutná rum, zkus sklenku tohoto.
Even if you don't like rum, try a glass of this.
 
2402
Nemuseli jsme spěchat.
We need not have hurried.
 
2403
Ahoj!
Hello!
 
2404
Jich se bojím víc než tebe.
I'm more afraid of them than I am of you.
 
2405
Bude pršet.
It is going to rain.
 
2406
Pospěš si nebo nám ujede vlak.
Hurry up, or we'll miss the train.
 
2407
Jak nebezpečný je Tom?
How dangerous is Tom?
 
2408
Co rád čteš?
What do you like to read?
 
2409
Myslím, že se možná pozvracím.
I think I may vomit.
 
2410
Když jsme pryč z domu, nic nás nepotěší více, jako když obdržíme balíček z domu.
When we are away from home, nothing gives us more pleasure than to receive a parcel from home.
 
2411
Můj otec mě nenechá chodit v noci ven samotnou.
My father doesn't let me go out alone at night.
 
2412
Kde je Tom?
Where is Tom?
 
2413
Přestaň řvát.
Stop yelling.
 
2414
Víš, proč tom lhal?
Do you know why Tom lied?
 
2415
Tom mi řekl, že býval bohatý.
Tom told me he used to be rich.
 
2416
Tom tam zůstal dlouho.
Tom stayed there a long time.
 
2417
Všem bylo zřejmé, že je unavený.
It was obvious to everybody that he was tired.
 
2418
Kdybych byl mladší, šel bych studovat do zahraničí.
If I were younger, I would go abroad to study.
 
2419
Přeješ-li si mír, připrav se na válku.
If you wish for peace, prepare for war.
 
2420
Když jsem byl dítě, pořád jsem pil mléko.
When I was a child, I was always drinking milk.
 
2421
Chceš jít dál?
Do you want to come in?
 
2422
Nebolelo to.
It didn't hurt.
 
2423
Chci úplný seznam vašich knih.
I want a complete list of your books.
 
2424
Vždycky je první, kdo si stěžuje.
He's always the first to complain.
 
2425
Každý je na tebe pyšný.
Everyone is proud of you.
 
2426
Sestra mi žehlí kalhoty.
My sister irons my pants.
 
2427
Ten zápach prostoupil celou školu.
The smell penetrated through the whole school.
 
2428
Líbí se mi.
I like them.
 
2429
Dnes nepracuji.
I don't work today.
 
2430
Ačkoliv chápu, co říkáš, souhlasit s tebou nemůžu.
While I understand what you say, I can't agree with you.
 
2431
Jsem tlustá.
I'm fat.
 
2432
Co si myslíš o tomhle svetru?
What do you think of this sweater?
 
2433
Měl jsem podezření, že Tom je unavený.
I suspected Tom was tired.
 
2434
Pořád se to čas od času stává.
It still happens from time to time.
 
2435
Tu sázku bych nepřijal.
I wouldn't take that bet.
 
2436
Ještě jsem se nerozhodl.
I haven't decided yet.
 
2437
Prosím oprav to.
Please fix that.
 
2438
Tom zapomněl zhasnout.
Tom forgot to turn off the light.
 
2439
Tati! Mami! Mám pro vás skvělé zprávy!
Dad! Mom! I have some great news for you!
 
2440
Vyžehlila mu košile.
She ironed his shirts.
 
2441
Jsi má jediná opravdová přítelkyně.
You're my only real friend.
 
2442
Určitě je něco, čím mohu pomoci.
I'm sure there must be something I can do to help.
 
2443
Musím dokončit svou práci.
I must finish my work.
 
2444
Proč se mnou nemluví?
Why don't they talk to me?
 
2445
Tom váhal.
Tom hesitated.
 
2446
Teď se můžeš podívat.
You can look now.
 
2447
Tom chytil velkou rybu.
Tom caught a big fish.
 
2448
Nemusíš jít tančit, pokud nechceš.
You do not have to go to the dance unless you want to.
 
2449
Nejsi sám.
You're not alone.
 
2450
Tom nemá dost peněz.
Tom doesn't have enough money.
 
2451
Poznali by tě?
Would they recognize you?
 
2452
To já jen ze zdvořilosti.
I'm just being polite.
 
2453
Kéž by to bylo dneska.
I wish it was today.
 
2454
Kluk jako Tom si nezaslouží holku jako Marie.
A boy like Tom doesn't deserve a girl like Mary.
 
2455
Všichni byli spokojeni.
All were satisfied.
 
2456
Raději pojď dovnitř.
You'd better come in.
 
2457
Ty čekáš na Toma?
Are you waiting for Tom?
 
2458
Měl bys nechat kouření.
You should quit smoking.
 
2459
Hledám své přátele.
I'm looking for my friends.
 
2460
Kyjev je hlavní město Ukrajiny.
Kyiv is the capital of Ukraine.
 
2461
Chybíš mi, když tu nejsi.
I miss you when you're not here.
 
2462
Těším se, že se brzy znovu setkáme.
I look forward to meeting you again soon.
 
2463
Je to pod stolem.
It's under the table.
 
2464
Musím tu čekat na Toma.
I have to wait here for Tom.
 
2465
Jsme tři.
There are three of us.
 
2466
Vezmi tohle.
Take this.
 
2467
Dokážeš si představit, jak to Toma vyděsilo?
Can you imagine how scared Tom was?
 
2468
Tom právě hraje na housle.
Tom is playing the violin now.
 
2469
Musíš se víc učit.
You must study more.
 
2470
Kam odešla?
Where has she gone?
 
2471
Na to nemám čas.
I don't have time to do that.
 
2472
Nikdo mě nedonutí.
I won't be coerced.
 
2473
Nezdráhej si říct, jestli něco chceš.
Don't hesitate to ask if you want anything.
 
2474
Já to neztratil.
I didn't lose it.
 
2475
Budeš mi chybět.
I'll miss you.
 
2476
Dítě potřebuje lásku.
A child needs love.
 
2477
Zahrada byla zarostlá plevelem.
The garden was overgrown with weeds.
 
2478
Nemáme psa.
We don't have a dog.
 
2479
Koupil jsem si dvoje kalhoty.
I bought two pairs of trousers.
 
2480
Musíme jet malou oklikou.
We need to make a slight detour.
 
2481
Tohle nepodepíšu.
I won't sign this.
 
2482
Proč mi nepovíš, co si pamatuješ?
Why don't you tell me what you remember?
 
2483
Tom je ještě nezletilý.
Tom is still underage.
 
2484
Máš nějakého koníčka, Tome?
Do you have a hobby, Tom?
 
2485
Neměj obav.
Don't worry.
 
2486
Měl bys to přestat dělat.
You should stop doing that.
 
2487
Tady je škrábanec. Mohli byste mi dát slevu?
There's a scratch here. Could you give me a discount?
 
2488
Při obědě jsme se ládovali pizzou a kuřetem.
We pigged out on pizza and chicken at lunchtime.
 
2489
Mohl bys mi dát pokoj?
Would you give me a break?
 
2490
Máte nějaké polévkové talíře?
Do you have any soup bowls?
 
2491
Nejsi tak mladý jako Tom.
You're not as young as Tom.
 
2492
Tom možná už nikdy nebude moct chodit.
Tom may never be able to walk again.
 
2493
Cena stoupla.
The price rose.
 
2494
Týden na to, Německo napadlo Polsko.
A week later, Germany attacked Poland.
 
2495
Její otec zemřel.
Her father died.
 
2496
Mám rád cestování.
I like traveling.
 
2497
Myslím, že život je takový, jaký si ho uděláš.
I think life is what you make it.
 
2498
Raději půjdu pěšky, než bych čekal na autobus.
I'd rather walk than wait for a bus.
 
2499
Neměl by to být problém.
It should be no problem.
 
2500
Tady se Tom zastavil.
Tom stopped here.
 
2501
Velice se opil.
He got very drunk.
 
2502
Čí je to chyba?
Whose fault is that?
 
2503
Tom se vyptával všech.
Tom asked everyone questions.
 
2504
Předstíral jsem, že spím.
I pretended that I was sleeping.
 
2505
To je můj počítač.
This is my computer.
 
2506
Tom cítil potřebu vysvětlovat.
Tom felt the need to explain.
 
2507
Já ty dveře neodemykal.
I didn't unlock that door.
 
2508
Moje sestra pracuje v bance jako sekretářka.
My sister works in a bank as a secretary.
 
2509
Tom faxuje.
Tom is sending a fax.
 
2510
Teď to dělat nemusíš.
You do not have to do it now.
 
2511
Vzbuď je.
Wake them up.
 
2512
Pozdrav pámbů!
God bless you!
 
2513
Tom své přátele učí francouzsky.
Tom teaches his friends French.
 
2514
Neměl bych jim to za zlé.
I wouldn't blame them.
 
2515
Tom s tebou chce mluvit.
Tom wants to speak with you.
 
2516
Tom se také bavil.
Tom was also having fun.
 
2517
Nemám už chuť čekat o nic déle.
I don't feel like waiting any longer.
 
2518
Chce mě Tom vidět?
Does Tom want to see me?
 
2519
Je to krásný meč.
It's a beautiful sword.
 
2520
Na velikosti nezáleží.
Size does not matter.
 
2521
Má ho ráda.
She likes him.
 
2522
Máme pouze jednoho syna.
We only have one son.
 
2523
Měla jsem Tomovi říct, že s ním nechci jet do Bostonu.
I should've told Tom that I didn't want to go to Boston with him.
 
2524
Nemáš se čeho obávat.
There is nothing for you to be afraid of.
 
2525
Tom tady zastavil.
Tom stopped here.
 
2526
Tomovo auto sis půjčovat neměla.
You shouldn't have borrowed Tom's car.
 
2527
Byl víceméně opilý.
He was more or less drunk.
 
2528
Přejděme k věci.
Let's get down to business.
 
2529
Jak moc bezpečná je tato část města?
How safe is this part of the city?
 
2530
Policie zadržela podezřelého.
The police arrested the suspect.
 
2531
Beru Toma na procházku.
I'm taking Tom for a walk.
 
2532
Děti nemám.
I don't have kids.
 
2533
Měl bych se přestat flákat.
I should stop procrastinating.
 
2534
Poškrábala mě kočka.
I was scratched by a cat.
 
2535
Doufám, že se mi zanedlouho ozve.
I hope it won't be long before I hear from her.
 
2536
Tom a Marie si spolu vycházívali.
Tom and Mary used to go out together.
 
2537
Mám mýdlo v očích.
I got soap in my eyes.
 
2538
Jaký to má účel?
What is its purpose?
 
2539
Nechci strávit celý život tady.
I don't want to spend my whole life here.
 
2540
Omylem jsem si vzal Tomův deštník.
I took Tom's umbrella by mistake.
 
2541
Zdá se, že ty mě znáš, ale já tebe ne.
It seems like you know me, but I don't know you.
 
2542
Chlapec má žízeň.
The boy is thirsty.
 
2543
Poslal jsem ji domů.
I sent her home.
 
2544
Nešel jsem na pohřeb.
I didn't go to the funeral.
 
2545
Brazílie je velká země.
Brazil is a large country.
 
2546
Nikdy není pozdě začít.
It's never too late to start.
 
2547
Tomovi se líbí mladší sestra Mary víc, než se mu líbí Mary.
Tom likes Mary's younger sister more than he likes Mary.
 
2548
Je tady dusno.
It's stuffy in here.
 
2549
Kdo tě ostříhal?
Who cut your hair?
 
2550
Byla to jen pusa na tvář.
It was only a kiss on the cheek.
 
2551
Její vlasy byly tak dlouhé, že sahaly na zem.
Her hair was so long that it reached the floor.
 
2552
Můj francouzštinář je stejně starý jako já.
My French teacher is the same age as me.
 
2553
Strávil jsem víkend s přáteli.
I spent the weekend with friends.
 
2554
Bály se tě.
They were afraid of you.
 
2555
Bojíš se ho.
You're afraid of him.
 
2556
Mluví moc rychle.
He speaks too fast.
 
2557
Tomův plán nezněl hloupě.
Tom's plan didn't sound stupid.
 
2558
Tohle bude bolet.
This is going to hurt.
 
2559
Proč nenosíš šaty?
Why don't you wear a dress?
 
2560
Tom dal Marii poměrně těžkou otázku.
Tom asked Mary a rather difficult question.
 
2561
Dříve nebo později se to naučíš dělat.
You'll learn how to do it sooner or later.
 
2562
Zkoušel jsem všechno.
I've tried everything.
 
2563
Spal jsem jen dvě hodiny. Není divu, že jsem ospalý.
I slept only two hours. No wonder I'm sleepy.
 
2564
Bojím se, že tady budu vězet věčně.
I'm afraid I'll be stuck in this place forever.
 
2565
Pamatujete, co jsem vás naučil?
Do you remember what I taught you?
 
2566
Tom a Mary jsou velice milý pár.
Tom and Mary make a very nice couple.
 
2567
Jak mi můžeš navrhovat takovou věc?
How can you suggest such a thing to me?
 
2568
Tohle by mělo ulevit od bolesti.
This should relieve the pain.
 
2569
Došlo mi, co se děje.
I realized what was happening.
 
2570
Viděl jsem ji před týdnem.
I saw her a week ago.
 
2571
Chlapec přišel domů.
The boy has come home.
 
2572
Potřebuješ shodit.
You need to lose some weight.
 
2573
Tom si nikdy nevedl tak zle.
Tom was never that bad.
 
2574
Nemohu bez tebe žít.
I can't live without you.
 
2575
Můj byt je blízko.
My apartment is near.
 
2576
Už jsem tuhle knížku dočetl.
I have already finished reading this book.
 
2577
Tom instaluje nový program.
Tom is installing new software.
 
2578
Tom měl menší nehodu.
Tom has had a minor accident.
 
2579
Chtěl jsem si s tebou promluvit o známkách.
I wanted to talk to you about your grades.
 
2580
Nemám rád, když mne někdo ruší.
I don't like to be disturbed.
 
2581
Jsem nová studentka.
I am a new student.
 
2582
V neděli do školy nechodím.
I don't go to school on Sunday.
 
2583
Zajímalo mě, co chce Tom.
I wondered what Tom wanted.
 
2584
Zaplatil jsem zhruba 50 dolarů.
I paid about 50 dollars.
 
2585
Tom je výřečný.
Tom is eloquent.
 
2586
Tato továrna je téměř úplně automatizovaná.
This factory is almost fully automated.
 
2587
Tom řekl Mary, že neplánuje jít s námi plavat.
Tom told Mary that he wasn't planning to go swimming with us.
 
2588
Pil jsem víno.
I drank the wine.
 
2589
Já zaplatím.
I'm going to pay.
 
2590
Jsem si jistý, že tom pomůže Marii to udělat.
I'm sure Tom is going to help Mary do that.
 
2591
Ty musíš být blázen.
You must be a fool.
 
2592
Kůň je domácí zvíře.
The horse is a domestic animal.
 
2593
Jak si usteleš, tak si lehneš.
As you make your bed, so you must lie in it.
 
2594
Tohle se tě netýká.
This doesn't concern you.
 
2595
Nebyla to párty.
It wasn't a party.
 
2596
Můžeme jít.
We can go.
 
2597
Můžeš to změnit, jestli chceš.
You can change it if you like.
 
2598
Suché dříví hoří rychle.
Dry wood burns quickly.
 
2599
Znovu budeš šťastný.
You'll be happy again.
 
2600
Tom nebyl fanoušek hokeje.
Tom wasn't a hockey fan.
 
2601
Já jsem dnes taky velmi ospalá.
I'm very sleepy today, too.
 
2602
Tom má rád sýr.
Tom likes cheese.
 
2603
Nemá cenu se snažit o útěk.
It is no use trying to escape.
 
2604
Právě jsem se chystal Toma postrašit.
I was just going to scare Tom.
 
2605
Kolik stály ty brýle?
How much were the glasses?
 
2606
Chlapci si hráli v bahně.
The boys played in the mud.
 
2607
Tohle není ten způsob, jak to udělat.
This isn't the way to do it.
 
2608
Nemuselas mi volat.
You need not have called me.
 
2609
Prezidenta Roosevelta nazývali pirátem.
They called President Roosevelt a pirate.
 
2610
Všichni se chlapci smáli.
Everybody laughed at the boy.
 
2611
Pamatuješ si, co řekla?
Do you remember what she said?
 
2612
Byl jsem tou výzvou vzrušen.
I was excited by the challenge.
 
2613
Tom není můj syn.
Tom is not my son.
 
2614
Mary je hula tanečnice.
Mary is a hula dancer.
 
2615
Pero mocnější meče.
The pen is mightier than the sword.
 
2616
Všechny tyhle tři krásné dívky jsou moje neteře.
These three pretty girls are all nieces of mine.
 
2617
Jsi pro jeho nápad nebo proti němu?
Are you for or against his idea?
 
2618
Tom se právě vrátil z Bostonu.
Tom just got back from Boston.
 
2619
Tom tam nemusí jít sám.
Tom doesn't have to go there by himself.
 
2620
Dneska nepracuju.
I don't work today.
 
2621
Jak’s odpověděl?
How did you reply?
 
2622
Kde je Tom?
Where's Tom?
 
2623
Plaveš rád?
Do you like to swim?
 
2624
Pošta je dnes zavřená.
The post office is closed today.
 
2625
Neváhej klást otázky, nerozumíš-li.
Don't hesitate to ask questions if you don't understand.
 
2626
Chci tam pracovat.
I want to work there.
 
2627
Takže s ním nic neměl.
He did not have anything with him then.
 
2628
Květy přitahují včely.
Flowers attract bees.
 
2629
Snažím se ten problém vyřešit už hodiny.
I've been trying to solve this problem for hours.
 
2630
Znenadání kapitán opustil loď.
Suddenly, the captain left the ship.
 
2631
Dnes bych to nebyl, kdyby mě Tom nepožádal, abych přišel.
I wouldn't be here today if Tom hadn't asked me to come.
 
2632
Chci jen být schopen navštívit své děti, kdykoli se mi zachce.
I just want to be able to visit my children whenever I want to.
 
2633
Nevěděl jsem, kde se to vzalo.
I didn't know where it came from.
 
2634
Měla jste být opatrnější.
You should have been more careful.
 
2635
Jsem proti.
I oppose it.
 
2636
Raději bych si s tebou promluvil v soukromí.
I would prefer to speak to you in private.
 
2637
Můžu sem tohle položit?
Could I place this here?
 
2638
Moje sestra je zdravotní sestra.
My sister is a nurse.
 
2639
Ale neměla jsem strach.
But I wasn't afraid.
 
2640
Máš v plánu nám pomoci?
Do you plan to help us?
 
2641
Radši bych zůstal doma, než abych šel sám.
I'd rather stay home than go alone.
 
2642
To jsi Tomovi říkat neměla.
You shouldn't have told Tom that.
 
2643
Tom má žaludek z litiny. Může sníst skoro cokoliv.
Tom has a cast iron stomach. He can eat just about anything.
 
2644
Radím ti, abys přestal kouřit.
I advise you to stop smoking.
 
2645
Tento chlapec je můj syn.
This boy is my son.
 
2646
Máte stůl pro pět?
Do you have a table for five?
 
2647
Nenávidím svět, protože svět nenávidí mě.
I hate the world because the world hates me.
 
2648
Můj otec mě nedovolí samotnému chodit v noci ven.
My father doesn't let me go out alone at night.
 
2649
Jaký je účel vaší cesty?
What's the purpose of your trip?
 
2650
Bolí mě vzadu na krku.
The back of my neck hurts.
 
2651
Myslel jsem, že by ta možnost byla.
I thought it might be a possibility.
 
2652
Nebudu schopen přenést Toma přes most.
I won't be able to carry Tom across the bridge.
 
2653
Na tvé přítomnosti trvám.
I insist on your being present.
 
2654
Tom se na Mary rozzlobil.
Tom got mad at Mary.
 
2655
Oba bratři jsou mrtví.
Both of the brothers are dead.
 
2656
Jsem si celkem jistý, že jsem neudělal nic špatně.
I'm pretty sure that I haven't done anything wrong.
 
2657
Jsi velmi statečný.
You're very brave.
 
2658
Ztratil jsem se a k tomu všemu ještě začalo pršet.
I lost my way and, what was worse, it began to rain.
 
2659
Tom křičel na Mary.
Tom yelled at Mary.
 
2660
Budeš slavná.
You're going to be famous.
 
2661
Na vrcholek hory jsme neviděli.
We could not see the top of the mountain.
 
2662
Tom si myslí, že ví kolik Mary vydělává, ale Mary vydělává o dost víc, než si Tom myslí.
Tom thinks he knows how much money Mary makes, but Mary makes quite a bit more than Tom thinks she does.
 
2663
Je přitažlivá, akorát že moc mluví.
She is attractive, but she talks too much.
 
2664
Tom přeložil dopis do francouzštiny.
Tom translated the letter into French.
 
2665
Nemám rád, když se po mě střílí.
I don't like being shot at.
 
2666
Tom váhal se zmínkou o tom tématu.
Tom hesitated to bring up the subject.
 
2667
Tu noc byli velice unavení, hladoví a žízniví.
They were very tired, hungry, and thirsty that night.
 
2668
Angličtina se líbí jim.
They like English.
 
2669
Hledám něco s čím bych mohl vyčistit ten koberec.
I'm looking for something to clean the carpet with.
 
2670
V tuto chvíli nemám zájem o žádného přítele.
I'm not interested in having a boyfriend at this point.
 
2671
Vím, co vím.
I know what I know.
 
2672
Mám několik stříbrných mincí.
I have several silver coins.
 
2673
Teď je to dokonalé.
Now it's perfect.
 
2674
Když jsem naposledy viděl Toma, směřoval na pláž.
The last time I saw Tom he was headed toward the beach.
 
2675
Zemřela ve věku 54 let.
She died at the age of 54.
 
2676
Kéž bych byl poslechl tvou radu!
If I'd only taken your advice!
 
2677
Všichni si vás váží.
You're respected by everybody.
 
2678
Ulož tyto sklenice, prosím.
Please put these glasses away.
 
2679
Vypadá to hodně draze.
It looks really expensive.
 
2680
Hleď si svého!
Mind your own business!
 
2681
Jak dlouho jste čekali?
How long have you waited?
 
2682
Blíží se tajfun.
A typhoon is coming.
 
2683
Hledáte práci?
Are you looking for work?
 
2684
Jsi jen děvče.
You're just a girl.
 
2685
Tom a Mary mají oba nadváhu.
Tom and Mary are both overweight.
 
2686
Promiňte, prosím?
I beg your pardon?
 
2687
Bylo to velmi dobré.
That was very good.
 
2688
Na stole je jablko.
There is an apple on the table.
 
2689
Tom ví, kde bydlím.
Tom knows where I live.
 
2690
Vzpomínáš si na svého dědečka?
Do you remember your grandfather?
 
2691
Ze zvyku se podrbal na hlavě.
He scratched his head out of habit.
 
2692
Viděl jsem, jak vaříš.
I saw you cooking.
 
2693
Musím mu něco říct.
I have to tell him something.
 
2694
Tom a Mary už si nerozumí.
Tom and Mary no longer see eye to eye.
 
2695
Přineste mi vlhký ručník.
Bring me a moist towel.
 
2696
Nastartuj to auto.
Start the car.
 
2697
Chci sedět mezi tebou a Tomem.
I want to sit between you and Tom.
 
2698
Seděla pod stromem.
She was sitting under a tree.
 
2699
Tom zná Marii od doby, kdy byla malá.
Tom has known Mary since she was a little girl.
 
2700
Jak to myslíš, Tome?
What do you mean, Tom?
 
2701
Ráno si dávám jen topinku s kávou.
I only have toast and coffee in the morning.
 
2702
Jsem velice potěšen, slyše o tvém úspěchu.
I am very pleased to hear of your success.
 
2703
On se vůbec nebojí hadů.
He's not afraid of snakes at all.
 
2704
Tady je ta řeka nejhlubší.
This river is deepest here.
 
2705
Tohle má Tom rád.
Tom likes this.
 
2706
Zapomněli si deštníky.
They forgot their umbrellas.
 
2707
Holubice je symbolem míru.
The dove is a symbol of peace.
 
2708
Kdybych býval byl schopen lépe mluvit francouzsky, možná by mě do toho zaměstnání přijali.
If I could have spoken French better, I might have gotten that job.
 
2709
Není tady nic.
There is nothing here.
 
2710
Uchop toto.
Grab this.
 
2711
Nevzpomínám si, že bych s tím souhlasil.
I don't remember agreeing to that.
 
2712
Mě zabít nemůžeš.
You can't kill me.
 
2713
Jejich nejstarší sestra ještě není vdaná.
Their oldest sister still hasn't gotten married.
 
2714
Chci si koupit český svetr.
I want to buy a Czech sweater.
 
2715
Plnou.
Fill it up.
 
2716
Choval se jako džentlmen.
His behavior was that of a gentleman.
 
2717
Kdybys byl zvíře, co bys byl?
If you were an animal, what would you be?
 
2718
Viděl jsem hodně věcí.
I saw many things.
 
2719
Tom řekl, že Mary není zaneprázdněná.
Tom said that Mary wasn't busy.
 
2720
Zatím nic neruš.
Don't cancel anything yet.
 
2721
To je strašně drahé.
It's terribly expensive.
 
2722
Je mi blbě.
I am sick.
 
2723
Vypadáš směšně.
You look ridiculous.
 
2724
To neříkám.
I'm not saying that.
 
2725
Je to na tobě.
It is up to you.
 
2726
Tom a Mary se chystali zabít Tomova otce kvůli životní pojistce.
Tom and Mary were plotting to kill Tom's father for the life insurance.
 
2727
Pamatuji si tvou tvář, ale ne tvé jméno.
I remember your face, but I don't remember your name.
 
2728
Tvoje kniha je v mé kanceláři.
Your book is in my office.
 
2729
Musím jít do mešity.
I have to go to the mosque.
 
2730
Odpálili ohňostroje.
They set off fireworks.
 
2731
Hnusíš se mi.
You disgust me.
 
2732
Nemuseli jsme snídat tak brzy.
We need not have eaten breakfast so early.
 
2733
To se nezmůžeme na víc než na tamto?
Can't we do more than that?
 
2734
Má široká ramena.
He has broad shoulders.
 
2735
Tom má starosti se svým vlastním životem.
Tom has his own life to worry about.
 
2736
Včera jsem byl zaneprázdněn.
I was busy yesterday.
 
2737
Jsou všechny tyhle knihy vaše?
Are all these books yours?
 
2738
Kdy si mě vezmeš?
When are you going to marry me?
 
2739
Ty jsi tu chybu udělal naschvál, že ano?
You made the mistake on purpose, didn't you?
 
2740
Tom se nikdy nezdá být rozčílený, bez ohledu na to, co Mary udělá.
Tom never seems to get upset no matter what Mary does.
 
2741
Znal jste Toma dobře?
Did you know Tom well?
 
2742
To opravdu příliš nedává smysl, že?
It doesn't really make much sense, does it?
 
2743
Potřebuji tě zítra.
I need you tomorrow.
 
2744
Snažila se jak mohla, aby mu pomohla.
She tried her best to help him.
 
2745
Zavři prosím při odchodu dveře.
Please close the door when you leave.
 
2746
Rád bych žil v přepychu.
I would like to live in luxury.
 
2747
Vím, že je to špatně.
I know it's wrong.
 
2748
Neměl jsi sem chodit sám.
You shouldn't have come alone.
 
2749
Je to velmi drahé.
It's very expensive.
 
2750
Co kdybys mě pozval na skleničku?
How about you buy me a drink?
 
2751
Cos tam našel?
What did you find in there?
 
2752
Je přitažlivá, ale i moc upovídaná.
She is attractive, but she talks too much.
 
2753
Odnes tohle.
Carry this.
 
2754
Zvykl jsem si na to.
I'm used to it.
 
2755
Tom to nechápe.
Tom doesn't get it.
 
2756
Mám raději kávu.
I like coffee better.
 
2757
Stařenka upadla a nemohla vstát.
The old woman fell and could not get up.
 
2758
Benzín už není levné palivo.
Gasoline is no longer a cheap fuel.
 
2759
Tomáš vypil šálek kávy.
Tom drank a cup of coffee.
 
2760
Tom už vás dál nebude obtěžovat.
Tom won't be bothering you anymore.
 
2761
Jak zvláštní!
How strange!
 
2762
Jsi velice atraktivní.
You're very attractive.
 
2763
Tom o mně nic neví.
Tom doesn't know anything about me.
 
2764
Tom sfoukl svíci.
Tom blew out the candle.
 
2765
On jí.
He is eating.
 
2766
Bylo to náročné.
It was difficult.
 
2767
Tom nevypnul světla.
Tom didn't turn off the lights.
 
2768
Tomovi se líbí blondýny.
Tom likes blondes.
 
2769
Pracuji o hodně tvrději, než tomu bývalo.
I work a lot harder than I used to.
 
2770
Nevím a je mi to fuk.
I don't know and I don't care.
 
2771
Škoda, že nemá žádný smysl pro humor.
It is a pity that he has no sense of humor.
 
2772
Věříš v život věčný po smrti?
Do you believe in eternal life after death?
 
2773
Obávám se, že bude pršet.
I am afraid that it will rain.
 
2774
Jsi můj otec?
Are you my father?
 
2775
Tom souhlasil, že tady bude ve 2:30, ale furt tu není.
Tom agreed to be here at 2:30, but he's not here yet.
 
2776
Tom vždycky má poznámky o mém oblečení.
Tom always comments on my clothes.
 
2777
Doufám, že bude moci přijít! Rád bych ho viděl.
I hope he'll be able to come! I'd like to see him.
 
2778
Hodně lidí na něho čekalo.
A lot of people were waiting for him.
 
2779
Možná nebudeš muset jít.
You may not have to go.
 
2780
Protože jsem ji nikdy předtím nepotkal, neznal jsem ji.
Since I'd never met her before, I didn't know her.
 
2781
Nevěděli, čím začít.
They did not know what to do first.
 
2782
Neváhej se ptát.
Don't hesitate to ask questions.
 
2783
Mluvil jsem s Tomem.
I talked with Tom.
 
2784
Tom a Mary byli jeden druhým zhnuseni.
Tom and Mary were disgusted with each other.
 
2785
Aspoň bys mohl poděkovat.
You might at least say thank you.
 
2786
Pamatuješ, jak jsme se potkali?
Do you remember how we met?
 
2787
Dal si do čaje trochu cukru a mléka.
He put some sugar and milk in his tea.
 
2788
Ach tak.
I see.
 
2789
Jsi opilý.
You're drunk.
 
2790
Nebýt tvé hlouposti, byli bychom se nikdy nedostali do těchto potíží.
If it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.
 
2791
Požár zničil tři domy.
The fire destroyed three houses.
 
2792
Neběží.
She isn't running.
 
2793
Tom lapá po dechu.
Tom is gasping.
 
2794
Po smrti svého otce pečoval o svou matku.
He took care of his mother after his father's death.
 
2795
Nemluvím anglicky.
I don't speak English.
 
2796
Povězte jí, že mám hlad.
Tell her that I am hungry.
 
2797
Vážně je mi fuk, jak to děláš.
I don't really care how you do it.
 
2798
Rád bych to nahradil.
I'd like to replace it.
 
2799
Tom miloval Mary a Mary milovala jeho.
Tom loved Mary and Mary loved him.
 
2800
Pojďme tady žít.
Let's live here.
 
2801
Díváš se rád na filmy?
Do you like to watch movies?
 
2802
Nemusíš jít tančit, nechceš-li.
You do not have to go to the dance unless you want to.
 
2803
Smím tě políbit?
May I kiss you?
 
2804
Někdo mě vydírá.
Somebody is blackmailing me.
 
2805
Ja piju pivo.
I drink beer.
 
2806
Vstal jsem v šest, posnídal a pak šel do školy.
I got up at six, ate breakfast and then went to school.
 
2807
Nebylo to překvapení.
It wasn't a surprise.
 
2808
Přál bych si být tak mladý, jako ty.
I wish I were as young as you.
 
2809
Předpokládám, že to nebude problém.
I'm assuming it won't be a problem.
 
2810
Velmi jsi mne zklamal.
I'm very disappointed in you.
 
2811
Čekal jsem až přijede autobus.
I waited for a bus to come.
 
2812
Chci se vrátit ke svým přátelům.
I want to go back to my friends.
 
2813
Tom je oblečený.
Tom is dressed.
 
2814
Tom a Mary se dostali do hádky.
Tom and Mary got into an argument.
 
2815
Seskupili jsme se kolem učitele do kruhu.
We formed a circle around the teacher.
 
2816
Nebuď tak povýšený.
Don't be so condescending.
 
2817
Nevím, jestli si mě pamatujete, ale potkali jsme se před pár lety v Bostonu.
I don't know if you remember me, but we met a couple of years ago in Boston.
 
2818
Dál už tě obtěžovat nebudou.
They won't bother you anymore.
 
2819
Ráda vás vidím.
Nice to see you.
 
2820
Tom nebude čekat dlouho.
Tom won't wait long.
 
2821
Bydlíš příliš daleko.
You live too far away.
 
2822
Tom je po uši zadlužen.
Tom is up to his ears in debt.
 
2823
Tohle je dost vážné.
This is very serious.
 
2824
Muž zčervenal.
The man blushed.
 
2825
Tom třináct let vyučoval na Harvardu.
Tom taught at Harvard for thirteen years.
 
2826
Nic neexistuje.
There is nothing.
 
2827
Nedáš si ještě jednu sklenici mléka?
Won't you have another glass of milk?
 
2828
Jím, protože mám hlad.
I eat because I'm hungry.
 
2829
Je s nimi fakt zábava.
I think that they're a lot of fun.
 
2830
Jeden čas tady stával dům.
There used to be a house here at one time.
 
2831
Jeho nabídku jste měla odmítnout.
You should have refused his offer.
 
2832
Právě jsem o tobě přemýšlel.
I was just thinking about you.
 
2833
Tobě se to říká.
That's easy for you to say.
 
2834
Nejsi jediný, kdo se bojí výšek.
You're not the only one who's afraid of heights.
 
2835
Není to nic, čeho by ses musel bát.
That's nothing you need to worry about.
 
2836
Trpělivost je ctnost.
Patience is a virtue.
 
2837
Věděli jsme že Tom byl neštastný.
We knew Tom was unhappy.
 
2838
Mám přítele, který je pilotem.
I have a friend who is a pilot.
 
2839
Cítíš to napětí?
Can you feel the tension?
 
2840
Tom se nám líbí.
We like Tom.
 
2841
Nech mé věci na pokoji.
Leave my stuff alone.
 
2842
Byla to jen hubička.
It was just a kiss.
 
2843
Proč chceš být pořád sám?
Why do you want to be alone all the time?
 
2844
Křičel o pomoc.
He yelled for help.
 
2845
Učili jsme se ruštinu místo francouzštiny.
We learned Russian instead of French.
 
2846
Co budeme dělat pak?
What do we do after this?
 
2847
Neviděl jsem, co je uvnitř.
I couldn't see what was inside.
 
2848
Vrátím to.
I'll give it back.
 
2849
Uran se používá k výrobě jaderné energie.
Uranium is used in the production of nuclear power.
 
2850
Musíš se ovládat.
You must control yourself.
 
2851
Máš nějaký koníček, Tome?
Do you have a hobby, Tom?
 
2852
Měl jste být opatrnější.
You should have been more careful.
 
2853
Rád loví.
He likes to hunt.
 
2854
Ještě nic neruš.
Don't cancel anything yet.
 
2855
Vezmi si tohle.
Take this.
 
2856
Pustím se do toho.
I'll get to it.
 
2857
Má ráda pomeranče.
She likes oranges.
 
2858
Moje sestra je podobná mé babičce.
My sister resembles my grandmother.
 
2859
Nic dalšího vidět nechci.
I don't want to see anything else.
 
2860
Nepůjdu tam zas.
I won't go there again.
 
2861
Chci ti něco říct.
I've got something to tell you.
 
2862
Včera odpoledne pršelo.
It rained yesterday afternoon.
 
2863
Je to tvoje?
Is it yours?
 
2864
To není tvůj nůž.
That's not your knife.
 
2865
Ukaž mi, prosím, jak se to dělá.
Show me how to do it, please.
 
2866
To nikdy nepochopíš.
You'll never get it.
 
2867
Molekula se skládá z atomů.
A molecule is made up of atoms.
 
2868
Moje pračka se rozbila.
My washing machine broke.
 
2869
Pověsím svůj kabát za dveře.
I'll hang my coat up behind the door.
 
2870
Měl jsi předtím pravdu.
You were right before.
 
2871
Tom chtěl hrát šachy.
Tom wanted to play chess.
 
2872
Kdo umí líp francouzsky, Tom nebo Marie?
Who can speak French better, Tom or Mary?
 
2873
Dnes bylo velmi horko.
Today was very hot.
 
2874
Proč se takhle chováš?
Why are you acting this way?
 
2875
Hlavní město Ukrajiny je Kyjev.
The capital of Ukraine is Kiev.
 
2876
Nevím, jestli by to pro mě udělal.
I don't know if he would have done it for me.
 
2877
Sovy dokážou vidět i ve tmě.
Owls can see in the dark.
 
2878
Jeden z mých přátel tě zná.
One of my friends knows you.
 
2879
Chci to říct správně.
I want to say this the right way.
 
2880
Donesu oběd.
I'll bring lunch.
 
2881
Psi štěkají.
Dogs bark.
 
2882
Jen jsem chtěl říct díky.
I just wanted to say thanks.
 
2883
Tom si bude určitě stěžovat.
I'm sure Tom will complain.
 
2884
Když povím své matce, bude si dělat starosti, takže si nemyslím, že jí povím.
If I tell my mother, she'll worry, so I don't think I'll tell her.
 
2885
Kdybys mi pořád neříkala, abych nebyl nervózní, asi bych tak nervózní nebyl.
If you'd stop telling me not to be nervous, I probably wouldn't be so nervous.
 
2886
Nemám žízeň.
I am not thirsty.
 
2887
Poté co zabila Toma, Mary unikla oknem.
After killing Tom, Mary escaped through the window.
 
2888
Jelikož jsem měla žízeň, napila jsem se vody.
Since I was thirsty, I drank water.
 
2889
Co kdyby ses zeptal Toma, proč to udělal?
Why don't you ask Tom why he did that?
 
2890
Musíš to udělat ihned.
You must do it at once.
 
2891
Mám rád soboty.
I like Saturdays.
 
2892
Odfouklo nám to střechu.
We had our roof blown off.
 
2893
Ceny by brzy měly klesnout.
Prices ought to come down soon.
 
2894
Měl bys Tomovi napsat zprávu.
You should write Tom a note.
 
2895
Tom se usmál na svůj vlastní odraz v zrcadle.
Tom smiled at himself in the mirror.
 
2896
Podej vody žíznícím a pokrmu hladovějícím.
Give water to the thirsty and food to the hungry.
 
2897
Jeho jméno mi uniká.
His name eludes me.
 
2898
Tomovo auto jste si půjčovat neměly.
You shouldn't have borrowed Tom's car.
 
2899
Rád bych si pořídil takovýto fotoaparát.
I would like to get a camera like this.
 
2900
Nemám tušení.
I have no idea.
 
2901
Myslel jsem, že to stihneme do půl třetí.
I thought we could make it by 2:30.
 
2902
Rozhodla jsem se, že od teď budu studovat usilovněji.
I've made up my mind to study harder from now on.
 
2903
Prosinec má jednatřicet dní.
December has thirty-one days.
 
2904
Jsem si jistý, že se ti to bude líbit.
I'm sure you'll like it.
 
2905
Mám rád holky.
I like girls.
 
2906
Jenom se dívám.
I'm just looking.
 
2907
Mluvíš se svými přáteli francouzsky?
Do you speak to your friends in French?
 
2908
Přijedou ode dneška za týden.
They will arrive a week from today.
 
2909
Poprosila ho o peníze na nové šaty.
She asked him for some money to buy a new dress.
 
2910
Opravdu to chceš nosit?
Do you really want to wear that?
 
2911
Nechci tě urazit.
I don't want to offend you.
 
2912
Kdybych byl věděl o tvé nemoci, byl bych tě mohl navštívit v nemocnici.
If I had known about your illness, I could have visited you in the hospital.
 
2913
Policie nevyloučila sebevraždu.
The police haven't ruled out suicide.
 
2914
Nečekám, že si budeš pamatovat.
I don't expect you to remember.
 
2915
Za toto nejsem placen.
I'm not being paid for this.
 
2916
Vzpomínám si, že jsem ten příběh už jednou slyšel.
I remember hearing the story once.
 
2917
Nemůžu spát.
I can't sleep.
 
2918
Toto je dlouhý seznam.
This is a long list.
 
2919
Mám ráda maliny.
I like raspberries.
 
2920
Nerad cestuje letadlem.
He doesn't like traveling by plane.
 
2921
Víte, kolik to stojí dostat se odsud do Bostonu?
Do you know how much it costs to get to Boston from here?
 
2922
Máš dost drzosti.
You've got some nerve.
 
2923
V kolik vstáváš?
What time do you get up?
 
2924
Připravuji se na nejhorší.
I'm getting ready for the worst.
 
2925
Má manželka je doktorka.
My wife is a doctor.
 
2926
Báli se tě.
They were afraid of you.
 
2927
Slyšel jsem někoho křičet.
I heard someone scream.
 
2928
Dovolte mi to napravit.
Let me make things right.
 
2929
Ty nejsi naše přítelkyně.
You are not our friend.
 
2930
Sama jsi do lesa chodit neměla.
You shouldn't have gone into the forest alone.
 
2931
Musíš být méně netrpělivý.
You must be less impatient.
 
2932
O jeho návrhu ani nestojí za to mluvit.
His proposal is not worth talking about.
 
2933
Chci několik prázdných sklenic.
I want a few empty glasses.
 
2934
Není to otázka peněz.
It's not a money issue.
 
2935
Nesvítí někde zbytečně?
Do those lights need to be on?
 
2936
Odmítla o tom říct víc.
She declined to say more about it.
 
2937
Ty obláčky, jak ty plují po nebi, to je ale krása!
The clouds floating in the sky are beautiful.
 
2938
Bývali bychom se bavili, kdybychom bývali šli na tu párty.
We would have had fun if we had gone to the party.
 
2939
Jsem rád, že ses stavil.
I'm glad you dropped by.
 
2940
Bojíš se?
Are you afraid?
 
2941
Tom toho o sportu moc neví.
Tom doesn't know much about sports.
 
2942
Mohl jsi to udělat.
You could have done it.
 
2943
Tato molekula má krystalickou strukturu.
This molecule has a crystalline structure.
 
2944
Zlomil sis ruku.
You broke your arm.
 
2945
Jsem smutný.
I'm sad.
 
2946
Budu pracovat na zahradě celé dopoledne.
I'll be working in the garden all morning.
 
2947
Hraji tenis.
I play tennis.
 
2948
Chtěl bych, abys tuhle knihu přeložil do angličtiny.
I would like you to translate this book into English.
 
2949
Vychovala jí babička.
She was brought up by her grandmother.
 
2950
Jsi vzrušená?
Are you excited?
 
2951
Skříně Mary jsou plné oblečení, které už roky nenosila.
Mary's closets are full of clothes she hasn't worn in years.
 
2952
Je toho tolik, co ti chci povědět.
There's so much I want to say to you.
 
2953
Vrátím se dnes večer.
I'll be back tonight.
 
2954
To je vyjímečná situace.
This is an unusual situation.
 
2955
Sázíš tykve?
Do you plant pumpkins?
 
2956
Tato těžká práce mě velmi unavila.
This hard work has made me very tired.
 
2957
Mám kamaráda, jehož otec je slavný spisovatel.
I have a friend whose father is a famous novelist.
 
2958
Když Tom pracoval na mléčném statku, musel vstát každé ráno v pět hodin a podojit krávy.
When Tom was working on the dairy farm, he had to get up at five o'clock every morning to go and milk the cows.
 
2959
Nezapomeň mě, prosím tě, probudit zítra ráno v sedm.
Please remember to wake me up at seven tomorrow morning.
 
2960
Doufám, že nikoho neobtěžuji.
I hope I'm not bothering anybody.
 
2961
Tomáš je na tom teď líp než předtím.
Tom is now better off than he was before.
 
2962
Omlouvám se, jdeme pozdě.
I'm sorry we're late.
 
2963
Mám rád hodiny.
I like clocks.
 
2964
Ona má dvě kočky. Jedna je bílá a jedna je černá.
She has two cats. One is white and one is black.
 
2965
Proč ho potřebuješ?
Why do you need it?
 
2966
Neměl bys křičet.
You shouldn't yell.
 
2967
Budeme mít potíže?
Are we going to have a problem?
 
2968
Nemá to žádné logické vysvětlení.
There's no logical reason for this.
 
2969
Jsem rád, že ses konečně vrátila.
I'm glad you finally made it back.
 
2970
Jsi si jistá, že to chceš?
Are you sure you want this?
 
2971
Tom ani neví, proč ho vyloučili ze školy.
Tom doesn't even know why he was expelled from school.
 
2972
Máme rádi děti.
We like children.
 
2973
Píše dopisy matce.
He writes letters to his mother.
 
2974
Chce se mi počkat.
I feel like waiting.
 
2975
On nespí.
He doesn't sleep.
 
2976
Tom instaluje nové programové vybavení.
Tom is installing new software.
 
2977
To se nás netýká.
That doesn't concern us.
 
2978
Včera jsem v supermarketu vrazila do Toma.
I bumped into Tom in the supermarket yesterday.
 
2979
Miluju afroamerickou kuchyni.
I love soul food.
 
2980
Vzali jsme se velice mladí.
We got married very young.
 
2981
Je toho víc.
There is more.
 
2982
Učil jsem Toma, jak vařit.
I taught Tom how to cook.
 
2983
Požádal nás Tom, abychom čekali?
Did Tom ask us to wait?
 
2984
Kdo chce příliš, nemívá nic.
He who desires too much, gets nothing.
 
2985
Přestaň lhát.
Stop lying.
 
2986
Napíšu 50 slov za minutu.
I can type 50 words a minute.
 
2987
To je skutečnost.
This is reality.
 
2988
Psi umí plavat.
Dogs can swim.
 
2989
Kde je táta?
Where is Father?
 
2990
Je to moje jediná šance.
It's my only chance.
 
2991
Co je poslední, co si pamatuješ?
What's the last thing you remember?
 
2992
Neviděli jsme nic divného.
We saw nothing strange.
 
2993
Věděli, jak se vyrábí železo.
They knew how to make iron.
 
2994
Jsem učitel.
I'm a teacher.
 
2995
Ovládá Angličtinu i Francouzštinu.
He can speak both English and French.
 
2996
Nechci o tom teď mluvit.
I don't want to talk about it now.
 
2997
Tom má nejspíš stále moc práce.
Tom is probably still busy.
 
2998
Chtěl jsem toho vidět tak moc, kolik jsem jen mohl.
I wanted to see as much as I could.
 
2999
Je to pilný student?
Is he a hardworking student?
 
3000
Řetěz není o nic silnější než jeho nejslabší článek.
A chain is no stronger than its weakest link.
 
3001
Je to tajné.
It's secret.
 
3002
I když to Tom podrobně vysvětlil, já si stejně nejsem jistý, že tomu opravdu rozumím.
Even though Tom explained it in detail, I'm still not sure I really understand it.
 
3003
Dnes jsem šel k doktorovi.
Today I went to the doctor.
 
3004
Tomáš sní?
Is Tom dreaming?
 
3005
Musíte se vrátit.
You have to go back.
 
3006
Pamatuješ?
Do you remember?
 
3007
K našemu překvapení přišel Tom na náš večírek s Mary.
To our surprise, Tom came to our party with Mary.
 
3008
Chovejte se slušně.
Behave yourself.
 
3009
Přestaň se týrat.
Stop torturing yourself.
 
3010
Jsem krásná.
I'm beautiful.
 
3011
Kéž bych ti mohl pomoct.
I wish that I could help you.
 
3012
Rád čtu.
I like reading.
 
3013
Opravdu miluji svou práci.
I really love my work.
 
3014
Můžeš se z toho dostat.
You can get out of this.
 
3015
Tom ani nevěděl, že je Marie lékařka.
Tom didn't even know that Mary was a doctor.
 
3016
Musel jsem tam jít pěšky, protože se mi porouchalo auto.
I had to walk there because my car broke down.
 
3017
Chléb je čerstvý.
The bread is fresh.
 
3018
Mluv hlasitěji, aby tě každý slyšel.
Speak louder so everyone can hear you.
 
3019
On má na sobě brýle.
He is wearing sunglasses.
 
3020
Chceš-li mír, připravuj se na válku.
If you wish for peace, prepare for war.
 
3021
V okolí je hračkářství.
There is a toy shop in the neighborhood.
 
3022
Neměl by ses chovat sobecky.
You ought not to act selfishly.
 
3023
Mám rád jazz.
I like jazz.
 
3024
Každá molekula v našem těle má jedinečný tvar.
Each molecule in our body has a unique shape.
 
3025
V poslední době přibyla na váze.
She has put on weight recently.
 
3026
Znám Toma dobře.
I know Tom well.
 
3027
Kde byli, když se to všechno stalo?
Where were they when this all happened?
 
3028
Tom napsal tři knihy.
Tom has written three books.
 
3029
Čekají na nás.
They're waiting for us.
 
3030
Musím ji zachránit za každou cenu.
I must save her at all costs.
 
3031
Líbí se mi ryby.
I like fish.
 
3032
Budeš tam?
Will you be there?
 
3033
Chceš, abych odešel?
Do you want me to leave?
 
3034
Jak ses o ní dozvěděl?
How did you get to know about her?
 
3035
Nesmíš spustit z očí svůj životní cíl.
You must not lose sight of your goal in life.
 
3036
Tom se z tebe rozplakal.
You made Tom cry.
 
3037
Ve vesmíru jsou miliardy hvězd.
There are billions of stars in the universe.
 
3038
Radši bych hladověl, než abych začal krást.
I would rather starve than start stealing.
 
3039
Kolik ti dosud platili?
How much have you been paid so far?
 
3040
To dítě ji otravovalo spoustou otázek.
The child annoyed her with questions.
 
3041
Kolik je teď hodin?
What time is it now?
 
3042
Opravdu tě zajímá můj upřímný názor?
Are you really interested in my honest opinion?
 
3043
Vzpomínáš si na nás?
Do you remember us?
 
3044
Máš ten svetr naruby.
Your sweater is on backwards.
 
3045
Kdy se máš setkat s Tomem?
What time are you meeting Tom?
 
3046
Mluvíte anglicky?
Do you speak English?
 
3047
Kolik máš sester?
How many sisters do you have?
 
3048
Nech mě nést ti ten kufr.
Let me carry your suitcase for you.
 
3049
Máte jeden druhého.
You've got each other.
 
3050
Mám je ráda.
I like them.
 
3051
Neměli jsme tam chodit.
We shouldn't have gone there.
 
3052
Bez váhání řekl své ženě pravdu.
Without hesitation, he told his wife the truth.
 
3053
Úmyslně jsem neporušil žádná pravidla.
I didn't intentionally break any rules.
 
3054
Měli bychom zvítězit.
We ought to win.
 
3055
Líbí se mi holky.
I like girls.
 
3056
Tohle je velmi legrační.
This is very amusing.
 
3057
To prodat nemůžeš.
You can't sell it.
 
3058
Kelly vynesla tu záležitost na světlo.
Kelly brought the matter to light.
 
3059
Proč jsi to ukradl?
Why did you steal that?
 
3060
Vypadal Tom rozrušeně?
Did Tom look upset?
 
3061
Myslím, že jsem cvok.
I think I'm crazy.
 
3062
Nejsem líná.
I'm not lazy.
 
3063
Zdá se, že toho o mě víš hodně.
You seem to know a great deal about me.
 
3064
Toma mají ženy rády.
Women like Tom.
 
3065
Je to tak prosté.
It's so simple.
 
3066
Ona je hysterka.
She is a hysterical woman.
 
3067
Zdá se být velice ospalý.
He seems to be very sleepy.
 
3068
Mám rád čaj.
I like tea.
 
3069
Řekněme, že máš pravdu.
Let's presume you're right.
 
3070
Tom mi řekl, že nemá na co se těšit.
Tom told me he had nothing to look forward to.
 
3071
Jednou v Anglii byla.
She has been to England once.
 
3072
Jsi velmi statečná.
You're very brave.
 
3073
Vzpomínáš, jak jsme se spolu poprvé potkali?
Can you remember the first time we met each other?
 
3074
Našel jsem tuhle láhev, když jsem dnes ráno šel po pláži.
I found this bottle when I was walking on the beach this morning.
 
3075
Je dost hezká, co?
She is very pretty, isn't she?
 
3076
Prosím, nedělej to.
Please don't do this.
 
3077
Já byl hned za Tomem.
I was right behind Tom.
 
3078
Tom poprosil Marii, aby otevřela okno.
Tom asked Mary to open the window.
 
3079
Přestaňte lhát.
Stop lying.
 
3080
Tom nepije.
Tom doesn't drink.
 
3081
Kdo chce ještě jeden kousek koláče?
Who wants another piece of cake?
 
3082
Byli zklamaní, že jsi nemohl přijít.
They were disappointed that you could not come.
 
3083
Nemohla bys mi půjčit nějaké peníze?
Can you lend me some money?
 
3084
Budu se vám ještě muset ozvat.
I'm going to have to get back to you.
 
3085
Rozzlobila se.
She got angry.
 
3086
Podvrtnul jsem si kotník.
I've hurt my ankle.
 
3087
Co učí Tom?
What does Tom teach?
 
3088
Kéž bys tam byl mohl být.
I wish you could have been there.
 
3089
Ukázal mi svoji fotku.
He showed me his picture.
 
3090
Budeme z toho mít potíže?
Are we going to have a problem?
 
3091
Neviděl důvod, proč čekat déle.
He saw no advantage in waiting any longer.
 
3092
Lidé se rádi hádají.
People like to fight.
 
3093
Nedokážu říct, jestli je Tom mrtvý anebo jenom v bezvědomí.
I can't tell if Tom is dead or just unconscious.
 
3094
Vrátil jsem se na své sedadlo.
I went back to my seat.
 
3095
Tom viděl auto Mary na Johnově příjezdové cestě a přemýšlel nad tím, proč tam je.
Tom saw Mary's car in John's driveway and wondered why she was there.
 
3096
Máš z něho strach.
You're afraid of him.
 
3097
Tom s sebou v batohu vždycky nosí kompas a mapu.
Tom always carries a map and compass in his bag.
 
3098
Tom a Mary jeden na druhého pohlédli se znepokojeným výrazem v tváři.
Tom and Mary looked at each other with concerned expressions on their faces.
 
3099
Tom začal realizovat svůj plán.
Tom went ahead with his plan.
 
3100
Dneska si připadám zábavný.
I feel funny today.
 
3101
Tvůj rukopis je prakticky nečitelný.
Your handwriting is practically illegible.
 
3102
Vlci obvykle na lidi neútočí.
Wolves don't usually attack people.
 
3103
Tom seděl potmě, když jsem vstoupil do místnosti a rozsvítil.
Tom was just sitting in dark when I entered the room and turned on the lights.
 
3104
Má ráda víno.
She likes wine.
 
3105
Měl bys začít teď.
You'd better start now.
 
3106
Ničeho se nedotýkej!
Hey, don't touch anything!
 
3107
Nevrátil jste mi správně drobné.
You didn't give me the correct change.
 
3108
Jsi laskavá osoba.
You're a kind person.
 
3109
Víte, proč tom lhal?
Do you know why Tom lied?
 
3110
Myslí si, že jeho práce nemá smysl.
He thinks his job is pointless.
 
3111
Máš špínu za nehty.
You have dirt under your fingernails.
 
3112
Vypadáš jako moje sestra.
You look like my sister.
 
3113
Nikde nebudeš v bezpečí.
You won't be safe anywhere.
 
3114
Dnes nemám o nic víc práce, než obvykle.
I'm not any busier today than usual.
 
3115
Většina z nás to ví.
Most of us know that.
 
3116
Můj otec kouří.
My father smokes.
 
3117
Mluvil jsem s Tomem, a je v pořádku.
I talked to Tom and he's fine.
 
3118
Můj manžel není ve městě.
My husband's not in town.
 
3119
Řekni jí, že mám žízeň.
Tell her that I am thirsty.
 
3120
Málokdy jedu do práce autem.
I rarely drive to work.
 
3121
Tomovi je zle.
Tom's sick.
 
3122
Vystupuji v příští stanici.
I am getting off at the next station.
 
3123
Asi jsem se ztratil.
I am probably lost.
 
3124
Nikdo z nás neudělal, co po nás Tomáš chtěl.
None of us did what Tom wanted us to do.
 
3125
Kdo je ta dívka v růžových šatech?
Who is the girl in the pink dress?
 
3126
Tlustá bílá kočka seděla na zdi a pozorovala je ospalýma očima.
A fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
 
3127
Máš horečku.
You've got a fever.
 
3128
Své slovo dodržel.
He kept his word.
 
3129
Tom chvilku váhal, než Mary odpověděl.
Tom hesitated for a moment before answering Mary.
 
3130
Ty víš, proč jsem odešel.
You know why I left.
 
3131
Stěží ohnu svojí levou ruku.
I can barely bend my left arm.
 
3132
Slunce vychází brzy ráno.
The sun rises early in the morning.
 
3133
On určitě přijde.
He is certain to come.
 
3134
Odejděme dnes v noci.
Let's leave tonight.
 
3135
Jsem z Anglie.
I am from England.
 
3136
Znám je všechny.
I know them all.
 
3137
Nechci s tebou žít.
I don't want to live with you.
 
3138
Ty ženy jsem měl rád.
I liked those women.
 
3139
Tom se přiznal.
Tom confessed.
 
3140
Doufám, že to můžu udělat.
I hope I can do this.
 
3141
Uhádneš, kolik mi je?
Can you guess how old I am?
 
3142
Nemůžu zapomenout na Toma.
I can't forget Tom.
 
3143
Nikdo nemá rád krysy.
Nobody likes rats.
 
3144
Jak se máš?
How are you?
 
3145
Stáli na vrcholu hory.
They stood on the top of the hill.
 
3146
Vím, v kolik jsi řekl, ať tam jsem, ale nebyl jsem schopný se tam v tu dobu dostat.
I know what time you said to be there, but I wasn't able to be there at that time.
 
3147
Tom tu ještě není.
Tom isn't here yet.
 
3148
Myslel jsem, že to možná je složité.
I thought it might be complicated.
 
3149
To jsem neviděla.
I didn't see that.
 
3150
Jestliže máš uspět, musíš tvrdě pracovat.
If you are to succeed, you must work hard.
 
3151
Chodíval do práce pěšky.
He used to walk to his office.
 
3152
On vstává v sedm hodin.
He gets up at seven.
 
3153
Kde Tom řekl, že Marie odešla?
Where did Tom say Mary had gone?
 
3154
Moje sestra se o toho psa postarala, zatímco jsem byl pryč.
My sister took care of the dog while I was away.
 
3155
Zabloudila.
She lost her way.
 
3156
Je mi do breku.
I feel like crying.
 
3157
Tohle s vámi nemá co dělat.
This has nothing to do with you.
 
3158
Je provdaná za cizince.
She is married to a foreigner.
 
3159
Chytím příští autobus.
I'll catch the next bus.
 
3160
Poděkoval jsem Tomovi za dárek.
I thanked Tom for the present.
 
3161
Jen málo lidí má psací stroj.
Few people have a typewriter.
 
3162
Nemám žízeň.
I'm not thirsty.
 
3163
Myslel jsem to jako vtip.
I meant it as a joke.
 
3164
Nemáme na vybranou.
There is no choice.
 
3165
Nemůžu si dovolit mít auto.
I cannot afford to keep a car.
 
3166
Odpověz Tomovi.
Answer Tom.
 
3167
Bolí mě pravé rameno.
My right shoulder hurts.
 
3168
Dal bys mi sklenici mléka?
Will you give me a glass of milk?
 
3169
Jejich rodiče jsou starší, než naši.
Their parents are older than ours.
 
3170
Začal brzy ráno.
He started early in the morning.
 
3171
Mluvím francouzsky každý den v práci.
I speak French every day at work.
 
3172
Ty v tomhle nejsi špatný.
You're not bad at this.
 
3173
Bojíš se, že mám pravdu, že?
You're afraid that I'm right, aren't you?
 
3174
Německo sousedí s Nizozemím.
Germany shares a border with the Netherlands.
 
3175
Vrátím se za tři týdny.
I'll be back in three weeks.
 
3176
Ta polévka by snesla více česneku.
The soup needs more garlic.
 
3177
Jsem si jistá, že je Tom v pořádku.
I'm sure Tom is fine.
 
3178
Já jsem jen nevinně přihlížející.
I'm just an innocent bystander.
 
3179
Tom vypadal, že začne brečet.
Tom looked like he was going to start crying.
 
3180
Je mi třicet let.
I'm thirty years old.
 
3181
Zabiju to.
I'll kill it.
 
3182
Pokaždé když sem přijde, objedná si stejné jídlo.
Every time he comes here, he orders the same dish.
 
3183
Vypadáš jako policista.
You look like a cop.
 
3184
Oba nás zabít nemůžeš.
You can't kill us both.
 
3185
Musíš zaplatit, aby ses tam dostal.
You have to pay to get in there.
 
3186
To je blbost.
That's stupid.
 
3187
Mé děti nemají svůj vlastní pokoj.
My children don't have their own rooms.
 
3188
Báli se vás.
They were afraid of you.
 
3189
Dítě kašle celou noc.
The baby has been coughing all night.
 
3190
Nikomu si neublížil, viď?
You didn't hurt anyone, did you?
 
3191
Máš tu být před půl třetí.
You're expected to be here before 2:30.
 
3192
Tom to celou dobu věděl.
Tom knew that all along.
 
3193
Byl jsem nahoře.
I was upstairs.
 
3194
Tom byl pobodán.
Tom has been stabbed.
 
3195
Tom měl nůž.
Tom had a knife.
 
3196
Spočítalas ty ručníky?
Have you counted the towels?
 
3197
Usmívala se.
She smiled.
 
3198
Tom se omluvil za to, že usnul při vyučování.
Tom apologized for falling asleep in class.
 
3199
Promluvila jsem si s dcerou.
I spoke to my daughter.
 
3200
Často trávím svůj volný čas poslechem hudby.
I often spend my free time listening to music.
 
3201
Nebudeš věřit, co jsem našel.
You won't believe what I found.
 
3202
Jeho nabídku jsi měla odmítnout.
You should have refused his offer.
 
3203
Tom je schopen hrát kopanou.
Tom is able to play soccer.
 
3204
Kdybych býval byl ptákem, byl bych za tebou mohl letět.
If I had been a bird, I could have flown to you.
 
3205
Jen velmi málo tlustých lidí má dlouhé nosy.
Very few fat men have long noses.
 
3206
Tento stůl je obsazen.
This table is reserved.
 
3207
Auto je modré.
The car is blue.
 
3208
To je náš přítel Tom.
This is our friend Tom.
 
3209
Tom neumí plavat, ale rád sedí u bazénu a dívá se, jak plavou jeho děti.
Tom doesn't swim, but he likes sitting by the pool watching his children swim.
 
3210
Komiksy máš na poličce.
Your comic books are on the shelf.
 
3211
Kdyby ses tolik nenajedl, nebyl bys teď tak ospalý.
If you had not eaten so much, you would not be so sleepy now.
 
3212
Tom ani neví, proč byl ze školy vyloučen.
Tom doesn't even know why he was expelled from school.
 
3213
Budeš slavný.
You're going to be famous.
 
3214
Tom vrátil knihu do knihovny.
Tom returned the book to the library.
 
3215
Je mi na zvracení.
I feel like vomiting.
 
3216
To nám způsobí škodu.
It will do harm to us.
 
3217
Podrbal si hlavu.
He scratched his head.
 
3218
Nemám to srdce o tom Tomovi říct.
I didn't have the heart to tell Tom about that.
 
3219
Mám ráda jazyky.
I like languages.
 
3220
Tom se omluvil za to, že volá tak pozdě večer.
Tom apologized for calling so late at night.
 
3221
Venkovský vzduch ti prospěje.
The country air will do you good.
 
3222
Těšíme se, že vás brzy uvidíme.
We are looking forward to seeing you soon.
 
3223
Krokodýli, hadi, ještěrky a želvy jsou plazi.
Crocodiles, snakes, lizards and turtles are reptiles.
 
3224
Každé ráno vstávám v šest.
I get up at six every morning.
 
3225
Potřebujeme peníze.
We need money.
 
3226
Baterie u auta se vybila.
The car battery has run down.
 
3227
Táta přišel domů.
Father came home.
 
3228
To si nenechám líbit.
I won't tolerate it.
 
3229
Chceš vědět, proč tu Tom není?
Don't you want to know why Tom isn't here?
 
3230
Hledám dům.
I'm looking for a house.
 
3231
Chytili jsme tam nějakou velkou rybu.
We caught some large fish there.
 
3232
Chci ti něco důležitého říct.
I have something important to tell you.
 
3233
Já žádnou krev nevidím.
I don't see any blood.
 
3234
Měl bys mi důvěřovat.
You ought to trust me.
 
3235
Má rád dobrodružství.
He likes adventure.
 
3236
To bude pěkné.
It'll be nice.
 
3237
Kouká někdo?
Is anyone looking?
 
3238
Použij tohle.
Use this.
 
3239
Tom políbil své děti na rozloučenou.
Tom kissed his kids goodbye.
 
3240
Je poněkud větrno.
There is some wind.
 
3241
Vyplňte prosím tyto formuláře.
Please fill out these forms.
 
3242
Dostavil ses pozdě.
You came in late.
 
3243
Nejsem slepý.
I'm not blind.
 
3244
Poslouchal jsem hudbu.
I listened to music.
 
3245
Ráda bych trochu shodila.
I'd like to lose some weight.
 
3246
Myslím, že nebudete schopni to udělat.
I think that you won't be able to do it.
 
3247
Myslím, že dnes odpoledne pršet nebude.
I think it won't rain this afternoon.
 
3248
Dejte mi prosím pět žetonů.
Give me five tokens, please.
 
3249
Tom a Mary se nikdy nevzali.
Tom and Mary never did get married.
 
3250
Tom je náš kamarád.
Tom is our friend.
 
3251
Vzbuďte je.
Wake them up.
 
3252
Nikdo to neví.
Nobody knows this.
 
3253
Jste všichni v pořádku?
Are you guys OK?
 
3254
Jdi a řekni mu to sám.
Go tell him yourself.
 
3255
Napsal mi dopis.
He wrote me a letter.
 
3256
Věděl jsem, že se stane něco zlého.
I knew something bad was going to happen.
 
3257
Cestovala po Japonsku.
She traveled around Japan.
 
3258
Ten záchod už je zase ucpaný.
The toilet is clogged again.
 
3259
Tom si hraje se synem.
Tom is playing with his son.
 
3260
Tom dokončil obraz Mary, na kterém pracoval několik měsíců.
Tom has finished painting the picture of Mary that he's been working on for a couple of months.
 
3261
Chtěla, aby se postaral o její rodiče.
She wanted him to take care of her parents.
 
3262
Je to pro mě španělská vesnice.
It's all Greek to me.
 
3263
Víš, koho mám na mysli.
You know who I mean.
 
3264
Obsloužili vás?
Have you been waited on?
 
3265
Otec mi koupil nové kolo.
Father bought me a new bicycle.
 
3266
Jak žes říkal, že se jim říká?
What did you say these are called?
 
3267
Nedělej si z něj srandu.
Don't make fun of him.
 
3268
Tom vypadá pořád nespokojený.
Tom always seems to be dissatisfied.
 
3269
To je vcelku normální.
That's pretty normal.
 
3270
Proč křičíš?
Why are you yelling?
 
3271
Tom se zdráhal s Mary diskutovat na ono téma.
Tom hesitated to discuss the subject with Mary.
 
3272
Schůze skončila.
The meeting is over.
 
3273
Když nemůžeš udělat co chceš, děláš co můžeš.
When you can't do what you want, you do what you can.
 
3274
Ona pije jako duha.
She drinks like a fish.
 
3275
Rád bych to uměl vysvětlit lépe, ale neumím.
I wish I could explain it better, but I can't.
 
3276
Půjčím vám pero.
I will lend you a pen.
 
3277
Zlomila jste si nohu.
You broke your leg.
 
3278
Jejich debata nakonec skončila nerozhodně.
Their argument eventually ended in a draw.
 
3279
Tebe bych neobviňoval.
I wouldn't blame you.
 
3280
Zajímalo by mě, zdali je Tom stále unavený.
I wonder whether Tom is still tired.
 
3281
Uvidíme se tam.
I'll see you there.
 
3282
Mrkni se.
Have a look.
 
3283
Tahle kniha Tomovi nepatří.
This book doesn't belong to Tom.
 
3284
Kdybych byl měl dost peněz, byl bych to mohl koupit.
If I had had enough money, I could have bought it.
 
3285
Zaneprázdněná žena ignorovala zvonící telefon.
The busy woman ignored the ringing telephone.
 
3286
Na, vem si můj klíč.
Here, use my key.
 
3287
Tohle nedělej.
Don't do this.
 
3288
Tom řekl, že je nevinný.
Tom said that he was innocent.
 
3289
Snažím se dělat pro všechny to nejelpší.
I'm trying to do what's best for everybody.